čtvrtek 23. prosince 2010

Jak vyzrát nad triangulací

Před časem jsem u jednoho projektanta terénních úprav řešil drobnou úlohu s nesprávným vykreslováním vrstevnic. Jednalo se o podobný povrch vytvořený pouze z povinných spojnic. Za povinné spojnice jsme zvolili návrhové linie.

Z obrázku je patrné, že průběh vrstevnic není úplně ideální. Kužely v rozích by měly vypadat trochu jinak. Příčina je ve způsobu triangulace, kdy se některé hrany trojúhelníků samy promítají nevhodným směrem. Naštěstí řešení je docela jednoduché.

1) Necháme si zobrazit povrch se stylem "Pouze trojúhelníky". Tento styl umožňuje editaci hran.

2) Vybereme povrch a v ribonnu na kartě Upravit zvolíme Upravit povrch > Vyměnit hranu.

3) Jednotlivě určíme všechny hrany, které je potřeba otočit, aby v rozích vytvořily kužele.

4) Zkontrolujeme přes styl s vrstevnicemi...


Ještě drobnou poznámku. Hustota triangulace v obloucích se nastavuje délkou vzepětí pro sečny v dialogu při vytváření povinných spojnic.


Závěrem bych Vám chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků, už žádný hon na dárky a ježdění kolem dokola na přeplněných parkovištích obchodních center a také určitě poděkovat za přízeň, kterou jste našemu blogu tento rok věnovali.

Samozřejmě si neodpustím jednu skoro vánoční třešničku na konec :)

Těšíme se v příštím roce...

pondělí 13. prosince 2010

Vzpomínáte na SimCity?

Na Autodesk Labs (vývojářská dílna Autodesku) je opravdu živo. Po posledně představeném Subassembly Composeru pro editaci podsestav koridoru se objevila další zajímavá aplikace pro tvorbu 3D virtuálních měst - Project Galileo. Podrobnosti se dočtete na našem CAD Studio blogu, dovolím si jen doplnit poutavé video, na co všechno se můžeme těšit.

Lehce připomínám, že terénní podklad pro podobnou vizualizaci jste si schopni připravit v C3D exportem do formátu DEM (Digital Elevation Model).

Druhou možností je pak v AutoCADu Map 3D (včetně C3D) vytvořit rastrový model povrchu tzv. GeoTIFF.

Jen tu příšeru, co všechno rozdupala, tam nenajdete :).

úterý 7. prosince 2010

Testujte nový editor podsestav

Na Autodesk Labs se objevila zkušební verze interaktivního editoru vlastních podsestav pro tvorbu koridoru. Je to aplikace, o kterou bojuji už strašně dlouho, a tak mě tato zpráva velmi potěšila.

Jedná se o samostatný program, který pomocí poměrně zdařilého grafického rozhraní umožňuje uživateli vytvořit vlastní podsestavy a ty potom přes formát .PKT (znáte už u CZ silničních podsestav) naimportovat do AutoCADu Civil 3D.

Pro lepší představu se podívejte na následující video jak vytvořit obrubu:

A jak upravit opěrnou zeď:

Ovládání je trochu pro hračičky, ale vypadá to, že si Autodesk vzal to nejlepší z dosavadních podobných aplikací na trhu. Subassembly Composer je zatím v plenkách, chybí tam tolik očekávaná tvorba tvarů (shape), další konstrukční příkazy a podmínky, ale pokud se jeho funkce rozšíří, tak se máme skutečně na co těšit a Civilu 3D se otevírají úplně nové možnosti. Držím palce i u nohou...

pátek 26. listopadu 2010

Jak nařezat inženýrským sítím?

V C3D 2011 byla zdokonalena funkce pro promítání objektů do příčných řezů. V předchozí verzi bylo nutné každý jednotlivý příčný řez oklikávat, což při větším počtu řezu dost ztrácelo smysl. No, naštěstí je tu 2011, kde nyní stačí vybrat pouze jednu stopu příčného řezu a objekty tak promítnout do všech zobrazení PŘ.

Nejprve drobná příprava. Musíme mít DTM+zaměření, trasu, stopy příčných řezů, vykreslené příčné řezy a samozřejmě požadované inženýrské sítě. Zde bych se trochu pozastavil. Pro správné promítání do řezů je nejlépe mít sítě zakreslené ve 3D, to znamená, že nejlepšími kandidáty/kandidátkami budou návrhové linie nebo 3D křivky. Návrhové linie jsou vhodnější, ale velký POZOR na jejich křížení v rámci jednoho staveniště. Navzájem se totiž perou mezi sebou, která výška bude v bodě křížení řídící. 3D křivky se naopak usnáší dobře, ale nabízejí méně možností ve stylech.

Postupujme tedy takto:

1) Pokud jsme náhodou inženýrské sítě nedostali ve 3D, máme je k dispozici jako 2D křivky. Ty převedeme na návrhové linie tímto příkazem:

Jednotlivé sítě vybírejte postupně.

2) Podívejme se podrobněji na dialog vlastností Nlinie. Ten je velice důležitý, protože určuje samotný popis a vzhled sítě v půdorysu, hlavně ale v příčném řezu.

Vytvořme si vlastní styl Nlinie pro jednotlivé sítě podle průměru potrubí nebo průřezu.

A určeme průměr, případně vlastní krásný blok s mezikružím (pro zobrazení tloušťky stěny). Pozor, průřez se kreslí ve středu kroužku! Jiný bod vložení lze řešit právě blokem nebo vlastním snížením Nlinie o DN/2.

3) Položením na terén získáme jejich primární výšku. Tu potom snížíme na požadovanou hloubku krytí v editoru výšek či příkazem Zvýšit/Snížit.

4) Nyní se konečně můžeme pustit do samotného promítání. Použijeme příkaz Promítnout objekty do více zobrazení příčných řezů.

po vybrání stopy příčného řezu se objeví následující dialog, který nastavíme takto:

5) Do příčných řezů tímto způsobem promítneme všechny Nlinie ve výkresu.

Schválně jsem zvýraznil slovo "všechny", protože v dialogu se jaksi pozapomnělo na volbu Vybrat objekty... Pokud nebudete chtít některé objekty promítat, dejte je před spuštěním příkazu do vlastní hladiny a zamražte je. Výhoda celého postupu je v dynamičnosti promítání, kde se jakákoliv změna směrového i výškového vedení okamžitě projeví v příčných řezech a o to nám přece jde!

čtvrtek 18. listopadu 2010

Po bílé stopě

Jak již název napovídá, zima se pomalu blíží a běžky už netrpělivě poskakují ve sklepě. Zatím je tam ale ještě chvilku necháme a budeme se věnovat práci, konkrétně dalším kouzlům se stopami příčných řezů. Rozšíříme si základní znalosti publikované zde.

Chtěl bych vám ukázat super tajný přepínač, který řídí polohu stop příčných řezů vůči změnám na trase. Přepínač najdete na záložce Nastavení.

Přes pravé tlačítko do nastavení příkazu:


V režimu Zamknout ve staničení > ANO se poloha stop řídí přísně hodnotou staničení stopy příčného řezu či její frekvence.

Původní stopy před prodloužením počátku trasy


Původní stopy po prodloužení počátku trasy


Naopak v režimu Zamknout ve staničení > NE zůstanou stopy příčných řezů na svém místě, přes to, že se délka trasy změnila. Staničení stop se ale přečíslovalo!

Tento přepínač funguje vždy před vytvořením SPR. Pokud bychom chtěli měnit režim stopy dodatečně a individuálně, i na to je řešení ve vlastnostech každé stopy PR (v ribonu /na pravém tlačítku).

V praxi se mohou hodit oba případy, protože někdy může nastat situace, kdy bude nutné hnout s počátkem trasy a řezy nechat na původních místech.

pátek 12. listopadu 2010

Český SAP k C3D je už dávno venku

Tramtadadá, tramtadadá, mám to za sebou... A co přesně? Duchaplný certifikační test na Civil 3D od Autodesku. Raději bych ten čas věnoval blogu či našim supportům, ale muselo to být, a tak jsem k chytrým otázkám týkajících se BIMbání (Building Information Modeling) a osvědčeným postupům, jak se dostat americkému zákazníkovi na kobylku, volil ještě chytřejší odpovědi... Více to raději nebudu komentovat. Berte to trochu jako výmluvu, proč jsme měli pauzu.

Myslím, že více než před 14dny vyšel český SAP pro AutoCAD Civil 3D 2011 a to jak v 32bit tak 64bit verzi. Co obsahuje, jsme si popsali zde. Velmi rád bych přece jenom upozornil na jednu pozitivní změnu a tou je vylepšený dialog pro import bodů...

Spustíte-li v ribonu Vložit příkaz Body ze souboru.

Po instalaci SAPu se dialogové okno zobrazí podobně jako:

Chybí tlačítka OK, Storno apod. Bez nich jde pokračovat jen těžko :) Naštěstí je tu jednoduchý trik. Rozklikněte ten šedý trojúhelníček v pravém spodním rohu a voalá je to tu.

Dialog se potom chová docela inteligentně a interaktivní náhled je více než přijemný.

Škoda jen, že tam není možnost na přenásobení X,Y mínus jedničkou. Ale jinak určitě palec nahoru :)

neděle 31. října 2010

Jak v DTM zobrazovat budovy?

Trochu nedělní chvilka poezie...během týdne jsem se k tomu bohužel dříve nedostal. Minulý týden jsem na jednom projektu úprav toků řešil otázku zobrazení budov a ostatních objektů, máme-li v zaměření k dispozici pouze jejich základní obrys.

Zde je jedno z možných řešení:

1) Volitelně proměnnou OSNAPZ na 1 vypneme přichytávání na Z výšky stávajícího digitálního modelu terénu.

2) Za předpokladu, že nejsou obrysy budov už tvořeny 3D křivkami (3Dpoly) nebo návrhovými liniemi, je nutné jejich půdorysy nejdříve nakreslit. Stačí použít příkaz OBDÉLNÍK nebo KŘIVKA.

3) Obrysové křivky je nejdříve třeba položit na stávající zaměření, můžeme z nich tedy vytvořit návrhovou linii (z objektu) nebo raději je hromadně převést na 3D křivky.

4) Převedené 3D křivky položíme na povrch zaměření, aby budovy stály na terénu...

Volbu pro doplnění lomů nechte zapnutou, ať křivka lépe kopíruje terén.

5) Vytvořte prázdnou škatuli povrchu Budovy.

6) Do povrchu Budovy přidáme 3D křivky jako povinné spojnice typu Stěna s tím, že je bohužel nutné určovat u každé směr vnitřního/vnějšího naklonění. Klikneme tedy do každého obrysu a zadáme jednotlivé výšky budov.

7) Výsledný povrch je téměř hotový, ještě pár kosmetických úprav. Aby nám trojúhelníky spojující jednotlivé budovy nedělaly problémy, musíme se jich nějak zbavit.

Určitě je můžeme mazat ručně, ale zkusíme něco sofistikovanějšího...

8) Použijeme různé typy hranic. Nejdříve velký hraniční polygon typu Skrýt a následně vybereme všechny původní 3D křivky jako hranice typu Zobrazit.

Tímto získáme čistý povrch složený pouze z budov. Výhodou je jeho odlišení a možnost vypnout a zapnout v podélných a příčných řezech.

Výše zmíněný postup se může hodit i pro různé analýzy hluku, překážek či viditelnosti.

sobota 23. října 2010

Jak klopit v přímé?

Volně navazuji na náš úvodní článek o klopení v C3D 2011. Tentokrát bychom si ukázali, jak naklopit vozovku v přímém úseku bez směrových oblouků. Trasa je pro ilustraci skutečně jednoduchá. Doprostřed jsem si dovolil umístit vrtulku klopenou zleva doprava 5%.

Spustíte-li Průvodce klopení, jste upozorněni, že trasa neobsahuje klopení a bude tedy nutné zvolit Správce klopení a jednotlivý příčný sklon a staničení zadat manuálně.

Pokračujeme jedinou možnou ikonou a klikneme 2x na přímou. Poté tlačítkem otevřeme tabulkový editor.

A tabulku pomocí ikony plusu takto vyplníme...

Schéma klopení odpovídá návrhu v trase.

Celý tento postup je v pořádku, ale nefunguje u ČSN silničních podsestav resp. neklopí se pláň. Jak už asi z předchozích článků víte, ČSN podsestavy jsou závislé na korektně napsaných kritických bodech klopení (rovná koruna, dostředný sklon apod.) a bez nich se prostě nehnete.
Vyjdeme z předchozího dialogu, ale tentokrát klikneme na průvodce klopením.

Průvodce projdeme podle potřeby a nastavíme klopení na délku vzestupnice např. na 20m. Podíváme-li se potom do tabulkového editoru, zjistíme, že je trasa "nějak" do záporu naklopená, ale nám jde hlavně o výpis kritických bodů a ten tam je. Nyní je čas na dřevní metodu s papírem, tužkou a kalkulačkou a staničení mezilehlých bodů pro dostředný sklon a rovnou korunu dopočítat pěšky. Až budete přepisovat staničení v tabulce postupujte v rámci sekce vzestupnice odzadu a v rámci sekce sestupnice zepředu! Je to důležité, jinak budete mít problém hodnoty přepsat.

Takto tedy vypadá výsledná tabulka s vrtulí v přímé. Trochu boj ale nakonec to jde :)

středa 13. října 2010

Až to bude možné, otočte se!

Každý doma určitě posloucháte tu "svou" a když už nejste doma, tak si ji nainstalujete alespoň do auta :). Abychom propojili svět GPS a svět projektantů v JTSK, můžeme využít docela zajímavou funkci, která byla vypilována v AutoCADu Map 3D 2011 a tedy i v C3D 2011. Řeč je o rozšířeném příkazu pro sledování souřadnic MAPTRACKCS. Přepnete-li se do pracovního prostoru Geospatial na základě nástroje, najdete ho v ribbonu Analýza.

Před vybráním jednotlivých souřadných systémů, je nutné určit souřadný systém vlastního výkresu. Použijte nastavení výkresu v Prospektoru (první záložka)

nebo mapovský příkaz ADESETCRDSYS

Pohybujeme-li kurzorem, lze po zvolení souřadného systému WGS84 sledovat souřadnice v zeměpisných délkách a šířkách.

Formát stupňů je zatím desetinný. Abychom odstranili tuto vadu na kráse, zvolíme možnosti...
a zatrhneme zobrazit stupně, minuty a vteřiny.

Za odměnu se pak formát zobrazí tak, jak ho známe z GPS mašinek.

Příště navážeme na předchozí článek s klopením a ukážeme si další způsoby zadávání.