Příspěvky

Staničení souběžné trasy v příčných řezech
Na helpdesku nedávno padl zajímavý dotaz na způsob, jakým dostat do příčných řezů koridoru složeného ze dvou základen staničení obou tras. Se staničením trasy, na které jsou umístěné stopy příčných řezů, není problém. S druhou trasou to je ale již výrazně komplikovanější. V Civilu 3D není připraven…

Jak staničit lomy v hranách?
Předpokládejme, že máme vystaničenou osu, levou a pravou hranu. Těmito hranami mohou být okraje zpevnění pozemní komunikace nebo třeba břehové linie. Na následujících řádcích si představíme postup, jak lomy na krajních hranách automaticky vystaničit vzhledem k hlavní ose, případně ještě doplníme ho…

S chytrým popiskem víme jak
Je pátek odpoledne, tak si dáme jeden kratký a rychlý. Během projektování často potřebujete zjistit různé pomocné výšky, sklony, staničení nebo vzdálenosti. V jednom z předchozích článků jsem představoval funkci Dotazy , které Vám umožní dočasně zobrazit požadované informace. Pokud zatoužíte po &q…