středa 29. dubna 2009

Pěkně vypasený AutoCAD Civil 3D 2010

Civil 2010 - ribbon
Nový Civil 3D 2010 je pěkný cvalík. Nejde teď o jeho paměťové nároky - ty se od verze 2009 zase až tak moc nezměnily (i když nové prostředí ribbonu si svoji porci paměti ukousne) - ale spíše o objem instalace.

Pro srovnání - zatímco instalační média verze 2008 obsahovala zhruba 13.500 souborů ve 1260 složkách a médium mělo něco přes 4GB, verze Civil 3D 2010 (měřeno na beta verzi Civil 2010 CZ) má již 23.766 souborů ve 2048 složkách a instalační obraz má přes 8GB, tedy dvojnásobek objemu verze 2008. A to jde stále jen o 32bitovou verzi. Až se dočkáme i 64bitové verze Civilu, bude celkový objem instalačních souborů (32bit + 64bit) ještě cca dvakrát větší.

Civil 2010 instalaceČást tohoto nárůstu objemu jde na vrub novým funkcím a modulům, část má na svědomí větší balík knihoven .NET Framework nebo doplňkových aplikací typu Design Review 2010 či Vault 2010.

Obdobným nárůstem objemu instalačních dat ale prošly i ostatní nové CAD aplikace - AutoCAD Architecture 2010, AutoCAD Map 3D 2010, ale i samotný AutoCAD.

Kopírujeme vzorový řez koridoru

Tento týden jsem dodělával nějaké firemní styly na zakázku a navíc jsem se o víkendu musel hrabat na zahrádce, a tak jsem se k blogu dostal pořádně až teď. Zkusím to tedy napravit tímto menším tipem. S novějšími verzemi AutoCADu Civil 3D se práce se vzorovými příčnými řezy koridoru (šablonami) a podsestavami výrazně zlepšila a vedle modifikačních příkazů, kde určitě potěšilo hlavně zrcadlení, které už tam samozřejmě mělo být od začátku, přibyly i možnosti pro snadné kopírování vzorové šablony mezi výkresy.

Rozlišujeme tedy 3 základní typy kopírování šablony koridoru.

1) Kopírování uvnitř výkresu

Zde je nejjednoduší použít autocadovský příkaz KOPIE a vybrat pouze krátkou čerchovanou osičku šablony. V prospektoru se po zkopírování objeví nová šablona a zdvojí se i počet podsestav. Snažte se co nejdříve zkopírovanou šablonu a nové podsestavy nějak smysluplně pojmenovat. Později to má velký důvod. Postup vypadá podobně jako na následujícím obrázku.
2) Kopírování uvnitř výkresu nebo i mezi jinými vykresy pomocí palety nástrojů
Tato funkce je v C3D od verze 2009 a má velkou výhodu, pokud chcete daný vzorový příčný řez použít později. Základem je vždy výkres s hotovou šablonou uložit. Pak ji už stačí správně "chytit" až se objeví malý obdélníček (tato operace ovšem vyžaduje léta cviku a odříkání) přetáhnout ji do nové palety nástrojů - spuštěné přes Ctrl+3. Opět jako v předchozím případě doporučuji všechno řádně pojmenovat. Mělo by to dopadnout takto. Nikdy se nechytejte za ty modré značky, pak tato metoda nefunguje.

3) Dočasné kopírování mezi výkresy
Většina z vás už na to možná přišla, lze totiž jednoduše použít schránku Windows - s menším omezením. Vyberte tedy celou šablonu včetně všech podsestav a stiskněte Ctrl+C. Otevřete si druhý výkres, kam chcete šablonu vložit a přejděte do menu Upravit > Vložit na původní souřadnice. Pokud bychom použili obyčejnou kombinaci Ctrl+V, zobrazily by se schody do nebe.
Tentokrát jsme neobjevovali žádnou Ameriku, ale doufám, že alespoň některým z vás jsem ukázal jednoduché postupy, jak kopírovat šablonu koridoru uvnitř a do dalších výkresů.

sobota 18. dubna 2009

Kótujeme až se z nás kouří

Dnešní sobotní odpoledne jsem měl světlou chvilku, a tak jsem ji hned využil a dal dohromady postup, jak zdokonalit kótování v šabloně koridoru a následně vygenerovaných příčných řezech.

Vyšel jsem ze stávající šablony Country Kitu(CK) a lehce jsem jí doupravil. Zváštní je, že mě to napadlo zrovna dneska a ne při vytváření CK. No, tedy...jak jsem psal výše, světlých chvilek není mnoho, a proto si jich musíme všichni vážit.

Pokud vytváříte vzorový příčný řez koridoru určitě dobře znáte tento obrázek
Není to tedy žádná sláva. Problém je v šikmých kótovacích čarách atd. Snažili jsme se to řešit speciálním stylem pro spojnici, kde byla kótovací čára přimknuta k horní hraně vykresleného příčného řezu. Tento způsob má ale jednu velkou nevýhodu a to, že až do vygenerování řezů kóty vůbec nevidíte. Dnes se tedy pokusím ukázat, že to jde i lépe a radostněji... Společnými silami bychom se tedy měli dostat k následujícímu výsledku.
Kóty jsou vodorovně, lze si snadno nastavit vertikální odsazení a hlavně je celý kótovací styl zjednodušen, abychom měli po rozbití řezů o trochu méně práce.

Jak se tedy vaří vodorovné kótování? Možná vzpomínáte na první CK, kde šipka příčného sklonu ukazovala směrem nahoru do kopce, přesto, že ve většině zemí teče voda směrem dolů z kopce. Tenkrát se chybička řešila malým ale geniálním vzorečkem ve výrazech popisků spojnice. Tento princip využijeme i pro naše vodorovné kóty.

1) Vyjdeme ze stávajícího stylu sady kodů "Podrobná silnice CZ - šrafovaná - pro šablonu"

2) Upravíme styl popisku podle následujícího obrázku. (Styl raději uložíme pod jiným názvem)

3) Dialog opustíme a připravíme si několik výrazů, které se budou hodit později.

Podrobněji k jednotlivým výrazům.
Strana

Délka (0.002 jsou 2mm pro vnější přesah kótovací čáry)
Vertikální odsazení textu (0.002 jsou 2mm odsazení v Y)
Svislá čárka (odsazení svislé vynášecí čáry +2mm)
4) Tímto máme výrazy nadefinované a vrátíme se zpět do přejmenovaného stylu popisku spojnice a jednotlivé komponenty nastavíme podle následujících obrázků.
Šířka

Vodorovná kótovací čára

Svislá vnitřní vynášecí čára


Svislá vnější vynášecí čára

5) Sklopenou čárku je třeba o 2mm posunout směrem k ose, zbylé nepoužité komponenty vymazat a je to.

Pokud se vám do úprav nebude chtít, tento styl stejně jako další by měly být součástí speciální CADstudio šablony pro Civil 3D 2010 CZ.

úterý 14. dubna 2009

Nedokumentované příkazy v AutoCAD Civil 3D 2009

AutoCAD Civil 3D 2009 (s Update 2.1) nabízí nedokumentované příkazy pro nalezení a odstranění duplicitních, překrývajících se AEC objektů (profily, trasy, návrhové linie, parcely).

Popis a použití těchto příkazů najdete v tipu #6620 na CADforum.cz.

úterý 7. dubna 2009

Nejlepší podsestava na světě

Alespoň zatím. A pokud funguje. V jednom z předchozích článků jsem publikoval informace o nových podsestavách, které jsou pro Civil 3D 2009 ke stažení v rámci subscription. Verze 2010 je už automaticky obsahuje. Jedna z nich mě skutečně zaujala, a proto bych se jí zde věnoval podrobněji. Prosím fanfáru pro..."ConditionalCutOrFill" neboli PodmíněnýVýkopNeboNásyp. Ikonka v panelu nástrojů je následující.

Abychom uspokojili obě pohlaví, jak to silničářské, tak i to vodohospodářské, připravil jsem později v textu dva jednoduché příklady jejího využití v praxi. Uvidíte, že si jí brzy také oblíbíte.

Vše se nastavuje ve vlastnostech podsestavy a jednoduše řečeno, nejde o nic jiného, než rozlišit případ, kdy je podsestava nad povrchem - v násypu (Fill) anebo ve výkopu pod povrchem (Cut). Podle případu, který nastane, se pak v koridoru naaplikují dotyčné následující připojené podsestavy. Nyní ale k jejímu samotnému nastavení.

Jak jsem výše slíbil, zde je první velmi jednoduchý příklad pro silniční projektanty (pro podrobnost studie), kde rozlišíme výšku násypu a v případě, že přesáhne při svahu 1:2 hodnotu 2.5m nad terénem, necháme krajnici rozšířít o 0.75m a jako třešničku na dortu (no spíš jako pořádnou třešeň) přidáme ještě svodidlo.

Vodohospodáři to mají o něco jednodušší. Do této doby byl problém při úpravě koryta vymodelovat svahy, které už jsou nad povrchem, ale my je potřebujeme vysvahovat v pozitivním sklonu. Civil 3D je vždy svahoval směrem dolů. Pomocí následující šablony docílíme požadovaného výsledku.

V jednoduchosti je přece krása a "modré sirky" jsou stejně nejlepší :)