Příspěvky

Návrat odhumusování 2 aneb pokud skrýváme jen někde
Na prosbu jednoho jindřichohradeckého kolegy upřesním postup jak připravit odhumusovaný povrch, kde je skrývka ornice prováděna pouze v některých křivkou ohraničených oblastech. Účelem je také získat svislé hrany na obvodu odhumusovaného povrchu, aby byl výpočet kubatur co nejpřesnější. Celý postu…

Kouzlení se stopami příčných řezů
Dnešní blog berte spíše trochu jako opakování nebo doplnění současných znalostí týkajících se práce se stopami příčných řezů. Stopa příčného řezu je obecně úsečka nebo křivka, kudy je veden příčný řez. Řezat je možné jak povrchy tak koridory. Ale POZOR u šikmých stop lze řezat pouze povrchy. Lépe n…

Aby nám nový Google Earth fungoval...
Možná někteří z vás zjistili, že spolupráce aplikace Google Earth od verze 4.3 a Civilu 3D není zcela korektní. Většinou se stávalo, že přenos vybraného povrchu z GE se zastavil někde v polovině. Nyní přinášíme řešení, jak se tomuto problému vyvarovat. 1) Nejprve je nutné u výkresu nastavit správný…