sobota 28. března 2009

Jen jestli to stavba nešidí...

Určitě se často setkáváte se situací, kdy geodeti během stavby nebo na jejím konci provedou zaměření skutečného provedení a málokdy to souhlasí s projektem. Otázkou tedy je, jak co nejefektněji zjistit a porovnat nový upravený povrch s původním projektovaným.

Volně navážeme na starší výukové video o modelování zemních těles a výsledných povrchů (od minuty 5:45). Předpokládejme tedy, že již máme k dispozici vytvořené povrchy skutečného provedení, projektový a rozdílový objemový povrch.

Objemový povrch nyní nebudeme barevně analyzovat, protože to již máme úspěšně za sebou, ale vytvoříme si speciální popisek, který bude ukazovat výškový rozdíl, o kolik se liší skutečnost proti projektu. Navíc ho ještě pro větší názornost barevně zvýrazníme. Tak tedy hurá do toho, ať má projektant brzy hotovo...

1) Nejdříve si připravíme kopii stávajícího popisku "výška v bodě"
Styl můžeme nazvat třeba "Pod&Nad"

2) Je potřeba nadefinovat dvě textové komponenty. První červenou "Pod" jako výkop a druhou zelenou "Nad" jako násyp. Pozorně nastavte dialogy podle následujících obrázků...v tom je právě to kouzlo.

Nastavení dialogu "Pod"

Nastavení dialogu "Nad"

3) Tímto máme popisek hotový a nyní si zbývá vybrat, jakým způsobem budeme rozdílový povrch popisovat. Základní možnosti jsou dvě, buď uklikáním se k smrti pomocí typu popisku "Výška v bodě" nebo už trochu sofistikovaně pomocí mřížky bodů se vzájemnou roztečí.

Volba uklikat se či neuklikat

Mělo by to dopadnout nějak podobně:

Toto je finální výsledek. Zde bychom normálně skončili, ale já vám přidám navíc jeden dost podstatný trik. Na základě požadavků od kolegů projektantů, kdy jim pravidelný rastr bodů není až tak k něčemu, jsem odzkoušel metodu kopírováním seznamu souřadnic X,Y do příkazového řádku, která mimochodem funguje skvěle, ale vkládané body musí VŽDY ležet uvnitř rozdílového povrchu. Pokud tomu tak není, vkládání se přeruší a vy už na příkazovém řádku dostanete jenom vynadáno do neznámých příkazů.

Pokud se vám to podařilo, budete odměněni barevnými rozdíly výšek v požadovaných souřadnicích. Pro odstranění popisků používejte nejdříve moji oblíbenou funkci "Vybrat podobné" a pak mažte buď přes ikony nebo příkazem. Klávesa DELETE se někdy nevyplatí. A samozřejme pořád ZÁLOHOVAT a ZÁLOHOVAT...

neděle 22. března 2009

Jak klopit pláň ve třinácti krocích

Po dlouhé době jsem se konečně dostal k řešení tohoto v Civilu 3D dost bolestivého problému a připravil jsem podrobný postup o 13 krocích. Budou-li to kroky šťastné nebo nešťastné, musíte už posoudit sami. Snažil jsem se vymyslet metodu, která je kompromisem mezi 100% shodou dle českých norem a uživatelskou proveditelností. Výsledky lze vidět na následujících screenshotech.

Jednoduchá dvoupruhová pozemní komunikace se střechovitým příčným sklonem

Pláň překlopená již na 3% dostředného příčného sklonu

Průběh klopení mezi dostřednými třemi procenty a plným dostředným příčným sklonem

Klopení pláně v plném dostředném příčném sklonu

Vzhledem k větší pracnosti při vytváření tohoto postupu je celý dokument vyjímečně ke stažení zde. Časem se chystám ještě na další podrobnější tip, kde bude řešena návaznost výkopů a násypů na takto vytvořenou pláň zemního tělesa.

neděle 15. března 2009

Od ústí k prameni - staničíme řeku

Dnešní příspěvek by měl potěšit projektanty vodohospodáře, protože se budeme věnovat upravám stylů a dalším nastavením při modelování říčního koryta. Jak je všeobecně známo, vodohospodáři mají staničení obráceně než například projektanti pozemních komunikací. To znamená, že staničeni km 0.0 je v ústí řeky a například km 165.23 je u pramene, z toho vyplývá, že postupujeme proti proudu, ale na příčné řezy se díváme po směru toku tak, aby byl v příčném řezu levý břeh po proudu zobrazen vlevo. Prostě a jednoduše couvámé proti proudu.

Pro lepší pochopení jsem pracně vyhotovil následující schéma.

Jak je vidět z obrázku, to obrácené staničení nám trochu komplikuje život. Abychom se s touto zapeklitou záležitostí poprali, je třeba provést následující nastavení...

1) Trasa
Kvůli příčným řezům je nutné, aby trasa skutečně začínala u pramene. Abychom docílili správného staničení, bude potřeba nastavit km 0.0 na konec trasy. Po nastavení nuly do ústí řeky se vám staničení přehodilo do záporu. Chybu napravíme změnou stylu hlavního staničení, kde vynecháme znaménko mínus. V případě potřeby je nutné tuto úpravu udělat u všech stylů týkajících se trasy.

2) Podélné profily
U podélného profilu je zvykem, že staničení km 0.0 je v levém spodním rohu. To znamená, podélný profil toku nám stoupá zleva doprava. Civil 3D naštestí nabízí možnost, jak zobrazení profilu otočit, abychom dostali počátek grafu, tam kde ho potřebujeme. Pokračujeme na záložku Graf, kde zvolíme orientaci grafu zprava doleva.
POZOR na obrácený směr návrhu nivelety, musíte navrhovat zprava doleva jakoby od prameni k ústí. Je to trochu nepřirozené, ale lze si na to zvyknout. Správný popis staničení osy atd. je opět záležitostí vynechání znaménka mínus.

3) Příčné řezy respektive číslování stop příčných řezů. Řekněme, že to je zlatý hřeb dnešního blogu... Civil 3D čísluje stopy příčných řezů vždy ve směru trasy a nedělá vyjímky. Proto je třeba použít jiný typ proměnné a jako nejvhodnější se jeví "název stopy příčného řezu". Styl stop PR tedy upravíme a číslo stopy PR nahradíme za její název. V prospektoru již pak můžeme přepsat názvy jednotlivých stop a zregenerujeme.
Tento způsob není nijak zlášť efektivní vůči změnám v počtu stop příčných řezů na trase, a proto můj kolega Vladimír Michl nelenil a v mžiku naprogramoval drobnou utilitku SPRX, která tento proces velice rychle automatizuje. Pro získání této bezplatné aplikace si napište na support@cadstudio.cz. Důkaz místo slibů je na následujícím videu.
Byly zde naznačeny pouze základní principy, ale doufám, že alespoň trochu pomohly, protože Civil 3D je pro vodohospodářské a terénní úpravy jako dělaný.

pátek 6. března 2009

AutoCAD Civil 3D: The road ahead

Chcete-li se seznámit s možnostmi a funkcemi CAD/BIM aplikace AutoCAD Civil 3D, nebo tento projekční program již používáte a chcete získat novou perpektivu a nechat se inspirovat jeho dalšími možnostmi, prohlédněte si rozsáhlé video (screencast) "The road ahead" představující Civil 3D v oblasti integrace GIS dat, změn projektu, sdílení dat, modelování koridorů, vytváření výkresů a kontroly kolizí.

Civil 3D
Spusťte video:
Civil 3D: The Road Ahead
(vyžaduje rychlé internetové připojení)