Novinky v AutoCAD 2016

V tomto článku si představíme nejzajímavější novinky v chystané verzi AutoCADu 2016. Na novinky Civilu 3D 2016 stále platí informační embargo, a proto musíte ještě chvíli počkat. Jakmile to ale bude možné, tak o nich budeme zde na blogu informovat.

Kótování

Kótování doznalo poměrně velkých vylepšení a dle ukázky, kterou jsme mohli shlédnout, vypadá opravdu zajímavě. Ve verzi 2016 bude kótování především výrazně dynamičtější. V ribbonu přibylo nové tlačítko, který vytváří kóty pouhým kliknutím na objekt. AutoCAD pak dle typu objektu (úsečka, oblouk, ...) vybírá vhodný typ kóty, který můžete snadno modifikovat přes příkazovou řádku.

Nové funkce pro kótování v ribbonu

Velice šikovně vypadala na ukázce také funkce, kdy chcete vytvořit novou kótu na místě již stávající kóty. Po kliknutí dostanete na výběr, jestli nová kóta tu původní odsune, přeruší, nahradí, atd.
Přibyla také často požadovaná funkce pro výběr hladiny, do které budou nové kóty automaticky přidávány.

Revizní obláčky

Změny k lepšímu byly provedeny také na funkci revizních obláčků. Ve verzi 2016 můžete např. rovnou vytvářet obdélníkové nebo polygonální obláčky. Největší zlepšení ale vidím v tom, že vytvořený obláček se nechová jako křivka se spoustou lomů, ale jako jeden objekt, jehož velikost můžete následně měnit pomocí úchopových bodů.

Nový úchopový bod

Přibyl nový úchopový bod, kterým se můžete chytit těžiště objektů. Opět se jedná o jednu z dlouho požadovaných funkcí, díky které teď bude ještě snadnější např. umístit text doprostřed trojúhelníku či jiného tvaru.

Nový úchopový bod

Vylepšení v práci s externími referencemi

Jistě znáte situaci, kdy si načtete výkres přes externí referenci a chcete ho celý přebarvit na jedinou barvu. Ve správci hladin proto nastavíte pro všechny hladiny externí reference danou barvu, jenže ouha... Ve zdrojovém výkresu není barva všech objektů nastavena na DLEHLAD a tyto objekty se nepřebarví. Ve verzi 2016 bude stačit jednoduchá změna proměnné XREFOVERRIDE, díky které dojde k přepsání všech hodnot externích referencí hodnotami nastavenými ve správci hladin.

Práce s mračny bodů

V AutoCADu 2016 byla vylepšena práce s mračny bodů. Především funkcionalita při kombinování mračen modů a 3D modelování, kdy se můžete chytat ploch tvořených mračnem.

Detekce roviny na mračnu bodů

Změny v uživatelském prostředí a uvnitř aplikace

  • "Ouška" rozvržení jdou umístit nad stavový řádek a můžete jich tak vidět výrazně více najednou.
  • Náhledy u seznamu bloků při jejich vkládání, které znáte z AutoCADu 2015, přibyly také u stylů kót, multiodkazů a tabulek.
  • AutoCAD lépe pracuje s většími objemy entit. Výrazně se tak zrychlí např. posun velkého množství objektů.
  • Přibyla funkce anglicky nazvaná "System variable monitor". Pomocí ní můžete snadno sledovat hodnoty vybraných proměnných a být upozorněni na jejich změnu nebo odchylku od výchozí hodnoty.
  • Pro 3D modeláře byl do AutoCADu 2016 přidán nový a rychlejší renderovací engine.
Některé další informace naleznete také na cadstudio.cz.

Všechny novinky nové verze si budete moct prohlédnout v seznamech změn, které budou vydány po oficiálním představení 23. 3. 2015.

Komentáře