úterý 28. června 2022

Nové videonávody pro Holixa BIM Feeder a Potrubák

Abychom usnadnili nasazení našich BIM aplikací v praxi, připravili jsme videoukázky použití nejdůležitějších funkcí a pracovních postupů ve dvou nedávných BIM aplikacích z dílny Arkance Systems. Můžete je využít jako pomůcku při testování trial verze těchto aplikací ve vašem Civilu 3D, nebo jako bezplatnou školicí pomůcku pro nasazení komerčních verzí.

Holixa BIM Feeder

BIM Feeder je nadstavbová aplikace umožňující do výkresu aplikace Autodesk Civil 3D hromadně a efektivně doplnit popisná data do vlastností definovaných datovým standardem SFDI pro silniční, železniční a vodohospodářské stavby. Výsledkem použití aplikace je předem vymodelovaný 3D výkres obsahující tělesa, povrchy, 3D křivky apod. obohacené o popisné informace, který je následně po kontrole možné exportovat do mezinárodního a otevřeného BIM formátu – IFC.

Ukázky použití BIM Feederu jako např. načtení datových standardů, šablona PŘ a mapování kódů, krmení elementů z Excel tabulek, sady vlastností, rozdělení entit po délce, atd. najdete v playlistu BIM Feeder:


CS Potrubák

Potrubák je nadstavbová aplikace, která umožňuje v aplikaci Autodesk Civil 3D ze situačního prostorového modelu kanalizační sítě vygenerovat podélné profily odpovídající českým případně slovenským standardům.

Hlavním benefitem je dynamické propojení situačního návrhu s podélnými profily včetně hydraulických výpočtů a různých typů výpisů prvků sítě. Výsledný prostorový model lze doplnit popisnými informacemi dle datového standardu a vyexportovat do často požadovaného IFC formátu.

Ukázky použití Potrubáku jako např. instalace palety podsestav, definice stoky a její spád, podélný profil přípojek, hydraulické výpočty nebo podsestavy v koridoru najdete v playlistu Potrubák:pondělí 27. června 2022

Instalace Civil 3D 2023, country kit

Rok se s rokem sešel a s přicházejícím letním počasím přichází také nová verze Civil 3D. Světlo světa spatřila verze 2023 sice již 12. dubna, ale až nyní vyšla také nová verze českého country kitu. Je tedy již nejvyšší čas navštívit stránky Autodesku a ze svého účtu stáhnout novou verzi naší vlajkové lodi pro projektování liniových staveb. 

Na první pohled si jistě všimnete, že došlo k výrazné grafické proměně ikony programu. Nově ji tvoří bílé C na fialové kostce připomínající klávesu z klávesnici. Logo je dále doplněno na spodním okraji o již zažitou zkratku C3D.

Samotnou instalaci Civil 3D i nadále doporučujeme metodou Stáhnout do prohlížeče, která je sice údajně nejpomalejší, ale předejte tím případným komplikacím souvisejícím s funkčností programu. Zároveň si stáhněte rovnou i zmiňovaný český country a to ze stránek Autodesku nebo přímo od nás.


Po stažení se můžeme rovnou vrhnout do instalace. V úvodu nezapomeňte odsouhlasit podmínky používání. 


Následně zvolíte umístění instalace a také si rozhodně nenechte ujít možnost nainstalování programu Subassembly Composer, který Vám může být užitečným pomocníkem při tvorbě podsestav.Pak už stačí jen počkat, až se Civil 3D nainstaluje. Po úspěšné instalaci Civil 3D je nutné ještě doinstalovat český country kit a následně si dát pozor na ikonu, kterou program spouštíte. Vždy využívejte tu s názvem Civil 3D 2023 Czech.


Pokud jste zároveň předplatitelé celé AEC kolekce máte k dispozice i další 2 moduly do programu Civil 3D. Jedná se o Project Explorer a Grading Optimization. Instalační soubory k nim opět naleznete ve svém účtu na stránkách Autodesku.


Samotná instalace obou modulů je velmi podobná a vychází z instalace hlavního programu Civil 3D.

Grading Optimization
Project Explorer


středa 22. června 2022

Civil 3D 2022.2 Update

 Pro Civil 3D 2022 byl v tomto týdnu vydán update 2. Potřebný instalační soubor s updatem najdete ve svém Autodesk účtu na manage.autodesk.com nebo spusťte aktualizaci Civil 3D v desktopové aplikaci Autodesk.

Novinky především pro koridory

Hlavní důvod, proč update instalovat co nejrychleji, je doplnění možnosti cílovat všechny podsestavy v koridoru na povrch hromadně. V předešlém updatu se totiž na tuto funkci poněkud zapomnělo.

Další zajímavou novinkou je dynamické cílování na objekty v hladině. Přesněji řečeno, pokud do hladiny nakreslíte novou křivku nebo ji naopak odstraníte, tak bude automaticky přidána do cílů koridoru. 

U povrchů z koridoru byla vylepšena hranice typu Meze koridoru jako vnější hranice povrchu. Dříve tato hranice nerozeznala mezery mezi úseky koridoru a povrch se vytvořil i v místech mimo koridor. K tomu by již nemělo docházet a hranice se správně vytvoří kolem oddělených úseků.

čtvrtek 9. června 2022

Koridor v C3D 2023 - II. šablona koridoru a sady vlastností

V minulém článku s novinkami na téma práce s koridory v C3D 2023 jsem sliboval i druhý díl, který přichází na řadu právě nyní. Autodesk si totiž pro vás nepřipravil pouze nové rozhraní okna cílování, ale i další nové funkce spojené s koridorem.

Mezi ně můžeme zařadit tzv. Šablonu koridoru (neplést se Šablonou typických řezů). Tu uplatníte už při samotném vytváření koridoru a ušetří vám čas při nastavování např. povrchů z koridoru nebo šrafování svahů.

Šablona koridoru nově umožňuje nastavení koridorů přenést z jednoho na druhý napříč výkresy. Zdrojový koridor může být umístěn v souboru .dwt nebo .dwg. Z vybraného koridoru je možné přenést definici koridorových povrchů včetně volby jejich hranic, šrafování svahů nebo nastavení sady kódů.


Pokud tedy často používáte stejně nakódované podsestavy nebo rovnou celé sestavy typických řezů (např. naše Silniční extravilánové podsestavy) může vám tato nová funkce Civilu ušetřit čas s opakovaným vytvářením povrchů z koridoru nebo s nastavování šrafování svahů. 

Šablonu koridoru lze na koridor aplikovat i zpětně. Je k tomu pouze nutné na kontextové kartě koridoru rozbalit nabídku Upravit koridor a zde vybrat možnost Použít šablonu koridoru.


Na závěr mám ještě jednu novinky zejména pro ty z vás, kteří již pracují na tvorbě BIM modelů. Ve verzi 2023 je doplněna nová automatická sada vlastností - Identita koridoru. Ta je přiřazena 3D tělesům z koridoru a díky ní je nyní plně funkční dynamické provázání extrahovaných 3D těles s původním koridorem. Takže při změně koridoru dojde k aktualizaci takto vzniklých 3D těles.

pondělí 6. června 2022

Novinky v Railway Tools

V květnu jsme pro naše zákazníky uspořádali online webinář, ve kterém jsme naživo představili novinky v železniční aplikace Railway Tools. Na záznam  z tohoto webináře se můžete podívat v následujícím videu.

Nová verze aplikace Railway Tools je nyní oficiálně vydaná. Lze ji instalovat na verze Civil 3D 2020 - 2023. Uživatelé s licencí ji už nyní můžou stahovat ze svého Holixa účtu. Společně s instalačními soubory je dodána také nová verze železniční šablony DWT.

NÁVRH TRASY

Mezi hlavní novinky patří podpora rychlostí pro VRT. V definici oblouku lze tedy zadávat i rychlosti nad 200 km/h. Upravili jsme také samotné posouzení strmosti vzestupnice. Zvlášť u nižších rychlostí totiž nemusela hodnota 6V dosáhnout minimální normové hodnoty. Nově je proto vyhodnocena i minimální hodnota n > 400, resp n > 500. Při splnění sklonu alespoň 1:400 je oblouk označen jako vyhovující, při splnění sklon alespoň 1:500 je oblouk vyhovující. Samozřejmě i nadále posuzujeme strmost n > 6V.

PODÉLNÝ PROFIL

Nový typ podélného profilu, který můžete s pomocí Railway Tools vytvořit je graf rychlosti. Vykreslí u vybrané koleje nevyrovnané boční zrychlení, posun koleje od stávajícího stavu a rychlostní grafy pro zadané rychlosti.

U zobrazení podélného profilu libovolné koleje je nově možné zvolit hlavní kolej pro přepočet staničení směrových a sklonových poměrů. Nastavenou hlavní kolej lze kdykoliv změnit a hodnoty staničení zaktualizovat.

REPORTY

Na panelu dalších nástrojů RWT najdete dva nové reporty. Jedná se o výpis geometrických bodů trasy a nivelety a výpis sklonových poměrů. U geometrických bodů může uživatel vybírat, které významné body do výkazu zahrnout, sloučit řádky se stejným staničením, číslovat oblouky a vybrat hlavní trasu, ke které body staničit.

Pro výpis sklonových poměrů stačí vybrat trasu a profil nivelety. Excelová tabulka potom obsahuje informaci o výškách lomů a oblouků, poloměrech, sklonech a tečnách.

ZMĚNY V ŠABLONĚ DWT

  • šířkové kóty s přesností na milimetry
  • kóty horizontálního odsazení od stávajícího stavu
  • popisky posunu koleje pro dvoukolejnou trať

čtvrtek 2. června 2022

Koridor v C3D 2023 - I. cílování

    V následující dvoudílné sérii článků se zaměříme na zásadní novinky související s tvorbou koridorů, které byly již součástí podzimní aktualizace Civilu 3D verze 2022, a mohly vám tedy velmi snadno uniknout. Jejich dotažení a plné zpřístupnění je samozřejmě nyní také součástí nedávno uvolněné nové verze 2023. První článek se zaměří na nové rozhraní cílování, druhý se pak bude soustředit na novinky týkající se Šablony koridoru.

Pojďme si tedy představit nové rozhraní okna Mapování cílů. Jaké jsou ty nejzásadnější novinky?

  • výběr konkrétního cíle probíhá přímo v okně Mapování cílů
  • možnost hromadného nastavení cílů napříč úseky nebo podsestavami
  • nastavení filtrů ve sloupcích tabulky Mapování cílů
  • filtrování v seznamu nabízených cílů 
  • rozdělení okna cílování na dvě záložky: Odsazení a výška + Povrch
Veškeré nastavování cílů tedy probíhá v jednom okně rozděleném na dvě záložky podle typu cílů: šířkové a výškové cíle a cílování na povrchy.


V předchozích verzích bylo, troufnu si říct až otravné, že každý jeden cíl bylo nutné zadat pro každou podsestavu zvlášť. Dokonce i při rozdělení na jednotlivé úseky a opakovaném výskytu totožné podsestavy, bylo nutné cílování každého prvku nastavit samostatně. Nové rozhraní mapování cílů tento původní nedostatek odstraňuje a je nyní možné vybrat více cílovaných parametrů napříč podsestavami a úseky koridoru. Pro výběr více řádku přidržte klávesu CTRL.


Samotný proces nastavení cílů výrazně ulehčuje také možnost filtrování. Tu lze využít u většiny sloupců tabulkovém rozhraní Mapování cílů. Můžete si tak vyfiltrovat například pouze jednu konkrétní opakující se podsestavu nebo pouze podsestavy umístěné na konkrétní straně šablon typických řezů.


Funkce filtrování lze využít i v části výběru konkrétního cíle (trasy, návrhové linie nebo křivky). 


Pro nastavení cílů k povrchům je nutné přeskočit na záložku Povrch. Oproti původnímu řešení z aktualizace verze 2022 je ve verzi 2023 již opět možné nastavení cílovaného povrchu pro všechny příslušné podsestavy najednou.


Celé téma nového rozhraní cílování koridoru je zpracováno rovněž v krátkém videu, kde se dozvíte i jednu vychytávku navíc. 


PS: Pro naše věrné zákazníky se však nic zásadního nemění, protože všechny tyto možnosti cílování nabízí již od roku 2018 naše funkce v bonusovém nástroji Civil Tools - Hromadné cílování
Nabízí se tedy otázky, co mohlo Autodesk inspirovat k těmto změnám :-).