pondělí 25. července 2022

Nová verze CS Civil Tools s podporou Civil 3D 2023

Po aktualizaci aplikací Railway Tools a Potrubák s přicházející verzí Autodesk Civil 3D 2023 jsme nezapomněli samozřejmě ani na novou verzi Civil Tools. Ta obsahuje oproti předchozí verzi některé nové funkce. Pojďme si je představit!


Hromadná změna parametrů
Téměř v každém projektu se setkáte se situací, že ve výkresu máte velké množství šablon typických řezů a v určitou chvíli potřebujete změnit některé parametry podsestav, které tvoří tyto šablony. Pokud se navíc některé podsestavy opakují, je poměrně zdlouhavé měnit parametry u každé šablony odděleně.


S novou funkcí Civil Tools si tuto činnost výrazně ulehčíte. Díky nastavení filtrů v tabulce si můžete konkrétní opakovaně použitou podsestavu vyfiltrovat a následně příslušné parametry změnit hromadně. Vybrané parametry lze také vyexportovat a následně použít na stejnou podsestavu v jiném výkrese.


Výpis použitých podsestav
Určitě jste to už zažili. Rozsáhlý projekt, velké množství šablon, ještě větší počet podsestav a nikde žádný jejich seznam. To se však nyní mění s příchodem této nové funkce zahrnuté do tohoto vydání Civil Tools. Pomocí novinky Výpis použitých podsestav si můžete vygenerovat výpis využitých podsestav ve vašem výkresu, resp. projektu. To však není vše. Tato nová funkce vám zároveň umožní vyexportovat do zvolené složky všechny .pkt soubory těchto podsestav. Ty pak můžete předat například kolegovi pro plnou kompatibilitu daného výkresu.Nové vydání Civil Tools mělo obsahovat ještě další novou funkci - Souběh tras. Tu jsme nakonec museli z nové verze vynechat, protože ji chceme ještě dále vylepšit, a nachystáme ji tak pro vás do dalšího vydání. Takže se můžete již nyní začít těšit.

Nové Civil Tools stahujte na našem Helpdesku nebo přes váš účet Holixa.

Silniční extravilánové podsestavy pro Civil 2023
Zároveň s CivilTools byly vydány naše Silniční extravilánové podsestavy pro verzi Civilu 2023. Opět jsou pro naše zákazníky k dispozici ke stažení na Helpdesku nebo v účtu Holixa. 
Nyní již tedy nic nebrání Vašemu hladkému přechodu na novou verzi Civilu!

pondělí 11. července 2022

Novinky v Potrubáku

Další v řadě aktualizovaných aplikací pro infrastrukturu je Potrubák. Novou verzi ke stažení najdete ve svém holixa účtu a můžete ji instalovat do Civilu 3D 2020 - 2023. Jaké novinky vás v ní čekají si popíšeme v tomto článku.

Kromě už zmíněné podpory Civilu 3D 2023 jsme připravili i dvě zbrusu nové funkce, vylepšili podsestavy výkopů a zjednodušili instalaci katalogu potrubí.

Tvorba stoky

Doposud jsme v Potrubáku vytvářeli výhradně podélné profily. A pro situační návrh stoky radili využívat standardní funkce Civilu. To se mění s novou funkcí Stoka podle referenční trasy. 

Využijete ji v okamžiku, kdy má být stoka souběžná s trasou. Umožní rychle rozmístit šachty v zadaném horizontálním odsazení a pravidelném intervalu podél trasy. Podle zvoleného směru toku a podmínek krytí a sklonů se osadí i potrubí mezi šachty. Následně můžete začít upravovat tento prvotní návrh a dále jej využít pro zadefinování stoky pro Potrubáka.

Přečíslování šachet

Jsme si vědomi nešťastného způsobu číslování šachet při vytváření potrubních sítí v Civilu, kdy jsou ve výchozím nastavení šachty označovány narůstající řadou čísel bez rozlišení různých sítí. Pokud tedy před návrhem zapomenete upravit šablonu pojmenování, tak jsou veškeré šachty označeny ŠXX. Další nepříjemná situace nastane v okamžiku, kdy šachtu uprostřed stoky odstraníte nebo přidáte. Označení se bohužel dynamicky nezmění, tak aby byly šachty číslovány "po sobě jdoucími" čísly.

Doplňujeme proto vlastní funkci pro hromadné přečíslování šachet na vybraných potrubních sítích. Pro každou z nich můžete zadefinovat předponu, příponu a počáteční číslo. Přečíslování se automaticky provede ve směru trasy, resp proti směru toky hlavního řadu. A to jak na stoce, tak na jejich vpustech a domovních přípojkách.

Podsestavy

Kolmý i šikmý výkop jsme vylepšili o možnost výškově zacílovat dno výkopu na profil. Díky tomu můžete jednoduše řídit výšku dna buď vlastním profilem nebo automaticky vytvářeným profilem VykopPotrubi z Potrubáku.

U kolmého výkopu jsme přidali nový parametr pro kontrolu minimální vzdálenosti potrubí od stěny výkopu. Při správném zacílování totiž naše podsestavy dynamicky mění průměr potrubí podle stoky. Nyní se bude dynamicky rozšiřovat i samotný výkop tak, aby byla vždy dodržena zadaná mezera mezi vnější stěnou potrubí a výkopem.

Katalog potrubí

Vlastní katalog potrubí s novými materiály a DN jsme poprvé vydali v březnu. Pokud jste o něm zatím nevěděli, tak skočte na tento článek. Pro jeho komfortnější použití jsme nyní připravili instalační soubor, který za vás rozkopíruje všechny potřebné soubory do správných složek. Stále však platí, že po nainstalování je nutné v Civilu spustit regeneraci katalogu příkazem PARTCATALOGREGEN.