středa 30. května 2012

"Lepší Civil 3D" - Autodesk Infrastructure Design Suite

Ve většině oblastí nasazení aplikace AutoCAD Civil 3D se kromě samotné projekce řeší i související úlohy a postupy - např. úvodní prezentace variant projektu, koordinace podkladů subdodavatelů stavby, zpracování rastrových podkladů, GIS, 3D vizualizace, atd.

Pro tyto účely může být výhodné využití kompletní sady projekčních nástrojů "Autodesk Infrastructure Design Suite 2013", která Civil 3D doplňuje o další užitečné aplikace z dílny Autodesku. V nejvyšší verzi Ultimate tato sada obsahuje programy: AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Raster Design, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Revit Structure, AutoCAD Utility Design, Autodesk Infrastructure Modeler.

Hlavní výhody sady Infrastructure Design Suite pro projektování dopravních staveb shrnuje krátké video Autodesku:Informace o sadě Infrastructure Design Suite najdete na stránce www.cadstudio.cz/ids

pátek 25. května 2012

Co když máme velké rastry

Nedávno jsem při jedné konzultaci dostal na oplátku dobrou radu ohledně zpracování a tisku a velkých rastrových souborů - typicky ortofotomapy nebo základní mapy 1:10 000. Jestliže řešíme podkladovou mapu pro delší liniovou stavbu, většinou se setkáváme s formátem TIFF, CIT (řeší náš CITin) nebo JPEG. Nebývá velkým překvapením, že jednotlivé mapové čtverce mohou mít přes 50MB a pokud jich je více, může nastat problém s nedostatkem operační paměti.

Prostě a jednoduše, pro velké rastrové snímky mi byl doporučen speciální formát .ECW (Enhanced Compression Wavelet).Od verze AutoCADu 2012 by měl být podporován napříč všemi produkty...
Pro uživatele pracující v GISu to není žádná novinka, ale pro "stavaře" možná ano.

K tomu abyste si ECW soubor vytvořili potřebujete např. TIFF rastr s georeferenčním souborem a samozřejmě, pokud možno, šikovný prográmek zdarma. Jedním z nich může být i AU_ECW_Compressor s návodem zde.
Při vkládání převedeného ECW souboru jsem ale narazil na problém s otočením snímku resp. s jeho neotočením a také souřadnice rohu nesedí úplně přesně s georeferenčním souborem, což je škoda...

Obkreslil jsem tedy předchozí vložený georeferencovaný TIFF rámečkem (křivkou), odpojil velký TIFF a místo něho připojil ECW soubor, který jsem zarovnal zpět na rámeček. Je to trochu lámané přes koleno, ale odměnou vám bude cca 10x menší soubor při zachování téměř stejné kvality. Pokud by bylo nutné tento proces ve velkém automatizovat, existuje komerční řešení v podobě aplikace FME Desktop.

čtvrtek 17. května 2012

Interaktivní editor klopení

Už jsem dlouho nemyslel na své oblíbené silničáře a silničářky, a proto se dnes budeme věnovat návrhu silnic, resp. podíváme se podrobněji na funkce klopení vozovky, které AutoCAD Civil 3D nabízí.

Pokud vybereme trasu, ribbon automaticky zobrazí příkazy pro návrh klopení.
Víte dobře, že si o tabulkovém editoru myslím své...Autodesk tuto záležitost z hlediska potřeb českého uživatele neuchopil zrovna nejlépe...bohužel...nicméně přišel s alternativou interaktivního schématu / grafu klopení, který jinde nenajdete. Klopení v editoru už bylo popsáno několika články zde. Vraťme se ale k živému schématu / grafu. Tak jako tak doporučuji nechat proběhnout automatický výpočet klopení, který si v grafu následně upravíme.

V prvních verzích byl tento graf relativně nestabilní z hlediska editací, ale v poslední době se už chlapák drží... V grafu je na ose X vyneseno staničení včetně směrového návrhu a na ose Y sklon v procentech. Jednotlivé hrany vozovek a krajnic mohou být vyneseny barevně. Spíš musí, jinak se v tom nevyznáte. Doporučuji také vypnout zobrazení hran krajnic. Mé pravidlo je pravá hrana zelená a levá červená.

Klasická úloha je řešení atypického klopení, při rekonstrukcích nebo jako v tomto případě řešení samotné inflexe =  vrtule.

Když na graf klikneme objeví se úchopy, které umožnují grafickou editaci a v menu další příkazy. K tomu pár důležitých poznámek, jediný úchop, který funguje je UZEL/BOD, a pokud chceme editovat staničení a hodnoty sklonů, je nutné mít zapnuté DYNamické zadání. Transparentní příkazy bohužel nelze použít...což je docela škoda. Uzly lze posunovat, přidávat i mazat. Pozor, pokud jsou na sobě 2 uzly o stejném staničení, nezbyde než posunout staničení cca o 1m v tabulkovém editoru.

 Po odstranění nadbytečných bodů klopení získáme korektní vrtuli mezi dvěma oblouky.
Minimální a maximální sklony vzestupnice pak odkontrolujeme z proužku klopení v podélném profilu.
Jak jsem psal výše, nejdříve jsem měl z této funkce trochu smíšené pocity...něco jako když se vám zabije tchýně ve vašem úplně novém autě... Nakonec ale musím uznat, že se jedná o docela přijemnou záležitost a uživatelům, kteří si nelibují v kilometrových tabulkách jednoznačně doporučuji používat.

úterý 8. května 2012

ZABAGED a ostatní mapy přímo v CADu

Trochu si dovolím navázat na předchozí článek od kolegy Vládi Michla akorát s tím rozdílem, že se budeme orientovat více na české luhy a háje. Lépe řečeno, ukážeme si nové mapové datové zdroje, které byly před nějakou dobou uvolněny pro veřejnost. Uživatelé, kteří pečlivě sledují, co se děje na Geoportále ČÚZK, určitě už zachytili novinky o dalších WMS (zkratka Web Map Services) službách.

Pojďme si tedy udělat krátký přehled:

Katastrální mapy složené z DKM, KMD, KM-D a OMP.
adresa: http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp
Státní mapa 1:5 000 (vektorová) - data jsou odvozována z digitální katastrální mapy, jsou značně aktuálnější, než data z rastové pětky níže, pokrývají však prozatím pouze 33 110 km2, což je asi 42% rozlohy ČR.
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5V_PUB/WMService.aspxStátní mapa 1:5 000 (rastr) - poskytuje pouze černobílý rastrový obraz  ale pokrývá celé území ČR.
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5_PUB/WMService.aspx
ZABAGED - Základní báze geografických dat ČR včetně výškopisu ve formě vrstevnic.
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx
Základní mapy ČR 1:10 000 
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspxZákladní mapy ČR 1:50 000
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx
Základní mapy ČR 1:200 000
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM200_PUB/WMService.aspx
Data200 - topografická databáze České republiky se všemi vrstvami
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_DATA200/WMService.aspx
Správní členění ČR - generováno z vektorového souboru správních hranic a hranic katastrálních území pro měřítko 1:10 000.
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SPH_PUB/WMService.aspx
Ortofotomapa - aktualizované letecké snímky ČR
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx
Geonames - zobrazuje databázi geografických jmen ČR
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEONAMES_PUB/WMService.aspx
Bodová pole - zobrazuje aktuální data Databáze bodových polí ČR
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_BODPOLE/WMService.aspx
Přehledové mapy ČR - zobrazuje mapy ČR 1:500 000 a Mapy ČR 1:1 000 000. Slouží především jako vhodný podklad pro navigaci v území ČR. (s AutoCAD Map 3D mám problémy mapy připojit, jedná se snad o dočasnou chybu serveru)
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_PREHLEDKY/WMService.aspx


Klady mapových listů - zobrazuje klady listů Základních map ČR středních měřítek a Ortofota ČR. Slouží pro orientaci v dělení těchto produktů na jednotlivé výdejní jednotky.
 adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_KLADY/WMService.aspx
Geografická síť WGS84 - slouží pro orientaci v síti poledníků a rovnoběžek souřadnicového systému WGS84 a k přibližnému určení geografických souřadnic v mapovém podkladu.
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEOGRSIT/WMService.aspx
Jenom krátká poznámka... pro zobrazení geografických sítí má Map 3D / C3D vlastní funkci
Vytvořit referenční systém (MapLayoutReferenceSystem).

Pokud jste se prokousali až sem, budete za to náležitě odměněni :) Na našem Helpdesk serveru jsem připravil DWT šablonu, kde jsou všechny zde vyjmenované mapové zdroje již připravené v JTSK. Při načítání výkresu buďte jen trpěliví, chvilku to trvá...

pátek 4. května 2012

Project Basejump - skočte si pro mapy k Microsoftu

Poté co Google začal dělat drahoty s API přístupem ke svým mapám na Google Earth (plug-in Google Earth už v Civilu 2013 nenajdete), je užitečné zpřístupnit další online zdroje mapových informací. Jednou z nejpopulárnějších mapových služeb jsou "Bing Maps" firmy Microsoft.

Na Autodesk Labs byl uveden nový "technology preview" projekt s parašutistickým jménem - Project Basejump. Tato doplňková aplikace pro AutoCAD Map 3D a AutoCAD Civil 3D 2013 doplní do seznamu FDO Providerů novou službu - mapy "Microsoft Bing web mapping services" (WMS). Díky jednoduchému připojení k tomuto WMS zdroji mohou uživatelé AutoCADu Map 3D a AutoCADu Civil 3D přímo přistupovat na různé mapové vrstvy Microsoft Bing, jako například leteckým snímkům, silniční síti, dopravním informacím apod. Preview verze je tentokrát časově omezena velmi krátce - do 30.6.2012.

úterý 1. května 2012

Jak na hranici povodí

Pokud potřebujete vygenerovat jednotlivá povodí včetně jejich rozhranní a první analýza povodí neukazuje nejlepší výsledky, máte dvě možnosti.

1) Zkuste někde sehnat zdrojová data ve formě pravidelného bodového rastru např. pomocí aplikace Plex.Earth. Nebo...
2) Povrch je možné nechat také vyhladit, to znamená...stávající triangulace bude zahuštěna dalšími trojúhleníky a reliéf bude zjemněn. Příkaz pro zjednodušení povrchu najdete buď v prospektoru > definici povrchu > úpravy nebo jednodušeji po nakliknutí v ribbonu.
Pozor, zacházejte s velikostí rozteče X a Y rozumně, příliš hustá síť má pak problémy s analýzou. U výběru příkazu na příkazové řádce raději napište celou volbu nejen velké písmeno zkratky. V samotném dialogu analýzy povrchu najdete pár přepínačů, které redukují velký počet malých depresí.
V parametrech lze nastavit minimální průměrnou hloubku analyzované plochy, kdy už je považována za povodí. Volba Sloučit přilehlá hraniční povodí pak spojuje segmenty (polygony) podél vnější hranice povrchu k jednotlivým povodím. Výslednou tabulku lze pak vložit do výkresu, bohužel už ne však do Excelu.
Barvičky, tloušťky čar, šrafy apod. lze nastavit ve vlastní záložce Povodí ve stylu povrchu. Pokud budete chtít sloučit jednotlivá povodí ručně, použijte nejdříve extrakci dat a na takto vzniklé entity pusťte výborný příkaz LINEWORKSHRINKWRAP.