Příspěvky

Odkazová čára popisku COGO bodů
Včera jsem na CADfórum  odpovídala na zajímavý dotaz. Zněl zhruba takto: Jak docílit toho, aby hrot šipky odkazové čáry směřoval přímo do COGO bodu? Všimněte si na následujícím obrázku, že přesunutý popisek skutečně není dotažen až do bodu. Šipka končí kousek před obrysem značky bodu. Odpověď na tu…

Máte úhel beta...
„No to nemám.“ Určitě vzpomínáte na tu výbornou scénu z filmu Marečku, podejte mi pero, jak měl Kroupa starší zkonstruovat trojúhelník. V našem případě nebudeme řešit úhel beta ale úhel alfa. A proč? Protože není dobře... V AutoCADu Civil 3D verze 2012 nebyl u našich CAD Studio šablon problém, ale …

Jak staničit lomy v hranách?
Předpokládejme, že máme vystaničenou osu, levou a pravou hranu. Těmito hranami mohou být okraje zpevnění pozemní komunikace nebo třeba břehové linie. Na následujících řádcích si představíme postup, jak lomy na krajních hranách automaticky vystaničit vzhledem k hlavní ose, případně ještě doplníme ho…

Jen jestli to stavba nešidí...
Určitě se často setkáváte se situací, kdy geodeti během stavby nebo na jejím konci provedou zaměření skutečného provedení a málokdy to souhlasí s projektem. Otázkou tedy je, jak co nejefektněji zjistit a porovnat nový upravený povrch s původním projektovaným. Volně navážeme na starší výukové video …