Příspěvky

Excelujeme se stopami
Máte k dispozici seznam staničení, ve kterých potřebujete vykreslit příčné řezy? Umístili jste stopy do vámi vybraných míst na trase a potřebovali byste v těchto místech také vymodelovat koridor? Pokud ano, zapněte Excel a můžete se do toho pustit... Pro jistotu si zopakujeme, jaké jsou možnosti …

Jak nařezat inženýrským sítím?
V C3D 2011 byla zdokonalena funkce pro promítání objektů do příčných řezů. V předchozí verzi bylo nutné každý jednotlivý příčný řez oklikávat, což při větším počtu řezu dost ztrácelo smysl. No, naštěstí je tu 2011, kde nyní stačí vybrat pouze jednu stopu příčného řezu a objekty tak promítnout do vš…

Kouzlení se stopami příčných řezů
Dnešní blog berte spíše trochu jako opakování nebo doplnění současných znalostí týkajících se práce se stopami příčných řezů. Stopa příčného řezu je obecně úsečka nebo křivka, kudy je veden příčný řez. Řezat je možné jak povrchy tak koridory. Ale POZOR u šikmých stop lze řezat pouze povrchy. Lépe n…