Kouzlení se stopami příčných řezů

Dnešní blog berte spíše trochu jako opakování nebo doplnění současných znalostí týkajících se práce se stopami příčných řezů. Stopa příčného řezu je obecně úsečka nebo křivka, kudy je veden příčný řez. Řezat je možné jak povrchy tak koridory. Ale POZOR u šikmých stop lze řezat pouze povrchy. Lépe napsáno - koridory lze řezat také, ale nejsou pak v příčných řezech vykresleny, což je určitě škoda...zvláště pro řezy propustků by se to více než hodilo.

Úloha č.1 - přidat stopu příčného řezu
Další stopy do stávajících stop příčných řezů přidáme v menu Příčné řezy > Zadání stop příčných řezů... Pro přesnější zadání lze kombinovat s transparentním příkazem Osová vzdálenost ve staničení. Je možné polohu nových stop zadávat ihned nebo vybrat skupinu stop příčných řezů a postupovat podle přiloženého videa.

Zde je odkaz na video v původní velikosti.

Úloha č.2 - odstranit stopu příčného řezu
Jednotlivé stopy jednoduše kliknutím nebo obdélníkem vybereme a stisknutím klávesy DELETE odstraníme. Číslování řezů se automaticky přepočítá...


Úloha č.3 - posunout stopu příčného řezu

Stopu vybereme a využijeme malých modrých šipek pro posun vpřed nebo vzad na trase. Na videu je postup zkombinován s transparentním příkazem Osová vzdálenost ve staničení.

Zde je odkaz na video v původní velikosti.

Úloha č.4 - protáhnout případně zešikmit stopu příčného řezu
Jednotlivé stopy je možné protáhnout nebo zešikmit viz. následující video.

Zde je odkaz na video v původní velikosti.

Šířku celé skupiny pak nastavíme podle obrázku.

nebo také v tomto dialogu:

Což může být někdy i rychlejší...

Úloha č.5 - nakolmit stopu příčného řezu zpět k trase

Tuto operaci lze provést jednotlivě pro každou stopu zvlášť.

Zde je odkaz na video v původní velikosti.

Úloha č.6 - stopa příčného řezu podle stávající křivky
Nezapomeňte na omezení, které platí pro šikmý řez koridory.

Zde je odkaz na video v původní velikosti.

Za kvalitu videa se omlouvám, na YouTube jsem to zkoušel poprvé a je to dáno převodem do nižšího rozlišení. Originální videa se snad podaří vystavit na našich webových stránkách CAD Studia.

Komentáře