sobota 28. února 2009

Návrat odhumusování 2 aneb pokud skrýváme jen někde

Na prosbu jednoho jindřichohradeckého kolegy upřesním postup jak připravit odhumusovaný povrch, kde je skrývka ornice prováděna pouze v některých křivkou ohraničených oblastech. Účelem je také získat svislé hrany na obvodu odhumusovaného povrchu, aby byl výpočet kubatur co nejpřesnější. Celý postup je kombinací 2D a 3D křivek generovaných z hranic povrchů.

Výsledek by měl v rychlém řezu (menu pravého tlačítka) dopadnout zhruba takto:
1) Stávající povrch zkopírujete ACAD příkazem KOPIE s volbou Posunutí a nastavíte hodnoty na 0,0,-.2. V případě, že tloušťka skrývky je 20cm.

2) Uzavřenou křivkou ohraničíte oblast, kde se bude odhumusovávat. Tato křivka bude tvořit hranu dna "obráceného víka".

3) Příkazem EKVID (OFFSET) odsadíte tuto křivku o 0.01-0.05m vně. Tato křivka bude později tvořit horní hranu "obráceného víka". Obě křivky dejte raději do zvláštní hladiny.

4) Vnitřní křivka bude tvořit vnější nedestruktivní hranici odhumusovaného povrchu.

5) Vnější křivka bude tvořit vnější nedestruktivní hranici původního terénu.

6) Hranice extrahujte z obou povrchů. Menu Povrchy > Technické vybavení > Extrahovat objekty z povrchu
7) Vzniklé 3D křivky pro jistotu rozdělte do zvláštních hladin, aby se případně zjednodušil jejich výběr. A přidejte je jako povinné spojnice typu standard do odhumusovaného povrchu. Tímto je zajištěno přesné sledování výšky na hranici obou povrchů.

8) Vnější 3D křivku je třeba nastavit jako vnější hranici odhumusovaného povrchu s nastavením podle obrázku.
9) Vysledný odhumusovaný povrch pak vložíte do kopie stávajícího terénu, abychom ten originální terén zachovali.
Určitě netvrdím, že toto je jediný způsob, jak se této úlohy zhostit, ale z hlediska sledování nerovností povrchu je tento postup jeden z nejpřesnějších. Nezapomeňte, že je tu také druhá cesta přes koridory, ale je třeba promyslet, zda je vhodná pro daný tvar odhumusované oblasti.

pátek 20. února 2009

Kouzlení se stopami příčných řezů

Dnešní blog berte spíše trochu jako opakování nebo doplnění současných znalostí týkajících se práce se stopami příčných řezů. Stopa příčného řezu je obecně úsečka nebo křivka, kudy je veden příčný řez. Řezat je možné jak povrchy tak koridory. Ale POZOR u šikmých stop lze řezat pouze povrchy. Lépe napsáno - koridory lze řezat také, ale nejsou pak v příčných řezech vykresleny, což je určitě škoda...zvláště pro řezy propustků by se to více než hodilo.

Úloha č.1 - přidat stopu příčného řezu
Další stopy do stávajících stop příčných řezů přidáme v menu Příčné řezy > Zadání stop příčných řezů... Pro přesnější zadání lze kombinovat s transparentním příkazem Osová vzdálenost ve staničení. Je možné polohu nových stop zadávat ihned nebo vybrat skupinu stop příčných řezů a postupovat podle přiloženého videa.

Zde je odkaz na video v původní velikosti.

Úloha č.2 - odstranit stopu příčného řezu
Jednotlivé stopy jednoduše kliknutím nebo obdélníkem vybereme a stisknutím klávesy DELETE odstraníme. Číslování řezů se automaticky přepočítá...


Úloha č.3 - posunout stopu příčného řezu

Stopu vybereme a využijeme malých modrých šipek pro posun vpřed nebo vzad na trase. Na videu je postup zkombinován s transparentním příkazem Osová vzdálenost ve staničení.

Zde je odkaz na video v původní velikosti.

Úloha č.4 - protáhnout případně zešikmit stopu příčného řezu
Jednotlivé stopy je možné protáhnout nebo zešikmit viz. následující video.

Zde je odkaz na video v původní velikosti.

Šířku celé skupiny pak nastavíme podle obrázku.

nebo také v tomto dialogu:

Což může být někdy i rychlejší...

Úloha č.5 - nakolmit stopu příčného řezu zpět k trase

Tuto operaci lze provést jednotlivě pro každou stopu zvlášť.

Zde je odkaz na video v původní velikosti.

Úloha č.6 - stopa příčného řezu podle stávající křivky
Nezapomeňte na omezení, které platí pro šikmý řez koridory.

Zde je odkaz na video v původní velikosti.

Za kvalitu videa se omlouvám, na YouTube jsem to zkoušel poprvé a je to dáno převodem do nižšího rozlišení. Originální videa se snad podaří vystavit na našich webových stránkách CAD Studia.

čtvrtek 5. února 2009

Aby nám nový Google Earth fungoval...

Možná někteří z vás zjistili, že spolupráce aplikace Google Earth od verze 4.3 a Civilu 3D není zcela korektní. Většinou se stávalo, že přenos vybraného povrchu z GE se zastavil někde v polovině. Nyní přinášíme řešení, jak se tomuto problému vyvarovat.

1) Nejprve je nutné u výkresu nastavit správný souřadný systém. Postup je následující... Pracovní prostor > záložka Nastavení > kliknout pravým tlačítkem na ikoně výkresu úplně nahoře > Upravit nastavení výkresu > záložka Jednotky a zóny. Zde nastavíte souřadný systém např. JTSK podle následujícího obrázku.


2) Celý trik je v nastavení 2 příkazů ImportGEData a ImportGESurface, kde nahradíme stávající hodnoty pro sloupce a řádky z hodnoty 100 na 70. Tyto dva vytoužené příkazy nalezneme zde.


3) U obou příkazů tedy upravíme jejich nastavení hodnot sloupců a řádků na 70.


4) Nezbývá než ortofotomapu a povrch vložit. Postupujeme menu Soubor > Import > Import obrázku a povrchu z GE... Schválně jestli poznáte, odkud je ten snímek?

Na závěr bych jen doporučil tyto drobné úpravy uložit zpětně do šablony, abychom to příště nemuseli nastavovat znovu.