ZABAGED a ostatní mapy přímo v CADu

Trochu si dovolím navázat na předchozí článek od kolegy Vládi Michla akorát s tím rozdílem, že se budeme orientovat více na české luhy a háje. Lépe řečeno, ukážeme si nové mapové datové zdroje, které byly před nějakou dobou uvolněny pro veřejnost. Uživatelé, kteří pečlivě sledují, co se děje na Geoportále ČÚZK, určitě už zachytili novinky o dalších WMS (zkratka Web Map Services) službách.

Pojďme si tedy udělat krátký přehled:

Katastrální mapy složené z DKM, KMD, KM-D a OMP.
adresa: http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp
Státní mapa 1:5 000 (vektorová) - data jsou odvozována z digitální katastrální mapy, jsou značně aktuálnější, než data z rastové pětky níže, pokrývají však prozatím pouze 33 110 km2, což je asi 42% rozlohy ČR.
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5V_PUB/WMService.aspxStátní mapa 1:5 000 (rastr) - poskytuje pouze černobílý rastrový obraz  ale pokrývá celé území ČR.
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5_PUB/WMService.aspx
ZABAGED - Základní báze geografických dat ČR včetně výškopisu ve formě vrstevnic.
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx
Základní mapy ČR 1:10 000 
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspxZákladní mapy ČR 1:50 000
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx
Základní mapy ČR 1:200 000
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM200_PUB/WMService.aspx
Data200 - topografická databáze České republiky se všemi vrstvami
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_DATA200/WMService.aspx
Správní členění ČR - generováno z vektorového souboru správních hranic a hranic katastrálních území pro měřítko 1:10 000.
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SPH_PUB/WMService.aspx
Ortofotomapa - aktualizované letecké snímky ČR
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx
Geonames - zobrazuje databázi geografických jmen ČR
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEONAMES_PUB/WMService.aspx
Bodová pole - zobrazuje aktuální data Databáze bodových polí ČR
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_BODPOLE/WMService.aspx
Přehledové mapy ČR - zobrazuje mapy ČR 1:500 000 a Mapy ČR 1:1 000 000. Slouží především jako vhodný podklad pro navigaci v území ČR. (s AutoCAD Map 3D mám problémy mapy připojit, jedná se snad o dočasnou chybu serveru)
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_PREHLEDKY/WMService.aspx


Klady mapových listů - zobrazuje klady listů Základních map ČR středních měřítek a Ortofota ČR. Slouží pro orientaci v dělení těchto produktů na jednotlivé výdejní jednotky.
 adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_KLADY/WMService.aspx
Geografická síť WGS84 - slouží pro orientaci v síti poledníků a rovnoběžek souřadnicového systému WGS84 a k přibližnému určení geografických souřadnic v mapovém podkladu.
adresa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEOGRSIT/WMService.aspx
Jenom krátká poznámka... pro zobrazení geografických sítí má Map 3D / C3D vlastní funkci
Vytvořit referenční systém (MapLayoutReferenceSystem).

Pokud jste se prokousali až sem, budete za to náležitě odměněni :) Na našem Helpdesk serveru jsem připravil DWT šablonu, kde jsou všechny zde vyjmenované mapové zdroje již připravené v JTSK. Při načítání výkresu buďte jen trpěliví, chvilku to trvá...

Komentáře