úterý 23. února 2010

Jak ořezávat rastry

Dostali jsme poznámku! Fakt, nekecám. Od konkurence. A to rovnou do žákajdy, to bude doma zase sekec mazec...jen se podívejte.

Od teď jsme tedy pozitivně naladěni a už jenom chválíme. Všichni přece dobře víme, že Autodesk produkty jsou SUPER a neznáme nic lepšího.

Za trest si ukážeme, jak rychle a efektivně ořezat vícero rastrových obrázků najednou. Nedávno jsem školil pány urbanisty a narazili jsme na zajímavý problém, jak zakrýt nebo ořezat více georeferencovaných map podle stávající AutoCAD křivky. Křivka může symbolizovat kostrbatou hranici krajů nebo zastavěnou hranici dědiny. Pánové měli k dispozici aplikaci AutoCAD Raster Design a tak jsem bez přemýšlení vypálil, že to bude hračka. ARD totiž obsahuje poměrně zajímavé funkce pro práci s rastry a příkazy jako maska nebo ořež tam určitě nechybí.

Pokud se podíváte do menu nebo ribbonů Image, tak zjistíte, že žádná volba hranice ze stávající křivky tam ale není...viz.


Jak tedy na to?

1) Nejdříve pomocí příkazu MAPIINSERT naimportujeme georeferencované rastry. Zkuste si ten příkaz zapamatovat, je to nejrychlejší způsob, jak požadovaný dialog vyvolat. Všimněte si, že pomocí naší aplikace CITin jste schopni vložit i mapy ve formátu CIT, který je tak hojně používán ve státní správě.

2) Po načtení rastrů je třeba nakreslit si nebo odněkud vykouzlit hraniční křivku, podle které budeme ořezávat.

3) Teď příjde ta řezničina. Většina z Vás určitě začne namítat, vždyť přece v AutoCADu existuje příkaz OBROŘEŽ a ten obrázek ořeže, ano určitě ale zdůrazňuji obrázek ne obrázky. My to uděláme najednou pro všechny.

4) Pomůže nám k tomu následující lisp PLV od Vládi Michla, který umí načíst a později předat souřadnice vrcholů stávající křivky. Příkazem APPLOAD nebo pouhou Drag&Drop metodou načteme lispík, aby byl připraven k boji.

5) Maska je vhodnější než ořez, hlavně kvůli pozdější editaci, má ale i lepší výsledky samotného ořezu, proto tedy vybereme příkaz Create Mask (Vytvořit masku).

6) Před výběrem prvního bodu zadejte právě načtený příkaz 'PLV (transparentně) a vyberte křivku.

7) A je to! Myslím, že je to bez komentáře...

Snad jen potlesk pro Vláďu...:)

úterý 16. února 2010

Pekelné klopení vozovky

Způsob zadávání klopení nepatří v C3D právě k nejšťastnějším. Tím více, že do verze 2009 včetně, nebylo možné pracně nabušené klopení přenášet z jedné trasy na druhou, či z jednoho výkresu do jiného. Vydáním SAPu pro verzi 2010 (podrobnosti zde) naštěstí o jednu starost ubylo.

Každý mi dáte jistě za pravdu, že z takovéto tabulky klopení až oči přecházejí...

Ještě než si ukážeme postup jak exportovat a importovat změnu příčného sklonu, dal bych menší opakování, jak klopení v C3D vlastně funguje. Vyrobil jsem menší šéma, co který řádek v tabulce znamená.
Pro správné klopení pláně jsou předchozí zamráčkované profily zásadní. Jinak to prostě nefunguje. Navíc se pokud možno vyvarujte toho, aby měly jednotlivé profily shodná staničení...

Nyní už ale k samotnému přenosu klopení:

1) Ve vlastnostech trasy, přes menu na pravém tlačítku vše zkopírujte.

2) Otevřete si Excel či podobnou aplikaci a nechte obsah schránky vložit.

3) Nejdříve je potřeba odstranit první sloupec, který nás nezajímá...Výsledek by měl vypadat takto:

Dávejte si pečlivý pozor na pořadí sloupců. C3D při kopírování přes schránku sloupce přehazuje a přidá dva nové, které nepotřebujeme. Musí jít přesně jeden za druhým bez prázdných...sloupec zaoblení až na konec. Do poslední buňky vlevo dole zadejte nějaké vyšší číslo, jinak bude narušeno pořadí profilů a KÚ bude hned následovat za ZÚ. Jak vidíte, Autodesk stále myslí na uživatele a snaží se jejich práci, co nejvíce "zjednodušit"...proč to dělat jednoduše, když to jde přece tak složitě. Ale na to jsme si už asi zvykli.

4) Výsledek uložte jako CSV - text oddělený středníkem

5) Nyní již soubor CSV "stačí" naimportovat podle následujícího obrázku:

6) Naše trápení je u konce. Stačí vymazat nulu a stovku, i když to není úplně nutné, a můžeme se radovat z výsledku...

Druhá metoda přes XML zatím čeká na objevitele...

sobota 6. února 2010

Jenom se koukáme 2

V minulém blogu jsem alespoň trochu naznačil jak postupovat při jednoduché vizualizaci. Slibil jsem také, že představím speciální nástroje, které vám proces koncepční vizualizace podstatně usnadní bez toho, aby vyžadovali nějakou extrémní uživatelskou znalost v tomto oboru. Vím dobře z praxe, že je na to málokdy čas a když je čas, tak zase nejsou peníze.

Představme si tedy prvního závodníka a tím není nikdo jiný než Rapid Design Visualization, krátce RDV, od izraleské firmy RDV Systems. Tato nástavba pracuje pod "velkým" AutoCADem, ACAD Architecture, Map 3D a samozřejmě i pod naším milovaným C3D.

Funkce:

- jednoduché uživatelské rozhranní v podobě dalšího postranního panelu
- potažení povrchu texturou (ortofotomapa)
- automatické generování zástavby (podle výšky, rozsah, náhodně)
- zjednodušení a automatická hranice povrchů
- generování podélného vodorovného dopravního značení, svodidla, vegetace, lidé vkládání jakýchkoliv 3D objektů s jejich umístěním na povrch
- animační nástroje
- automatické generování povrchů z koridoru
- nástroje pro pohyb kamery
- analýzy viditelnosti
- nástroje pro práci s 3D křivkami a 3D plochami

Jedna z nejlepších funkcí je ale správce a editor textur,

kdy jednoduše každé hladině přiřadíte ze seznamu texturu a objekt se po vypublikování do speciálního RDV 3D formátu, zobrazí v internetovém prohlížeči s automaticky doinstalovaným pluginem. O světla, stíny a oblohu se nemusíte vůbec starat. Pro investora pak není problém si celý projekt přes internet ve 3D prohlédnout, případně je možné vytvořit z dané scény snímek či video. V situaci lze dokonce vypínat a zapínat jednotlivé hladiny jako variantní řešení nebo dokonce měřit vzdálenosti. Pro zajímavost něco z RDV galerie:Druhým závodníkem je poměrně mladý Civil Simulate firmy Sivan Design pro změnu také z Izraele... Nadstavba funguje pouze pod AutoCADem Civil 3D nebo pod jejich vlastní projekční aplikací CivilCAD. Tento vizualizačni plugin je vhodný spíše pro silniční projekty na rozdíl od výše zmíněného RDV, který je pojat trochu více obecněji. Koncepce ovládání je trochu jiná, protože pracuje hlavně s půdorysem, kde si uživatel postupně zadává odkud kam povede silnice, kde už bude začínat most, křižovatka atd. Po vyexportování dostane váš 2D návrh reálnou 3D podobu. Mezi hlavní funkce tedy patří:

- nezávislý 3D modelář s udávanou přesností do 2cm
- IntellSection - inteligentní modelování úrovňových i mimoúrovňových křižovatek
- automatická tvorba mostů, dopravních ostrůvků atd.
- 3D simulace jízdy z pohledu řidiče
- namapování leteckých snímků na povrch
- měření ve 3D
- kontrola viditelnosti a rozhledu
- simulace různého počasí (déšť, sníh, mlha) a různé denní doby
- vkládání různých 3D objektů, uliční mobiliář
- vodorovné i svisle dopravní značení ve 3D
- umístění různých poznámek přímo do 3D scény

Prostředí aplikace vypadá potom takto:Posledním soupeřem už je trochu jiná váhová kategorie, protože se jedná o pluginy Dynamite VSP a SIM (britské firmy 3AM Solutions, nyní již pod Autodeskem) určené pro 3DS Max Design. Tyto nástroje umožňují snadnější přenos a vizualizaci dat z C3D do 3D Studia. Lépe než cokoliv popisovat je podívat se na následující videa...Pokud by jste se chtěli o těchto nástavbách dozvědět více (cena, trial a další zbytečné informace), neváhejte a kontaktujte nás zde.

Příště už se vrhneme zase do práce...:)