pondělí 7. prosince 2020

Aktualizace silničních extravilánových sestav

 Na Helpdesku jsme vydali aktualizovanou verzi silničních extravilánových sestav. Opravuje vady, které nám během kompletace předchozí verze unikly. Také rozšiřuje možnosti nastavení svahování násypu s patním příkopem, které jsme doplnili na základě vaší zpětné vazby.

Pokud již silniční extravilánové s aktivní zónou používáte, je pro vás důležitá informace, že z podsestav je aktualizovaná jen krajnice v násypu. Ve výkresu ji proto nahraďte kus za kus. Pokud jste ještě tuto verzi neinstalovali, tak je nejvyšší čas. Na delší dobu je toto, doufám, poslední změna.

Jako poděkování za vaši trpělivost jsme připravili novou sirkovou podsestavu CS_NapojeniDvaSklony. Ke stažení ji najdete na Helpdesku. Využijete ji především pro vykreslení protilehlých svahů (například mezi souběžnou komunikací a cyklostezkou) nebo pro napojení dvou plání zemních těles. Navíc můžete zadat požadovanou šířku dna, cílovat výšku dna a určit tloušťku ohumusování.
úterý 24. listopadu 2020

Nesnesitelná zodpovědnost tvůrce DWG bloků

Nenapadlo by nás, jakou zodpovědnost na sebe bereme tvorbou knihovny DWG bloků a hlavně volbou implicitních hodnot jejich atributů. Za ty bloudící brněnské řidiče ale opravdu nemůžeme jen my sami.

Naše Knihovna dopravních značek (cadstudio.cz/DZ) je už řadu let populárním zdrojem užitečných bloků pro projektanty silnic a DIO. Pod kódem IS3c v ní mimo jiné najdete i DWG blok představující svislou značku „Směrová tabule (s jedním cílem)“. Tento blok má atributy Číslo silnice a Cíl. Naprosto nezodpovědně jsme těmto atributům přiřadili výchozí hodnoty „1“ a „BRNO“...

S důsledky našeho tvůrčího činu se nyní musí vypořádat řidiči na Bělohorské ul. v Brně. Projektant nově instalované sestavy značek evidentně při návrhu použil naši knihovnu dynamických bloků Dopravní značení, ale zapomněl na poslední značce směrové tabule přepsat požadované údaje (atributy). Zůstaly tam tedy ony implicitně nastavené texty - směr Brno a silnice č. 1. Pak už to asi nikomu nepřišlo divné a značka s cílem Brno (v Brně) po silnici č. 1 (která neexistuje) byla vyrobena a namontována...

Za všímavost a fotografii děkujeme autorovi - „adi88“ - i jednomu z našich zákazníků, panu Martinu Leškovi, který si tohoto úsměvného úlovku povšiml na fóru České dálnice.

pátek 20. listopadu 2020

Potrubák je konečně k testování!

Potrubák
I když to chvíli trvalo, naše aplikace pro návrh potrubních sítí - Potrubák - je v beta verzi konečně na světě. Tento doplněk pro Autodesk Civil 3D jsme veřejně představili na letošním CADfóru (viz videozáznam) a nyní mohou začít testy v praxi. Rád bych tímto poprosil zájemce o Potrubák a jeho testování, aby se mi ozvali či napsali žádost na info@cadstudio.cz. Vítáme jakékoliv rozumné požadavky, připomínky či výpomoc při výpočtech kapacitních a návrhových průtoků, které také plánujeme. Licence zkušební verze je nastavena na 30 dní.

Softwarové požadavky: Autodesk Civil 3D 2020 / 2021

Hardwarové požadavky: dvě ruce, myš, dobrá nálada, ochota testovat a alespoň průměrná znalost prostředí Civil 3D

Co zatím s Potrubákem dokážete?

 • Situační návrh stoky / domovních přípojek a uličních vpustí
 • Definovat vstupní data i v xrefech:
  • Hranice a čísla parcel (uzavřené křivky)
  • Hranice katastrů
  • Hranice typů povrchů
  • Stávající inženýrské sítě
 • Vykreslit podélný profil kanalizace dle ČSN
 • Vykreslit samostatně i hromadně podélné profily přípojek
 • Editovat niveletu potrubí
 • Zamykat potrubí/šachty
 • Navazovat automaticky přípojky na hlavní stoku
 • Editovat výšky šachet
 • Hromadně měnit součástí sítě
 • Propojit dynamicky situaci s podélným profilem a naopak
 • Součástí instalace bude i základní sada podsestav pro výkopy

Tímto bych chtěl poděkovat také našim klukům do vývoje a hlavně Michalovi, že to dal všechno dohromady :)

pátek 30. října 2020

Řežeme 3D těleso vrstevnatého násypu

Když nás teď korona opět uvrhla do domácí izolace, mám více času dokončit věci, které během roku skončily v šuplíku. A byla by škoda se s vámi o ně nepodělit.

Jedním takovým je Dynamo skript, který vzniknul už během léta při konzultaci BIM modelu stavby. Zdravím do Ostravy. Požadavkem bylo rozdělit těleso násypu na jednotlivé vrstvy, tak jak budou na stavbě pokládány a hutněny. Na první pohled jednoduché zadání. Ale že nás nakonec pěkně potrápilo!

Po několika neúspěšných pokusech vytvořit podsestavu v subassembly composeru jsme se rozhodli pro Dynamo. Důvodů je několik. Prvním je nalezení nejnižšího bodu terénu v oblasti, nad kterou násyp stavíme. Tento bod nemusí ležet ani v ose trasy, ani v hraně zemního tělesa. Přitom se jedná o důležitý vstupní údaj, tedy nadmořskou výšku, od které začínáme násyp vrstvit. Pro podsestavu a koridor těžko řešitelná úloha. Pro Dynamo dva uzly - ohraničující kvádr a jeho minimální bod.

Druhým důvodem je nepravidelnost stávajícího terénu. Různě stoupá a klesá, po délce trasy i v šířce tělesa. Jednotlivé vrstvy se budou objevovat a zase mizet. V koridoru je to problém, pro 3D těleso vůbec žádný. Jdeme tedy programovat, alespoň vizuálně.

Základním vstupem bude 3D těleso násypu. Vygenerujeme jej ze dvou povrchů, jedním budete stávající DTM a druhým povrch koridoru ze spojnic RefPovrch. V Dynamu najdeme na tělese bod s nejnižší Z souřadnicí a od něj dopočítáme nadmořskou výšku první vrstvy. Pro fajnšmekry jsem přidala možnost tuto výšku zadat také uživatelskou hodnotou. Známe-li tuto první výšku a tloušťku vrstev, můžeme vytvořit seznam následujících úrovní pro hutnění. Do každé vložíme pomocnou vodorovnou rovinu a těleso násypu jimi rozřežeme.

Výsledná tělesa můžeme opatřit popisnými informacemi ze sad vlastností a exportovat do IFC, použít pro vizualizaci průběhu stavby nebo zjistit jejich kubatury.

Na ukázku celého postupu se podívejte v následujícím videu.


Skript je dostupný ke stažení na našem helpdesku. Je nachystaný pro použití v přehrávači, kde zadáte všechny potřebné vstupy. Informace o skriptu, instrukce a poznámky k použití najdete uvnitř skriptu.

čtvrtek 8. října 2020

Slibovaný export povrchu do Revitu je tu!

Naši kluci stavaři nás trochu předběhli s vydáním nových Revit Tools (na blogu zde) a tak nesmíme ani my zůstat dlouho pozadu. Na Helpdesku je nyní ke stažení nová verze Civil Tools pro C3D 2019-2021. Hlavním "tahákem" je od CAD Fóra slibovaný a výrazně vylepšený export a import povrchů ze Civilu do Revitu, který je nejlépe popsán na našem společném videu níže.

A potěšíme snad i uživatele funkce "Odhumusování", kde Michal dodělal možnost pracovat s povrchem z datové zkratky a doplnil celou řadu grafických kontrol hranic jednotlivých odhumusovaných oblastí.


Nová verze 2.0.17 ale obsahuje i další novinky - viz Civil Tools.

Na další funkce se můžete těšit :)

úterý 15. září 2020

Pozvánka na online CAD Fórum 2020

Rádi bychom Vás ještě na poslední chvíli pozvali na letošní online verzi naší tradiční konference CAD Fórum 2020 konanou už zítra tj. 16.9. V dopolední části se můžete těšit na zajímavé přednášky, jak na železniční stavby v Civilu 3D a hned poté další horké téma, jakým je rozpočtování v dopravních stavbách.

Odpoledne už je náš čas "se historicky znemožnit" :). Od jara, co jsme naposledy vysílali novinky z našeho vývoje, utekla nějaká doba a my jsme vůbec nelenili. Můžete se tedy těšit na Elišky přednášku o BIMu v dopravních stavbách, kde bude oficiálně představeno naše BIM krmítko. A pak na mojí přednášku s Lukášem, kde velice podrobně rozebereme spolupráci mezi Revitem a Civilem. Poslední přednáškou pak snad potěšíme potrubáře a kanálníky s naší novou aplikací Potrubák.

Neváhejte, ještě je čas :) Začínáme zítra od 9:00.

úterý 18. srpna 2020

2021.1 Update pro Civil 3D a Infraworks

Od včerejšího dne je ke stažení první update pro Autodesk Civil 3D 2021. Najdete jej na stránkách CAD Studia, na vašem účtu Autodesk Account nebo v Počítačové aplikaci Autodesk. Aktualizace obsahují jak nové a vylepšené funkce, tak opravu některých neduhů.

Mezi nejdůležitější novinky patří:

 • nové příkazy pro práci s návrhovými liniemi
 • nové funkce pro editaci tlakových potrubí
 • podpora šablon referencí a sad listů pro Autodesk Collaboration
 • datové proužky PP pro převýšení koleje
 • oprava funkcionality datových zkratek
 • vyšší stabilita výkresů se zemními tělesy
 • opraveno cílování podsestavy NapojeníOdsazeníNaPovrch
 • lepší spolupráce s BIM 360
 • vylepšení exportu do DWG
a spousta dalších 

Kompletní přehled změn najdete zde.
Největšími novinkami Infraworks 2021.1 jsou:
 • možnost načítat mračna bodů ve formátu .LAS a .LAZ
 • zjednodušení mapování materiálů koridorů importovaných z C3D
 • vylepšená práce s mostními konstrukcemi
 • zlepšení výměny dat mezi Infraworks, Civil 3D a Revit
 • nová domovská stránka programu
Kompletní přehled novinek najdete zde.pondělí 10. srpna 2020

Jak na klasifikované mračna bodů

 Klasifikace LAS souborů

Každý bod pořízený metodou LiDAR obsahuje kromě informace o poloze také klasifikaci. Ta je rozdělena do standardních skupin jako země, vegetace, budova nebo konstrukce. Pokud takto klasifikované mračno ve formátu LAS dostaneme jako podklad pro vytvoření modelu stávajícího terénu v civilu, potom budeme potřebovat vyfiltrovat jen body s klasifikací země. Postup si popíšeme v několika jednoduchých krocích. Pozor, ne vždy jsou body skutečně klasifikovány. Pokud máme vše ve skupině 1 - Neklasifikováno pak tento postup nejde aplikovat.

Příprava dat

Soubor LAS musíme nejprve zpracovat v programu ReCap, kde bude mračno nejprve indexováno a následně sjednoceno do formátu rcp. Bohužel barevné schéma nebo filtr bodů dle klasifikace v něm nenajdeme. Tyto data však nejsou sjednocením ztracena a v civilu s nimi budeme pracovat.
Pohled na mračno v ReCap

Zpracování mračna v Civil 3D

Sjednocené mračno ve formátu rcp připojíme do výkresu příkazem POINTCLOUDATTACH nebo příkazem na pásu karet. Klasifikaci bodů si ověříme pomocí změny vizualizace. Na kontextové kartě mračna přepneme styl na Klasifikace. Pokud se body zobrazují různými barvami, jedná se o klasifikované mračno. Přiřazení jednotlivých barev ke klasifikacím najdeme v okně Mapování barev.
A teď ke slíbenému filtrování bodů. Pomůžeme si funkcí Mapu a vytvoříme soubor DEM (Digital Elevation Model). Příkaz, který nám k tomu poslouží je MAPCREATEPCSURFACE. Výstupním souborem bude GeoTIFF DEM. Nejdůležitější se ale nachází v levém dolním rohu - tlačítko Filtr... mezi povolenými třídami vybereme pouze 2 Země. Tímto odfiltrujeme ostatní body s jinou klasifikací. V závislosti na množství bodů jdeme na rychlé kafe nebo na oběd, zpracování bude chvíli trvat.

Vytvoření povrchu

Založíme nový povrch a přidáme data typu Soubory DEM. Vybereme námi vytvořený .tif soubor a model terénu je hotový. 

pátek 24. července 2020

Výška nivelety v příčných řezech

Opravdu. Niveleta do příčného řezu. Nemám úpal ani jsem se neudeřila do hlavy. Háček je v tom, že nechceme vytvářet koridor. Ha! Jak teď rozumně nechat zobrazit a popsat navrženou niveletu v příčných řezech? Zkušenější uživatele možná napadne použít záložku Navržené profily z Vlastností zobrazení příčného řezu. Stylů zde můžete založit kolik chcete, žádný popis výšky profilu jim nikdy nevnutíte. Tudy cesta nepovede.

Pomůžeme si dynamickou návrhovou linií z trasy. Příkaz najdete na kartě Výchozí, pod Návrhovými liniemi. Dejte si pozor na nastavení vzepětí oblouku. Potřebujeme co možná nejpřesnější kopii geometrie trasy. Proto nastavíme nejmenší hodnotu 0,001. Zkontrolujte také, že volba dynamického spojení návrhové linie s trasou je zapnutá.


A jdeme promítat. Příkazem Promítnout objekty do více zobrazení příčných řezů zvládneme celou skupinu řezů jedním dialogem. Z dostupných entit nás zajímá pouze návrhová linie z trasy. A teď vrcholný kousek naší snahy. Kliknutím na [...] ve sloupci Upravit zobrazení výstupu otevřeme nastavení stylů promítaných objektů. Kromě stylu značky tady najdeme také styl popisku. A o ten nám od začátku jde.


Řešení je dynamické. Nemusíte se omezovat v dalších úpravách směrového nebo výškového návrhu. Popisek i značka se budou průběžně aktualizovat.

pondělí 13. července 2020

Konečně nové Civil Tools pro 2019-2021

Nebylo to jednoduché vzhledem k množství vývoje, který se na nás ze všech stran hrne, ale nakonec se podařilo a nové Civil Tools už od pátku visí na Helpdesku. Velkou zásluhu má na nich náš nový programátor Michal, který je nejen zkompletoval, ale přidal i dlouho slibované funkce a ještě něco navíc :)

Na co se tedy máte těšit?

Nová funkce pro odhumusování. Jak víte, mluvím o ní na školeních už roky...


Jedná se o nástroj pro generování odhumusovaného povrchu na základě křivkami zadaných polygonů a hloubek jednotlivých skrývek ornice, které vycházejí z pedologického průzkumu.

Uživatel jednoduše vybere hladinu s hraničními křivkami a texty, výsledný styl a funkce následně vygeneruje odhumusovaný povrch o různých hloubkách skrývky. Lze vybrat také různé jednotky pro hloubku odhumusování.

Další zajímavou funkcí poptávanou na našich on-line školeních je pak nástroj na automatické přečíslovávání COGO bodů, který v C3D úplně chybí a potěší zejména geodety.

Jak vidíte, možností k nastavení je vícero, jak komu co vyhovuje...

O ostatních Michalových utilitkách a některých drobnějších opravách se pak dozvíte na našem webu.

čtvrtek 9. července 2020

Nové silniční extravilánové podsestavy 2019/2020/2021

Nové extravilánové podsestavy nám na letním slunci konečně uzrály natolik, abychom je mohli vydat do světa. Připravili jsme pro vás tři poslední verze, které už nyní můžete stahovat z našeho Helpdesku. Ještě než se pustíte do používání podsestav, věnujte prosím okamžik krátkému návodu na instalaci a přehledu novinek.


Instalace

Po stažení a spuštění instalačního balíčku vás nyní čeká překvapení na panelu nástrojů. Budete se divit, kde je paleta Silniční extravilánové. Nejedná se o chybu, je to nová vlastnost! V pár jednoduchých krocích si paletu sami naimportujete. Postupujte přesně podle videa a úspěch je zaručen.Soubor .xtp s paletou sestav pro verzi 20xx najdete zde:  C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\CADStudioExtravilan20xx.bundle\Contents20xx
Nejprve proveďte import palety s kompletními sestavami. Následně ručně naimportujte .pkt soubory jednotlivých podsestav. Naleznete je ve stejném adresáři, rozdělené do složek Podsestavy (aktuální verze) a Podsestavy_stare (dřívější verze nutné pro kompatibilitu). Hotovo.

!!! Licencování !!!

Licenci pro použití silničních extravilánových podsestav jsme se rozhodli zrušit a nahradit ji licencí pro Civil 3D podsestavy. Jeden klíč bude od teď univerzální pro všechny podsestavy z naší dílny.

Novinky

Jsou v zásadě dvě. A jedna drobná se vloudila těsně před kompletací sestav.
Doplnili jsme kódování bodů hrubého zemního tělesa před ohumusováním. Věříme, že tyto návrhové linie jsou pro vytyčení na stavbě důležitější než body výsledného povrchu. Narazíte-li na nový kód bodu obsahující HT, budete vědět, že leží na RefPovrchu.
Druhou novinkou je možnost zapnout aktivní zónu v uživatelsky definované tloušťce. Ve vlastnostech vozovky hledejte přepínač Aktivní zóna Ano/Ne, který tuto funkci řídí. Pokud budete koridor navrhovat ve výkopovém řešení, můžete v krajnici omezit aktivní zónu trativodem.
Drobností je potom návrh násypu s patním příkopem nad stávajícím terénem. Po zacílování výšky dna příkopu nad terén je v příčném řezu zkonstruována hrázka. Celé řešení takového příkopu je vidět na obrázku.


středa 10. června 2020

Webinář na vytyčování už zítra...

Dobré odpoledne všem,
Eliška už má připravené podklady pro zítřejší online webinář na vytyčování dopravních staveb. Kdo máte ještě zájem, neváhejte a přihlašte se zde.

neděle 24. května 2020

Instalace Civil 3D 2021 od A-Z

V pátek nám vyšel dlouho očekávaný český country kit k C3D 2021. Je tedy čas na naše tradiční leporelo s postupem jak na to, aby vám na konci nic nechybělo. Verze od verze bývá každá instalace jednodušší. Postup je tedy následující:

1) Instalaci stáhnete přes Autodesk Account nebo přes počítačovou aplikaci. Offline celá instalace si vždycky hodí... :)

2) Vyberte Instalovat

3) Vyberte Souhlasím s licenčními podmínkami

4) Pečlivě nastavte, co je třeba

5) Dojděte si na rychlý oběd nebo si skočte pro rohlík

6) A máme hotovo! Tedy skoro...:)

7) Zbývá nainstalovat právě nový Country kit 2021 (.MSI) jehož výsledkem je ta správná ikona Civil 3D 2021 Czech.

8) Až teď je hotovo a Civil 3D je připraven na instalace dalších nadstaveb. CAD Studio Civil Tools pro verzi 2021 jsou už ke stažení na Helpdesku a ostatní budou následovat.

úterý 12. května 2020

Podsestava jízdní pruh s cílováním pláně

Nová verze podsestavy CS_JPruhNastavPlan

Díky zpětné vazbě uživatelů jsme vylepšili podsestavu jízdního pruhu s nastavitelnou plání. Určená je především pro použití v prostoru křižovatky. Podsestavu ke stažení najdete na našem Helpdesku s označením CS_JPruhNastavPlan_2018_v2. A v čem se tedy liší?
Přidali jsme dva cílové objekty výšky pro pláň. Pomocí nacílování pláně pod bodem připojení a na hraně podsestavy budete mít naprostou kontrolu nad průběhem pláně. Toto jistě oceníte v křižovatkách, kde 
Dále jsme opravili kódování bodů pro vrchol a hranu podsestavy. Nyní jsou kódy Vrcholxxxx generovány vždy v místě minimální tloušťky podsypu. Na protější straně podsestavy jsou potom generovány kódy pro Hranxxxx.
Veškeré tvary jsou doplněny o uživatelsky definovatelné kódy, které můžete měnit ve vlastnostech podsestavy. Na to, jak to celé vypadá, se podívejte ve videu.

Online školení

Pokračujeme v krátkých online školeních a po velkém úspěchu podélných profilů bude tentokrát na téma Finty v příčných řezech. Konat se bude ve čtvrtek 28.5. od 9:00 do 10:30. Přihlásit se můžete zde.


EDIT:

Tématem druhého online školení jsme zvolili Vytyčování staveb infrastruktury. Konat se bude ve čtvrtek 11.6. od 9:00 do 10:30. Přihlásit se můžete zde.čtvrtek 16. dubna 2020

Novinky verze 2021 pro Civil 3D a InfraWorks

Ústředním motivem letošního představení nových funkcí a vylepšení v Autodesk Civil 3D a InfraWorks je heslo spolupráce. A to jak ve významu spolupráce mezi projekčními týmy, tak výměna informací mezi programy. Pojďme se tedy společně seznámit s novinkami, které pro nás Autodesk připravil.


Spolupráce Civilu a InfraWorks

Přenesení detailně vymodelovaného koridoru z Civilu do InfraWorksu jistě potěší ty z vás, kteří svá inženýrská díla prezentují investorům a se širšími návaznostmi na okolí. Nová komponentová silnice koridoru umožňuje jednoduší vizualizaci výsledného koridoru. Jen pozor na fakt, že takovýto koridor je v Infraworksu pouze ke čtení.
Díky příkazu Mapování komponent rychle navolíme, jaký materiál bude pro jednotlivé podsestavy nebo kódy použit (viz obrázek).


Opačným směrem funguje nová možnost přenosu navrženého mostu z InfraWorks do koridoru Civilu. Načtením datové sady IMX do Civilu se ve výkrese vytvoří objekt mostu, který využijeme jak v půdorysu, tak v zobrazení podélného profilu. 

Dynamo

Nástroj pro vizuální programování Dynamo, který se pro Civil objevil teprve minulý rok, je letos součástí vlastní instalace Civilu, podobně jako Subassembly composer. Pokud jste zatím nestihli s Dynamem zaexperimentovat, máte ideální příležitost. Ve verzi 2021 je mimo samotné aplikace také přehravač skriptů pro snadnější spouštění předpřipravených Dynamo aplikací. Dynamo najdete na kartě Správa a panelu Vizuální programování.

Tlaková síť

Návrh a editace tlakových sítí doznala výrazných zlepšení. Při vytváření sítě z objektů můžeme nově využít referenčních entit. V případě referenčního povrchu bude tlaková síť dynamicky reagovat na úpravy terénu a přepočítá svoji výšku v závislosti na požadovaném krytí. Referenční trasa nově nabízí možnost horizontálního odsazení sítě.

Během editace vrcholů sítě se nyní automaticky mění použité kolena podle potřebného úhlu a dostupných výrobků v katalogu. Odpadá tak manuální změna součástí sítě po každém posunu trasy.

Po přidání sítě do podélného profilu lze měnit požadované vertikální odsazení vzhledem ke zvolenému profilu. Spojení je opět dynamické a po úpravě profilu nebo terénu, který síť následuje, se změna projeví i v niveletě sítě.

UkázkyDalší informace

Nový český Country Kit bude vydán v nejbližších týdnech. Trial verze nových aplikací si můžete stáhnout na stránce Trial. Přehled veškerých novinek v Civilu 3D najdete zde.

Podobně jako v minulých letech máme pro uživatele Civilu připraveny doplňkové bonus nástroje Civil Tools a sadu předpřipravených šablon s českými standardy pro jednotlivé oblasti projektování.

S novými i doplňkovými funkcemi Civilu 3D 2021 vás seznámíme na online konferenci Autodesk LIVE 2021 pořádané 28. dubna - registrujte se.

pátek 3. dubna 2020

Zahajujeme krátká specializovaná online školení

Zdravím všechny projektanty, kteří mají doma dlouhou chvíli, ze strouhanky už složili zpátky všechny rohlíky a chtěli by se něčemu novému za drobný obnos přiučit. Společně s kolegyní Eliškou jsme připravili zatím první dvě témata, která nám připadají zajímavá a na něž se často ptáte...

První téma je  Jak na mračna bodů v infrastruktuře a koná se už příští týden tj. 8.4. od 9:00 do 10:30.Druhé téma jsou pak moje  Finty v podélných profilech konající se 15.4. od 9.00 do 10:30.Pokud byste měli zájem nás v této době alespoň slyšet a možná, pokud nebudete zlobit, třeba i vidět, stačí se přihlásit zde.


pondělí 16. března 2020

Rychlá oprava podsestav českého Country Kitu

Zdravíme všechny v této náročné době. Technická podpora našich zákazníků samozřejmě funguje i nadále a v případě potřeby jsme schopni pomoci i online.

Dovolím si dnes přihodit jednu krátkou radu, jak zprovoznit silniční podsestavy z českého Country Kitu, kdy se některým uživatelům nezobrazují názvy parametrů podsestav a vidí ve vlastnostech pouze toto:

Podsestava SměrNerozdělJízdníPruhKlopeníCZ
Pomoc je velmi snadná. Stačí v možnostech Civilu 3D přidat vyhledávací cestu podpůrných souborů do této složky:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\csy.


A parametry se při příštím spuštění C3D již budou zobrazovat korektně... Snažme si společně v rámci možností uchovat pozitivní náladu a zdravý rozum :)

CAD opatření ke COVID19

středa 4. března 2020

Civil 3D 2020.3 Update je tu!

Minulý týden v pátek uvolnil Autodesk novou verzi opravného balíčku Update 2020.3. Balíček o velikosti cca 406 MB obsahuje řadu oprav, mezi které patří především:

 • vylepšená cloudová spolupráce v rámci Autodesk Collaboration for Civil  3D.
 • opravená funkcionalita ohledně datových zkratek
 • nadále vylepšen export do AutoCAD DWG
 • opravené publikování do  ESRI ArcGIS
 • referencování stylů
 • drobné opravy u potrubních sítí
Na několika počítačích jsme také zaznamenali vyřešení problému s chybějícími názvy parametrů u českých CK podsestav.

Zároveň doporučujeme aktualizovat Autodesk Desktop Connector, jehož nová verze přináší kromě synchronizace s Autodesk Drive i významné zvýšení výkonu u Civil 3D souborů (rozpoznání závislostí/referencí, které je třeba uploadovat s hlavním DWG).

Update 2020.3 najdete zde:

Přes "počítačovou" aplikaci - Desktop App

Přes účet Autodesk Account


středa 19. února 2020

3D model měst z otevřených dat v Autodesk InfraWorks

Máme tady menší restík z prosince, kdy jsme slíbili, že ukážeme, jak volně dostupná otevřená data využít v programu Autodesk InfraWorks. Tentokrát se z Prahy přesuneme do Ostravy (kopu totiž hlavně za Moravu) a vytvoříme vlastní model z dat dostupných na mapovém portálu města Ostravy.


Otevřená data a jak k nim přijdu

Použitá data jsou formátu Shapefile v souřadnicovém systému S-JTSK. Výhodou formátu SHP jsou atributové informace (vlastnosti), které popisují dané prostorové prvky. U silnic se může jednat o kategorii komunikace, u budov o jejich výšku, u zastávek MHD o název a druh dopravy, u územního plánu o druh využití plochy.

Do tohoto modelu byly použity následující datové sady:

Nový model a povrch

Do modelu použijeme pouze vlastní data, Model Builder tentokrát nevyužijeme. 
Prázdný pracovní prostor začneme plnit první datovou sadou, a to vrstevnicemi. Po přidání souboru do zdrojů je nutné data správně nakonfigurovat. Data jsou typu Terrain. Výšku vrstevnic budeme číst z vlastnosti označené MNM pomocí možnosti Set Elevation. Dostaneme pěkný detailní povrch, zatím pouštního vzhledu.

Vodní toky

Datové sadě s osami vodních toků přiřadíme typ Streams. Tato sada obsahuje informaci o KATEGORIE. Hodnotu kategorie použijeme pro definici šířky toku Order. V editoru výrazu podělíme konstantu kategorií, znamená to tedy, že kategorie 1 bude nejširší a kategorie 4 nejužší. Informace o skutečné šířce by byla lepší, ale improvizací si pomůžeme ke zdárnému výsledku.

Koleje a komunikace

Koleje zvládneme rychle, zajímá nás pouze typ Railways a styl.
Komunikace jsou daleko zajímavější. Datová sada uliční sítě obsahuje informace o třídě (A-D) a názvu ulice. Během konfigurace dat zvolíme typ Roads. V obecných vlastnostech nadefinujeme TRIDA do řádku Tag JMENO_UL do User Data.
Styl komunikace nyní můžeme řídit pomocí třídy. Otevřeme paletu Style Rules se záložkou Roads. Přidáme nové pravidla, které se budou na komunikace aplikovat podle informace o třídě. Pro hodnotu A a A1 použijeme dálniční vozovku. Naopak pro hodnotu D1 pěší zónu se zelení. Všimněte si, že lze navolit více stylů, ze kterých si program vybere. Na závěr styly spustíme tlačítkem Run Rules.
Informaci o jménu ulice, resp. o user data, vložíme do Tooltipu. V modelu se potom najetím myši na danou komunikaci zobrazí její jméno. Více o postupu v odstavci o MHD.

Budovy

Pro centrum města je dostupný 3D model budov. Obsahuje informaci ELEVATION o výšce budovy, kterou využijeme do definice Roof Height. Při konfiguraci zvolíme typ Buildings, z dat vyfiltrujeme pouze polygony s výškou 200 až 400 m.n.m. a umístíme je na povrch. Fasády i střechy jsou vybrány náhodně programem.

Ortofoto a zeleň

Základem pro pokrytí povrchu ortofotomapou je správný formát! Potřebujeme obrázek, který si sebou nese informaci o poloze. Tyto georeferenční soubory mají koncovku .pgw nebo .jgw. Ke stažení jsou na stránkách ČÚZK, geoportálu INSPIRE nebo třeba v programu Plex.Earth. Do InfraWorks sice vkládáme rastrový obrázek běžného formátu .png (.jpg), ale díky georeferenčnímu souboru se nemusíme starat o ruční umístění na správné místo. Zajímá nás jen typ dat Ground Imagery.
Plochám zeleně přiřadíme typ Trees a mezi styly vybereme jaké modely stromů nebo keřů chceme do modelu použít. V tabulce nastavení si všimněte možností Object Spacing, kterou lze řídit hustotu zalesnění plochy.

Městské části

Hranice městských části přidáme jako typ Coverage Areas. Informaci o názvu části najdeme v  atributu MEST_CAST. Zapíšeme jej tedy do User Data na záložce Table a můžeme jej použít do Tooltipu.
Polygony jednotlivých městských částí v modelu zvýrazníme novým stylem pro Coverage. Všechny je najdete na paletě stylů, pod odpovídající záložkou. Výplň oblasti necháme prázdnou, hranice oblasti obtáhneme červenou barvou.

MHD

U zastávek MHD nás bude zajímat jméno NAZEV_ZAST a způsob obsluhy DRUH. Podle toho, zda se jedná o zastávku autobusu, trolejbusu nebo tramvaje, následně přiřadíme různé barvy. Roztřídění provedeme na paletě Style Rules, obdobně jako u komunikací.
Název zastávky zapíšeme do User Data a přejdeme na záložku Tooltip. Po přepnutí do Html okna se objeví ikona Insert Property. Vybereme user data, které aktuálně obsahují názvy zastávek a potvrdíme. Máme hotovo.


Možností, jak data můžete zpracovat, je spousta. Pro inspiraci zmíním, že na Pražském geoportále najdete  podobná data, například i s průběhy inženýrských sítí, záplavovým územím nebo hlukovou mapou. Na výstupy se podívejte v krátkém videu, nebo zkuste naskenovat QR pro interaktivní panorama ve vašem telefonu. 


Ti, kteří QR technologií nevládnou, otevřou panorama tímto odkazem rovnou v počítači ;)

Výsledné 3D modely měst pomohou v přehledné prezentaci urbanistických nebo developerských projektů, v posuzování variant řešení zástavby území, nebo v projektech dopravních a dalších inženýrských staveb.

Ukázkové modely:Více informací na Autodesk Infraworks. Infraworks lze zakoupit buď samostatně nebo v rámci projekční BIM sady Autodesk AEC Collection. Informujte se na podmínky.

pondělí 20. ledna 2020

První nové Civil Tools v roce 2020 jsou venku!

Dvě dlouho slibované funkce v nadstavbě CADstudio Civil Tools jsou konečně venku! Tu první jsme dali dohromady společně s mými bývalými kolegy z Pontexu a jedná se o vylepšení funkcí návrhu nivelety - Nastavení průsečíku sklonů. Tato nová funkce umožňuje nastavit přesný podélný sklon před a za vrcholem výškového polygonu s už vloženým zakružovacím obloukem. Posune staničení vrcholu a jeho výšku tak, aby přilehlé sklony odpovídaly zadání.


Tím druhým nástrojem je pak konverzní utilita, která pomocí pár kliknutí převede entity typu křivka / 3D křivka / návrhová linie na objekt trasy s volitelným podélným profilem (editovatelnou "niveletou"). Všechny původní entity mohou, ale nemusí mít svoji výšku a poradí si dokonce i s oblouky.  Dialog umožňuje nastavit různé styly a hladiny. Výslednou trasu a profil lze pak nadále využívat v koridorech či v našich dalších CAD Studio nadstavbách.


Novou verzi si mohou uživatelé Civilu 3D (2020/2019/2018) ihned stáhnout z našeho Helpdesku. Pokud nemáte Civil 3D nebo AEC Collection zakoupeny u CAD Studia, můžete bonus nadstavbu Civil Tools získat na CAD eShopu nebo jako bezplatnou studentskou licenci.

Přivítáme i další podněty na vylepšení programu Autodesk Civil 3D a věříme, že tyto nové funkce většinu civilářů mile potěší :)