pondělí 30. března 2015

Výchozí styl a popisek COGO bodů

Na úvod tohoto článku bych vás rád trochu nalákal na fakt, že v nejbližší době zveřejníme novou verzi silniční šablony pro AutoCAD Civil 3D 2015. Šablona je už hotová a čekáme pouze na dořešení možnosti ochrany před odcizením. Nemusíte se bát nějakého složitého licencování. Pouze chceme po dřívějších zkušenostech šablonu *.dwt digitálně podepsat, čímž by bylo prokazatelné naše autorství.

Dnes si prozatím ukážeme, jak si nastavit výchozí popisek při vytváření nových COGO bodů. Jistě si hodně z vás často lámalo hlavu nad tím, jak zaktivovat zašedlá pole v sekci "Výchozí styl".

Ve výchozím nastavení je možnost volby stylu zašedlá

Pes je zakopaný v tzv. klíčích popisu. Klíče popisu jsou funkce určená primárně pro geodety. Pomocí ní je možné při importu bodů nastavovat automaticky styl bodů a další věci na základě hrubého popisu bodu. Čili něco jako styl sady kódů u koridoru, ale pro COGO body.

Pokud klíče popisu nepoužíváte, můžete je deaktivovat, což zpřístupní možnost ruční volby stylu bodu a jeho popisku. Změnu provedete v Toolspace > Bod > Přikazy > Create Points, kde nastavíte řádek "Deaktivovat popisné klíče" na "Pravda".

Deaktivování popisných klíčů v nastavení

Pak už si budete moci při tvorbě nových bodů vybrat libovolný styl a popisek.

Výsledná podoba dialogu pro tvorbu nového bodu

pátek 20. března 2015

Novinky v AutoCAD 2016

V tomto článku si představíme nejzajímavější novinky v chystané verzi AutoCADu 2016. Na novinky Civilu 3D 2016 stále platí informační embargo, a proto musíte ještě chvíli počkat. Jakmile to ale bude možné, tak o nich budeme zde na blogu informovat.

Kótování

Kótování doznalo poměrně velkých vylepšení a dle ukázky, kterou jsme mohli shlédnout, vypadá opravdu zajímavě. Ve verzi 2016 bude kótování především výrazně dynamičtější. V ribbonu přibylo nové tlačítko, který vytváří kóty pouhým kliknutím na objekt. AutoCAD pak dle typu objektu (úsečka, oblouk, ...) vybírá vhodný typ kóty, který můžete snadno modifikovat přes příkazovou řádku.

Nové funkce pro kótování v ribbonu

Velice šikovně vypadala na ukázce také funkce, kdy chcete vytvořit novou kótu na místě již stávající kóty. Po kliknutí dostanete na výběr, jestli nová kóta tu původní odsune, přeruší, nahradí, atd.
Přibyla také často požadovaná funkce pro výběr hladiny, do které budou nové kóty automaticky přidávány.

Revizní obláčky

Změny k lepšímu byly provedeny také na funkci revizních obláčků. Ve verzi 2016 můžete např. rovnou vytvářet obdélníkové nebo polygonální obláčky. Největší zlepšení ale vidím v tom, že vytvořený obláček se nechová jako křivka se spoustou lomů, ale jako jeden objekt, jehož velikost můžete následně měnit pomocí úchopových bodů.

Nový úchopový bod

Přibyl nový úchopový bod, kterým se můžete chytit těžiště objektů. Opět se jedná o jednu z dlouho požadovaných funkcí, díky které teď bude ještě snadnější např. umístit text doprostřed trojúhelníku či jiného tvaru.

Nový úchopový bod

Vylepšení v práci s externími referencemi

Jistě znáte situaci, kdy si načtete výkres přes externí referenci a chcete ho celý přebarvit na jedinou barvu. Ve správci hladin proto nastavíte pro všechny hladiny externí reference danou barvu, jenže ouha... Ve zdrojovém výkresu není barva všech objektů nastavena na DLEHLAD a tyto objekty se nepřebarví. Ve verzi 2016 bude stačit jednoduchá změna proměnné XREFOVERRIDE, díky které dojde k přepsání všech hodnot externích referencí hodnotami nastavenými ve správci hladin.

Práce s mračny bodů

V AutoCADu 2016 byla vylepšena práce s mračny bodů. Především funkcionalita při kombinování mračen modů a 3D modelování, kdy se můžete chytat ploch tvořených mračnem.

Detekce roviny na mračnu bodů

Změny v uživatelském prostředí a uvnitř aplikace

 • "Ouška" rozvržení jdou umístit nad stavový řádek a můžete jich tak vidět výrazně více najednou.
 • Náhledy u seznamu bloků při jejich vkládání, které znáte z AutoCADu 2015, přibyly také u stylů kót, multiodkazů a tabulek.
 • AutoCAD lépe pracuje s většími objemy entit. Výrazně se tak zrychlí např. posun velkého množství objektů.
 • Přibyla funkce anglicky nazvaná "System variable monitor". Pomocí ní můžete snadno sledovat hodnoty vybraných proměnných a být upozorněni na jejich změnu nebo odchylku od výchozí hodnoty.
 • Pro 3D modeláře byl do AutoCADu 2016 přidán nový a rychlejší renderovací engine.
Některé další informace naleznete také na cadstudio.cz.

Všechny novinky nové verze si budete moct prohlédnout v seznamech změn, které budou vydány po oficiálním představení 23. 3. 2015.

středa 11. března 2015

Export výkresu z Civil 3D do AutoCAD

Export z Civilu 3D bývala vždy trochu loterie. Člověk napjatě otevíral exportovaný soubor v očekávání, jestli výkres bude prázdný nebo v něm najde svůj projekt rozložený pro další použití v AutoCADu. Autodesk se problému dlouho nevěnoval. Změna přišla až ve verzi 2015 s možností "Export výkresu Civil 3D", kterou naleznete v sekci "Export" po kliknutí na modrou ikonu v levém horním rohu Civilu 3D.

Okno exportu
Hlavním přínosem nového exportu je především to, že poměrně spolehlivě funguje. Nabízí ale i několik dalších možností, které si zaslouží pozornost.

Je  možné si zvolit, jestli bude export probíhat do DWG nebo DGN. Přes tlačítko "Exportovat nastavení" je např. možné vybrat starší formát DWG. Případně můžete určit předponu a příponu v názvu výsledných souborů.

Starý export z Civil 3D prakticky nikdy nefungoval, pokud výkres obsahoval externí reference. Nový export je zvládá a navíc i s některými pokročilými volbami. Konkrétně nám nabízí možnosti:
 • Ignorovat
 • Připojit
 • Připojit a rozložit
 • Připojit a vložit
 • Připojit, vložit a rozložit
 • Odpojit
Ignorovat znamená, že externí reference bude ve výsledném výkresu ponechána opět ve formě externí reference. Volba odpojit externí referenci naopak úplně vypustí.

Slovo "připojit" je nepřesně přeložená funkce nazývaná anglicky "bind". V jiných dialozích Civilu 3D nebo AutoCADu je totiž nazývána "vázat". Výsledkem použití této funkce je vložení externí reference ve formě bloku do výkresu. Když zvolíme možnost "připojit a rozložit", je tento blok rovnou rozbit na jednotlivé entity, které budou umístěny v hladinách s názvem NázevSouboruExterníReference$0$NázevPůvodníHladiny. Poslední možností jsou pak volby obsahující slovo "vložit", které fungují obdobně, ale jednotlivé entity budou umístěny v hladinách s názvem shodným s názvy v původním souboru externí reference (bez předpony). Jedná se tedy o stejnou dvojici funkcí Vázat a Vložit, kterou nalezneme třeba ve správci externích referencí.

Při zkoušení daných voleb jsem však zjistil, že někdy nedojde k rozložení vloženého bloku, i když jsem vybral možnost obsahující slovo "rozložit". Při testování jsem pak odhalil, že rozloženy jsou pouze externí reference vytvořené v Civilu 3D. Externí reference vytvořené v AutoCADu zůstanou jako blok. Stačí ale pak tento blok rozbít a výsledek je stejný. Rozdíl mezi volbou "Připojit" a "Připojit a vložit" se pak ale projeví i u těchto výkresů z AutoCADu.

Neméně významnou funkcí jsou pak možnosti v sekci "Soubory k exportu". Zde můžete nastavit export více souborů najednou, které se nacházejí ve shodné složce nebo podsložkách. Také je možné zatrhnout volbu "Zahrnout listy", čímž dojde také k exportu jednotlivých rozvržení do zvláštních souborů. Těmito funkcemi je možné hromadně vytvořit výkresy, ve kterých budou všechny externí reference pevně vloženy, což je občas po projektantech požadováno. Tuto funkci Civilu 3D je samozřejmě možné použít i na výkresy vytvořené pomocí samotného AutoCADu.