čtvrtek 7. ledna 2021

Rychlejší mapy z ČÚZK

Věděli jste, že AutoCAD Map 3D a Civil 3D podporují od verze 2021 mapové služby WMTS? WMTS je zkratka Web Map Tile Service, kdy jsou jednotlivé mapové dlaždice již vygenerované a oproti stávajícímu WMS je proces načítání mapového podkladu rychlejší a stabilnější.

Jak tedy na to?

1) Příkazem MAPCONNECT spustíte hlavní dialog pro načítání různých GIS zdrojů a úplně dole vyberete WMTS a zadáte adresy níže.

Pro ortofotomapu zde:

http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto_wm/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml


Pro základní mapy ve standardní měřítkách až do 1:10 000 zde:Ještě přikládám odkaz na katastrální mapu slovenského katastru zde:2) Klikněte na tlačítko Přidat do mapy a je to!

Jak vidíte, Autodesk nejspíš podporuje pouze WMTS služby publikované v systému WGS84/ Web Mercator s kódem EPSG 3857. Nicméně důležitý je výsledek a transformace do JTSK dopadne dobře 😀.

Ukázka:

Jelikož oba zmíněné odkazy nejsou na "první pokus" veřejné, chtěl bych tímto poděkovat za spolupráci panu Ing. Vlčkovi ze Zeměměřičského úřadu, bez kterého bych si nevěděl úplně rady.

neděle 3. ledna 2021

PF 2021

Doufáme, že jste si vánoční svátky v klidu užili a v rámci možností jste si i odpočinuli 😀. Rád bych Vám tímto popřál za náš CAD Studio infra team do nového roku hodně štěstí, zdraví a co nejméně nepříjemných překvapení...


Nerad dělám nějaká novoroční předsevzetí, ale nějaké plány mít přece jenom musíme... Chtěli bychom zde na blogu zvýšit počet publikovaných článků a dále pokračovat ve vývoji všech našich stávajících i rozpracovaných nástrojů a aplikací. A jak víte, není jich zrovna málo. Na co se tedy můžete těšit?

Začátkem roku vydáme novou verzi Civil Tools s užitečnou funkcí pro výpočet kubatur. Čeká nás také důležitá aktualizace naší aplikace Záborák, aby si rozuměla s exportním formátem VFZE určeném pro výměnu dat záborových elaborátů dle předpisu ŘSD C3 a pokynu Správy železnic M20/MP013. Nemine nás ani revize silničních podsestav či Railway Tools. Takže hurá do toho a půl je hotovo...

pondělí 7. prosince 2020

Aktualizace silničních extravilánových sestav

 Na Helpdesku jsme vydali aktualizovanou verzi silničních extravilánových sestav. Opravuje vady, které nám během kompletace předchozí verze unikly. Také rozšiřuje možnosti nastavení svahování násypu s patním příkopem, které jsme doplnili na základě vaší zpětné vazby.

Pokud již silniční extravilánové s aktivní zónou používáte, je pro vás důležitá informace, že z podsestav je aktualizovaná jen krajnice v násypu. Ve výkresu ji proto nahraďte kus za kus. Pokud jste ještě tuto verzi neinstalovali, tak je nejvyšší čas. Na delší dobu je toto, doufám, poslední změna.

Jako poděkování za vaši trpělivost jsme připravili novou sirkovou podsestavu CS_NapojeniDvaSklony. Ke stažení ji najdete na Helpdesku. Využijete ji především pro vykreslení protilehlých svahů (například mezi souběžnou komunikací a cyklostezkou) nebo pro napojení dvou plání zemních těles. Navíc můžete zadat požadovanou šířku dna, cílovat výšku dna a určit tloušťku ohumusování.
úterý 24. listopadu 2020

Nesnesitelná zodpovědnost tvůrce DWG bloků

Nenapadlo by nás, jakou zodpovědnost na sebe bereme tvorbou knihovny DWG bloků a hlavně volbou implicitních hodnot jejich atributů. Za ty bloudící brněnské řidiče ale opravdu nemůžeme jen my sami.

Naše Knihovna dopravních značek (cadstudio.cz/DZ) je už řadu let populárním zdrojem užitečných bloků pro projektanty silnic a DIO. Pod kódem IS3c v ní mimo jiné najdete i DWG blok představující svislou značku „Směrová tabule (s jedním cílem)“. Tento blok má atributy Číslo silnice a Cíl. Naprosto nezodpovědně jsme těmto atributům přiřadili výchozí hodnoty „1“ a „BRNO“...

S důsledky našeho tvůrčího činu se nyní musí vypořádat řidiči na Bělohorské ul. v Brně. Projektant nově instalované sestavy značek evidentně při návrhu použil naši knihovnu dynamických bloků Dopravní značení, ale zapomněl na poslední značce směrové tabule přepsat požadované údaje (atributy). Zůstaly tam tedy ony implicitně nastavené texty - směr Brno a silnice č. 1. Pak už to asi nikomu nepřišlo divné a značka s cílem Brno (v Brně) po silnici č. 1 (která neexistuje) byla vyrobena a namontována...

Za všímavost a fotografii děkujeme autorovi - „adi88“ - i jednomu z našich zákazníků, panu Martinu Leškovi, který si tohoto úsměvného úlovku povšiml na fóru České dálnice.

pátek 20. listopadu 2020

Potrubák je konečně k testování!

Potrubák
I když to chvíli trvalo, naše aplikace pro návrh potrubních sítí - Potrubák - je v beta verzi konečně na světě. Tento doplněk pro Autodesk Civil 3D jsme veřejně představili na letošním CADfóru (viz videozáznam) a nyní mohou začít testy v praxi. Rád bych tímto poprosil zájemce o Potrubák a jeho testování, aby se mi ozvali či napsali žádost na info@cadstudio.cz. Vítáme jakékoliv rozumné požadavky, připomínky či výpomoc při výpočtech kapacitních a návrhových průtoků, které také plánujeme. Licence zkušební verze je nastavena na 30 dní.

Softwarové požadavky: Autodesk Civil 3D 2020 / 2021

Hardwarové požadavky: dvě ruce, myš, dobrá nálada, ochota testovat a alespoň průměrná znalost prostředí Civil 3D

Co zatím s Potrubákem dokážete?

 • Situační návrh stoky / domovních přípojek a uličních vpustí
 • Definovat vstupní data i v xrefech:
  • Hranice a čísla parcel (uzavřené křivky)
  • Hranice katastrů
  • Hranice typů povrchů
  • Stávající inženýrské sítě
 • Vykreslit podélný profil kanalizace dle ČSN
 • Vykreslit samostatně i hromadně podélné profily přípojek
 • Editovat niveletu potrubí
 • Zamykat potrubí/šachty
 • Navazovat automaticky přípojky na hlavní stoku
 • Editovat výšky šachet
 • Hromadně měnit součástí sítě
 • Propojit dynamicky situaci s podélným profilem a naopak
 • Součástí instalace bude i základní sada podsestav pro výkopy

Tímto bych chtěl poděkovat také našim klukům do vývoje a hlavně Michalovi, že to dal všechno dohromady :)

pátek 30. října 2020

Řežeme 3D těleso vrstevnatého násypu

Když nás teď korona opět uvrhla do domácí izolace, mám více času dokončit věci, které během roku skončily v šuplíku. A byla by škoda se s vámi o ně nepodělit.

Jedním takovým je Dynamo skript, který vzniknul už během léta při konzultaci BIM modelu stavby. Zdravím do Ostravy. Požadavkem bylo rozdělit těleso násypu na jednotlivé vrstvy, tak jak budou na stavbě pokládány a hutněny. Na první pohled jednoduché zadání. Ale že nás nakonec pěkně potrápilo!

Po několika neúspěšných pokusech vytvořit podsestavu v subassembly composeru jsme se rozhodli pro Dynamo. Důvodů je několik. Prvním je nalezení nejnižšího bodu terénu v oblasti, nad kterou násyp stavíme. Tento bod nemusí ležet ani v ose trasy, ani v hraně zemního tělesa. Přitom se jedná o důležitý vstupní údaj, tedy nadmořskou výšku, od které začínáme násyp vrstvit. Pro podsestavu a koridor těžko řešitelná úloha. Pro Dynamo dva uzly - ohraničující kvádr a jeho minimální bod.

Druhým důvodem je nepravidelnost stávajícího terénu. Různě stoupá a klesá, po délce trasy i v šířce tělesa. Jednotlivé vrstvy se budou objevovat a zase mizet. V koridoru je to problém, pro 3D těleso vůbec žádný. Jdeme tedy programovat, alespoň vizuálně.

Základním vstupem bude 3D těleso násypu. Vygenerujeme jej ze dvou povrchů, jedním budete stávající DTM a druhým povrch koridoru ze spojnic RefPovrch. V Dynamu najdeme na tělese bod s nejnižší Z souřadnicí a od něj dopočítáme nadmořskou výšku první vrstvy. Pro fajnšmekry jsem přidala možnost tuto výšku zadat také uživatelskou hodnotou. Známe-li tuto první výšku a tloušťku vrstev, můžeme vytvořit seznam následujících úrovní pro hutnění. Do každé vložíme pomocnou vodorovnou rovinu a těleso násypu jimi rozřežeme.

Výsledná tělesa můžeme opatřit popisnými informacemi ze sad vlastností a exportovat do IFC, použít pro vizualizaci průběhu stavby nebo zjistit jejich kubatury.

Na ukázku celého postupu se podívejte v následujícím videu.


Skript je dostupný ke stažení na našem helpdesku. Je nachystaný pro použití v přehrávači, kde zadáte všechny potřebné vstupy. Informace o skriptu, instrukce a poznámky k použití najdete uvnitř skriptu.

čtvrtek 8. října 2020

Slibovaný export povrchu do Revitu je tu!

Naši kluci stavaři nás trochu předběhli s vydáním nových Revit Tools (na blogu zde) a tak nesmíme ani my zůstat dlouho pozadu. Na Helpdesku je nyní ke stažení nová verze Civil Tools pro C3D 2019-2021. Hlavním "tahákem" je od CAD Fóra slibovaný a výrazně vylepšený export a import povrchů ze Civilu do Revitu, který je nejlépe popsán na našem společném videu níže.

A potěšíme snad i uživatele funkce "Odhumusování", kde Michal dodělal možnost pracovat s povrchem z datové zkratky a doplnil celou řadu grafických kontrol hranic jednotlivých odhumusovaných oblastí.


Nová verze 2.0.17 ale obsahuje i další novinky - viz Civil Tools.

Na další funkce se můžete těšit :)