Kóty výšek do situace

Po delší době se konečně dostávám k našemu blogu, abych Vám mohl ukázat a vysvětlit několik tipů k zobrazení výškový kót v situacích. Správný projektant se bez výšek neobejde a na podobné téma jsme nedávno narazili také i na CAD Fóru...

SITUACE č.1 - Potřebuji zobrazit výšku v kterémkoli bodě na libovolném povrchu

Menu Povrchy > Přidat popisky povrchu > Přidat popisky povrchu... (nebo rovnou Výška v bodu) viz. následující screenshoty:Po výběru požadovaného povrchu lze už jednotlivé výškové kóty vykreslovat do situace podle toho, kde je potřeba. Redukováné výšky pro úsporu místa na výkrese nejsou také problém. Vše je otázka správně nastaveného stylu popisky.

SITUACE č.2 - Potřebuji zobrazit po 20m výšky nivelety na ose

Tady je úloha o trochu složitější, ale pomocí stylu Referenčního textu je možné ji zvládnout. Obecně se lze odkazovat na body COGO, trasy, profily, povrchy a parcely. V našem případě se budeme odkazovat na profil.

Nejprve je nutné nastavit popisek trasy pro vykreslení výšek nivelety. Nejlépe je použít typ popisku pro hlavní staničení, kde je možné nadefinovat si interval výškových kót. Například po 20m. Viz. následující screenshot:Zde je zobrazen detail nastavavení referenčního popisku:
Pro zobrazení budoucích výšek je nutné kliknout na ikonu s písmenkem A, rozbalit ji a vybrat typ "Referenční popisek". Uvnitř editoru stylu pak zvolíme proměnnou "Výšky profilu". Po této úpravě se na trase objeví po 20m otazniky ???, protože program neví, který profil má zobrazovat. Nastává další fáze, kdy je třeba zmrazit všechny hladiny, kromě té, v které se nachází náš popisek. Zde je potřeba zjistit nejen název hladiny popisku ve vlastnostech, ale i vnitřní hladinu stylu popisku - je to druhá záložka Obecné v Tvůrci stylu popisku. Tady máme z hlediska šablony Country Kitu ještě co dohánět. Proto doporučuji si pro tento druh popisku vytvořit vlastní hladinu. Po zamražení ostatních hladin je třeba a tady POZOR se stisknutou klávesou Ctrl vybrat oknem všechny popisky a ve Vlastnostech jim přiřadit požadovaný profil.

Před výběrem profilu:

Po výběru profilu:
Popisky zmizí z obrazovky a Vy si určitě říkáte, co jsem zase udělal špatně... Naštěstí stačí opět rozmrazit všechny hladiny a výsledné kóty nivelety jsou tu...
SITUACE č.3 - Potřebuji zobrazit výšky na hranách koridoru (hrana asfaltu)

Využijeme pomůcek koridoru a vyexportujeme návrhovou linii s kódem HranKryt jako COGO body. Viz. následující screenshoty:
Výběr návrhové linie...
Výsledné výšky na hranách zpevnění. Takto vytvořené výšky nejsou dynamické na změnu koridoru, ale lze je přes skupinu bodů velmi rychle odstranit a vytvořit nové...
SITUACE č.4 - Potřebuji zobrazit výšky ve vrcholech obecné návrhové linie

Zde existuje několik způsobů a já zníním alespoň jeden - možná ten nejjednodušší...

Menu Zemní těleso > Přidat popisky návrhových linií > Přidat popisky návrhových linií...
Upravit styl pro přímku:
A výsledek...Obecně existuje v aplikaci AutoCAD Civil 3D vždy více možností a postupů, jak se dají tyto situace vyřešit, a proto je berte jako náměty pro další bádání... (na které při projektování stejně nemáte čas)

Komentáře