Jen jestli to stavba nešidí...

Určitě se často setkáváte se situací, kdy geodeti během stavby nebo na jejím konci provedou zaměření skutečného provedení a málokdy to souhlasí s projektem. Otázkou tedy je, jak co nejefektněji zjistit a porovnat nový upravený povrch s původním projektovaným.

Volně navážeme na starší výukové video o modelování zemních těles a výsledných povrchů (od minuty 5:45). Předpokládejme tedy, že již máme k dispozici vytvořené povrchy skutečného provedení, projektový a rozdílový objemový povrch.

Objemový povrch nyní nebudeme barevně analyzovat, protože to již máme úspěšně za sebou, ale vytvoříme si speciální popisek, který bude ukazovat výškový rozdíl, o kolik se liší skutečnost proti projektu. Navíc ho ještě pro větší názornost barevně zvýrazníme. Tak tedy hurá do toho, ať má projektant brzy hotovo...

1) Nejdříve si připravíme kopii stávajícího popisku "výška v bodě"
Styl můžeme nazvat třeba "Pod&Nad"

2) Je potřeba nadefinovat dvě textové komponenty. První červenou "Pod" jako výkop a druhou zelenou "Nad" jako násyp. Pozorně nastavte dialogy podle následujících obrázků...v tom je právě to kouzlo.

Nastavení dialogu "Pod"

Nastavení dialogu "Nad"

3) Tímto máme popisek hotový a nyní si zbývá vybrat, jakým způsobem budeme rozdílový povrch popisovat. Základní možnosti jsou dvě, buď uklikáním se k smrti pomocí typu popisku "Výška v bodě" nebo už trochu sofistikovaně pomocí mřížky bodů se vzájemnou roztečí.

Volba uklikat se či neuklikat

Mělo by to dopadnout nějak podobně:

Toto je finální výsledek. Zde bychom normálně skončili, ale já vám přidám navíc jeden dost podstatný trik. Na základě požadavků od kolegů projektantů, kdy jim pravidelný rastr bodů není až tak k něčemu, jsem odzkoušel metodu kopírováním seznamu souřadnic X,Y do příkazového řádku, která mimochodem funguje skvěle, ale vkládané body musí VŽDY ležet uvnitř rozdílového povrchu. Pokud tomu tak není, vkládání se přeruší a vy už na příkazovém řádku dostanete jenom vynadáno do neznámých příkazů.

Pokud se vám to podařilo, budete odměněni barevnými rozdíly výšek v požadovaných souřadnicích. Pro odstranění popisků používejte nejdříve moji oblíbenou funkci "Vybrat podobné" a pak mažte buď přes ikony nebo příkazem. Klávesa DELETE se někdy nevyplatí. A samozřejme pořád ZÁLOHOVAT a ZÁLOHOVAT...

Komentáře