Jak staničit lomy v hranách?

Předpokládejme, že máme vystaničenou osu, levou a pravou hranu. Těmito hranami mohou být okraje zpevnění pozemní komunikace nebo třeba břehové linie. Na následujících řádcích si představíme postup, jak lomy na krajních hranách automaticky vystaničit vzhledem k hlavní ose, případně ještě doplníme hodnotu odsazení.
1) Bílé křivky necháme zkonvertovat na trasu pomocí funkce ve výchozím ribbonu > Trasa > Vytvořit trasu z objektů. Trasy pojmenujeme např. L (levá) a P (pravá).

2) Celý trik je ve správném vytvoření stylu tzv. referenčního popisku pro obě krajní trasy. Zajímají nás změny v geometrii, proto založíme (zkopírujeme) popisek typu body geometrie.
3) Na záložce rozvržení, odstraníme původní komponentu staničení a nahradíme ji novou - referenční: Stačí ještě doladit délky podtržení a styl popisku je hotov.

4) Abychom se zbavili otazníčků v popisku, je třeba vybrat popiskům referenční trasu. Popisky je nutné nejdříve izolovat. K tomu použijeme geniální funkci v menu na pravém tlačítku Izolovat objekty > Izolovat vybrané objekty.

5) Se stisknutou klávesou CTRL provedeme výběr oknem všech izolovaných popisků a ve vlastnostech přiřadíme referenční osu. To je velmi důležité, jinak to nebude fungovat.6) Ukončíme izolaci objektů a výsledné popisky v lomových bodech krajní trasy s referenčním staničením a odsazením od hlavní osy jsou tu.
Kromě tras lze referenční popisky použít i na povrchy, profily, parcely a COGO body.

Komentáře