neděle 27. ledna 2013

Podsestava z křivky

Pokud si budete potřebovat "vyrobit" svoji vlastní podsestavu a z nějakého důvodu nebudete chtít použít můj oblíbený Subassembly Composer (SAC), je tu v záloze funkce Vytvořit podsestavu z křivky. Nedávno jsem dostal dotaz, jak v C3D navrhnout obrubník s betonovým ložem. Něco jako...
Konverze podsestavy z křivky má výhodu hlavně v tom, že můžete využít již hotovou AutoCAD geometrii a je vhodná pro skladební prvky, které nemění svůj tvar - ideální tedy pro prefabrikáty (obrubníky, žlabovky, svodidla, palisády atd.)

Jak tedy na to? Základem je obrys/y nakreslený v metrech a převedený na křivku.
Vlastní příkaz pro převod se trochu ukrývá zde:
Po vybrání křivky se objeví tento dialog:
Před jeho vyplněním ještě pár rad do života (koridoru). Snažte se geometrii maximálně zjednodušit, protože z každé hrany a plošky se bude generovat 3D model koridoru příp. povrch z koridoru. Každá hrana navíc je znát v rychlosti výpočtu. Pozor tedy na různá zaoblení, úkosy apod. Mějte také na paměti, že podsestavy z křivky nelze na rozdíl od podsestav ze SACu zrcadlit, a proto je nutné převést zvlášť levou a pravou variantu.
Podsestava je plnohodnotná, když je správně nakódována. Postup je daný, nejdříve vymyslete vhodný kód (raději použijte jeden ze standardních) a označte body a pak spojnice. Kódujte je ty, které mají smysl např. připojovací body a body i spojnice určené pro okotóvání v příčných řezech nebo pro generování povrchů pro výpočet kubatur.
Nakonec přidejte tvar (plochu) z uzavřených spojnic (alespoň pro bet. lože) a určete počátek = vkládací bod podsestavy.

Vlastní podsestavu lze v koridoru použít až po přidání do šablony typických řezů. Je na to speciální funkce v ribbonu. Na úplný závěr ještě malý tip, pokud budete chtít podsestavu/y uchovat pro příští generace nebo ji použít i v jiných výkresech, vložte osu šablony typických řezů a podsestavu jako jedinou připojte. Celý "vzorák" uložte a přetahněte do palety nástrojů...

sobota 19. ledna 2013

Pozdě ale přece - HTÚ šablona 2013 ke stažení

Je to tak...S pomocí externího kolegy se mi podařilo dorazit konečně "zemařskou" šablonu pro AutoCAD Civil 3D 2013. Obsahuje řadu novinek v duchu "silničářské" šablony 2013 plus něco navíc.
  • Upravený seznam měřítek
  • Upravený seznam hladin
  • Standarní velikost textů na 2mm
  • Nové proměnné ve výrazech stylů popisků
  • Další styly popisků (kačeny apod.)
  • Nový "částečně znásilněný" podelný profil kanalizace
  • Převýšené a nepřevýšené podélné profily
  • Upravené vlastnosti DleHlad/DleBlok uvnitř stylů popisků
  • Předpřipravené kótovací a textové styly
  • Nové styly povrchů
K poslednímu jmenovanému uvedu příklad. Na žádost některých projektantů jsem přidal styl povrchu Pouze trojúhelníky převýšené, který si lze snadno vytvořit podle následujícího tipu.

Ve vlastnostech povrchu si zkopírujte nejblíže podobný styl a na záložce Trojúhelníky nastavte následující hodnoty.
Povrch je tedy podle příkladu 10x převýšen a některé terénní nerovnosti jsou tak lépe znatelné.
Zájemci tedy mohou stahovat novou šablonu na našem HelpDesk serveru v sekci Download. Jakékoliv nápady a připomínky jsou jako vždy vítány...

pátek 11. ledna 2013

Bacha na Křováky!

Možná jste už zaregistrovali důležitou opravu souřadného systému CzechJTSK/Křovák v aplikacích AutoCAD Map 3D a AutoCAD Civil 3D řady 2012 a 2013, o kterou se zasloužili naši hoši z GISu. Neúnavně upozorňovali a bombardovali Autodesk, že došlo k záměně u nás nejpoužívanějšího souřadného systému CzechJTSK/Krovak za nepoužívaný CzechJTSK/5.Krovak. Navíc mohlo dojít k posunu geometrie u některých WMS a FDO zdrojů.

Výsledkem je hotfix s  jediným správným a u nás používaným "Křovákem" s kódem  CzechJTSK/5b.Krovak. U připojování WMS služeb tedy používejte EPSG kód 5514 případně ESRI kód 102067. Toto platí i pro Slovensko.
Velice pozorně si přečtěte tento tip a pak tip k vlastní instalaci.

čtvrtek 3. ledna 2013

Pour féliciter 2013

Trochu pozdě ale přece. Chtěli jsme Vám všem popřát hodně štěstí, zdraví i mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2013. Nevím jak u vás, ale tyto Vánoce byly ještě o trochu hektičtější než ty poslední. Shánění dárků 23., dvouhodinová řezbářská úloha jako usadit krásný ale křivý vánoční stromeček a tak dále. A JE TO, prostě jak má být...

Letos chystáme zcela novou aplikaci pro práci digitálním katastrem, plánujeme další rozšíření Civil Tools (nápadů je víc než dost), dotažení šablon 2013/2014, některé nové podsestavy a další...nechte se překvapit...
Zima ušetřila zajícovi zatím práci, tak se snad nějaké sněhové nadílky dočkáme alespoň na horách. Hurá tedy znovu do rachoty!