pondělí 20. prosince 2021

Nefunkční paleta podsestav má řešení!

Od našeho zákazníka i z vlastní zkušenosti víme o chybě, která se může objevovat po přechodu na nový Autodesk Civil 3D 2022. Jedná se o chybovou hlášku, která vyskočí na uživatele po kliknutí na paletu podsestav. 
 

Následně není tedy možné nijak z paletou podsestav pracovat, což je velmi nepříjemné. Nemějte však strach, tento problém má řešení!

Nejprve však něco málo k možným příčinám a jak jim případně předcházet. Předpokládané příčiny této chybové hlášky jsou následující

 • program Autodesk Civil 3D byl na počítač instalován přes účet jiného uživatele
 • poškozené soubory nastavení Autodesk Civil 3d nebo záznamů v registrech
 • poškozená knihovna dynamických odkazů (.dll)
 • chybná instalace programu Autodesk Civil 3D
 • poškozené nastavení uživatelského profilu (.cui)
Teď už však k samotným způsobům řešení tohoto problému. Ty jsou následující:
 • obnovit výchozí nastavení programu Autodesk Civil 3D
  • automaticky - stačí v nabídce Start najít příslušnou aplikaci Civil 3D a následně vybrat Obnovit výchozí nastavení
  • manuálně
   1. zavřít všechny spuštění aplikace Civil 3D nebo AutoCAD
   2. V nabídce Start systému Windows klikněte na příkaz Spustit
   3. V dialogovém okně Spustit zadejte Regedit
   4. V editoru registru přejděte na klíč registru, který odpovídá dotčené verzi softwaru 
    • C3D 2022 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5100:409   
    • C3D 2021 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.0\ACAD-4100:409
   5. Odstraňte klíč registru
   6. Zavřete editor registru
   7. Odstraňte složku dle verze Civil 3D
    • C:\Users\XXXX\AppData\Local\Autodesk\C3D 20XX
   8. Spusťte znovu aplikaci Civil 3D. Zároveň se spustí opětovná instalace, kterou budou doplněny smazané složky
 • nahrazení složek ToolPalette a RegisteredTools - zkopírujte si složky "ToolPalette" a "RegisteredTools" od jiného uživatele, kterému Civil 3D funguje bez problému, složky nalezte v této adresářové cestě: C:\Users\jakub.libal\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 20XX\csy\Support
 • editace RegisteredToolsPath v registrech
  1. Stisknutím tlačítka Windows + R se otevře okno Spustit
  2. Zadat REGEDIT a potvrdit OK
  3. Následně najdete hledaný klíč RegisteredTools, cesta k němu je následující:  \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXX\Profiles\<<C3D_Czech>>\General
  4. Následně klíč otevřete a ověřte, že ukazuje na složku, ve které jsou RegisteredTools ve výchozím nastavení uložené. Výchozí cesta je  C:\Users\jakub.libal\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2021\csy\Support\RegisteredTools
  • !!! UPOZORNĚNÍ!!! Nesprávná úprava registru systému Windows může způsobit nepoužitelnost operačního systému počítače. Z tohoto důvodu dbejte zvýšené opatrnosti při provádění výše uvedených úprav a předem zvažte, zda-li chcete případné riziko související s nefunkčností vašeho PC podstupovat.
 • přeinstalace programu Autodesk Civil 3D - instalační soubor si stáhnete na stránkách společnosti Autodesk po přihlášení vašim uživatelským účtem v sekci Produkty a služby
 • opravná instalace .NET Framework 
  1. pro opravu si z webu společnosti Microsoft stáhnete opravný Microsoft . NET Framework Repair Tool,
  2. Následně spustíte jako administrátor Příkazový řádek (otevřene Windows nabídku a napíše CMD)
  3. Do Příkazového řádku napíšete SFC/SCANNOW a necháte proběhnout kontrolu systému
 • nainstalujte nejnovější aktualizace pro Civil 3D - ty jsou rovněž k dispozici na webu společnosti Autodesk
Věřím, že Vám tento rozsáhlý návod obsahující celou řadu možných řešení tohoto problému bude nápomocný. Přesto pokud byste potřebovali s tímto nebo jiným problémem poradit, tak se neváhejte obrátit na naši technickou podporu, která je připravena našim klientům ihned pomoci.

pátek 17. prosince 2021

Tooltips - uživatelské nastavení

Pravděpodobně jste si při práci v programu Autodesk Civil 3D někdy všimli, že se při najetí kurzorem na libovolnou entitu zobrazí informace o daném prvku. Dnes si ukážeme, jak ovlivnit a určit, které informace se u konkrétních entit mají zobrazit.

Samotnou úpravu zobrazovaných vlastností entit provádíme v okně Úprav uživatelského rozhraní (příkaz: CUI). V anglické verzi Civil 3D bychom v tomto okně hledali položku Rollover Tooltips. V české jazykové mutaci programu Civil 3D však musíme hledat poměrně komplikovaný název Popisky tlačítek při přesunutí kurzoru myši. Z tohoto důvodu je daleko praktičtější tuto informační nabídku nazývat podle anglického názvu - Tooltips.

Nabídka Tooltips funguje, jak pro civilovské entity, tak i pro základní autocadovské prvky. 

Podrobný návod, jak na celé uživatelské nastavení, najdete v následujícím videu:
A na závěr krátký pozdrav...

Pozorní a pravidelní čtenáři našeho blogu si jistě všimnou, že dnešní článek je zde můj první. Je tomu skutečně tak. Od začátku prosince jsem rozšířil tým společnosti Arkance Systems na pozici technického konzultanta. Přicházím s praxí projektanta silničních staveb a věřím, že nabyté zkušenosti budu moci dále rozvíjet a předávat vám je nejen zde na blogu, ale i při osobních setkáních na školeních či na celé řadě dalších akcích, které pro vás naše společnost Arkance Systems chystá.

čtvrtek 4. listopadu 2021

Instalujte nové Civil Tools!

Nová verze Civil Tools 2.0.27 pro Civil 3D 2019 - 2022 je dostupná ke stažení na našem helpdesku. Obsahuje dvě nové funkce Najít/Nahradit a Sklon ve 2D. Blíže si je představíme v tomto článku. Optimalizovali jsme také funkci Převod do 2D, která u některých výkresů způsobovala pád programu. Jsme optimisti a věříme, že k tomu už nebude docházet. A ještě připomínám, že Civil Tools běží pod Holixa licencí. Původní CS licenční klíč vám na helpdesku po vyžádání rádi převedeme pod nový Holixa účet. Postup jak ji správně aktivovat si pusťte v dřívějším článku.

Najít/Nahradit

Jak její jméno napovídá, jedná se o funkci k hromadnému vyhledání zadaného textového řetězce a jeho nahrazení jiným textem v názvu objektu. Mezi podporované typy objektů, mezi kterými lze vybírat, patří skupiny bodů, povrchy, trasy, profily, staveniště, potrubní a tlakové sítě, koridory, sestavy a podsestavy a křižovatky. Při hledání můžete použít zástupné symboly . (tečka) pro libovolný znak a * (hvězdička) pro libovolný řetězec znaků.
Po nalezení objektů se v pravé části zobrazí náhled na nový název. Vybereme jen ty objekty, které chceme přejmenovat a příkazem Nahradit tuto změnu provedeme ve výkrese.

Sklon ve 2D

Funkce pro rychlé zjištění sklonu mezi dvěma body, na úsečce nebo křivce. Výpočet sklonu probíhá v  rovině XY, proto sklon 2D. Určená je především pro práci v příčných řezech, kdy nechcete přidávat civilovské popisky nebo pracujete se autocadovským vzorovým řezem. Jen kliknete počáteční - koncový bod a na příkazovém řádku se vypíše sklon v procentech a poměru.

pátek 1. října 2021

Update Civil 3D 2022.1

První větší update pro Civil 3D 2022 je dostupný ke stažení a instalaci. Najdete-li si chvíli čas v tomto krátkém pracovním týdnu, tak si Civil aktualizujte. Update 1 by měl zvýšit výkon programu a celkově zrychlit práci. Podle informací od Autodesku až o desítky procent. Uvádí konkrétně tyto oblasti, kde bychom zrychlení měli pozorovat: 
 • otevírání a ukládání výkresů
 • regenerace výkresu
 • přebudování koridoru a cílování podsestav
 • datové zkratky
 • zobrazení podélných a příčných řezů. 
Současně přidává i několik nových zajímavých funkcí.

Koridory

U koridorů je novinek tentokrát spousta. A všechny vypadají užitečně. Díky nové šabloně koridoru můžeme rychle aplikovat vlastnosti ze zdrojového výkresu na vybraný koridor ve výkrese aktuálním. Mezi podporované vlastnosti patří povrchy, hranice, styl sady kódů a šrafování svahů. Příkaz Použít šablonu koridoru najdete na panelu Upravit koridor.

Velkých změn doznalo okno s mapováním cílů koridoru. Tady cítíme silnou inspiraci naším hromadným cílováním.  Cíle jsou nyní rozděleny do dvou samostatných záložek Odsazení a výška, Povrch. Úpravy lze provádět na více základnách a úsecích koridoru současně. Stejně tak podsestav můžeme vybrat více najednou. Ve sloupcích tabulky jde filtrovat např. pouze podsestavy na pravé straně. Ve spodní části jsou potom vypsány dostupné a vybrané cílové objekty. Doporučuji také prozkoumat nabídku, které se objeví po pravém kliknutí na podsestavu, dovolí vám rychlé přiblížení a posun do šablony nebo koridoru a kopírování cílů. Celé okno je plovoucí, pokud jej vpravo nahoře "odepnete" připínáčkem a myš přesunete do modelového prostoru, tak se zmenší na minimum. Můžeme se tak do okna rychle vracet během práce.

Tlakové sítě

Nyní můžeme snadněji upravovat vedení tlakového potrubí, armatury a tvarovky podél něj, aniž by se části oddělovaly z vedení potrubí. Můžeme také přidat úchyty k armaturám a tvarovkám pro lepší ovládání natočení těchto částí. Dočkali jsme se také nového typu tvarovek, jde o koncové zátky připojené pouze z jedné strany. U přechodových tvarovek bude potrubí pokračovat rovnou ve správné dimenzi.

Subassembly Composer

Informace pro fajnšmekry na závěr. Seznam vstupních, výstupních a cílových parametrů v SACu nově podporuje změnu pořadí jednotlivých řádků. Přetažením myší (drag&drop) lze nyní parametry řadit dle potřeby. Haleluja!

Oficiální přehled všech novinek najdete na pod tímto odkazem.

pátek 16. července 2021

Autodesk Construction Cloud a spolupráce na BIM projektech

Cloudový nástroj Autodesk BIM Collaborate Pro (součást platformy Autodesk Construction Cloud) a jeho využití pro týmovou spolupráci na BIM projektech dopravních, liniových, vodohospodářských a infrastrukturních inženýrských staveb. Snadno použitelné CDE prostředí určené pro inteligentní práci s CAD a BIM daty, kdykoliv a odkudkoliv. Správa verzí návrhových dat z aplikací Autodesk Civil 3D, Plant 3D, Revit či Advance Steel, připomínkování a správa hlášení závad a další funkce.

Příklad pracovního postupu projekčního týmu spolupracujího na aktuálních verzích společných návrhových dat:

Spolupracujte na týmových projektech efektivněji.

Viz Autodesk BIM Collaborate Pro.

pondělí 14. června 2021

Záborák s Výměnným Formátem Záborových Elaborátů (VFZE)

Slíbená aktualizace aplikace Záborák je tady a obsahuje dva nové strojově čitelné výpisy. Jde o Výměnný Formát Záborových Elaborátů, zkráceně VFZE, a železniční záborový elaborát.

VFZE je standardizovanou součástí stavební dokumentace dle předpisu ŘSD C3 a pokynu Správy železnic M20/MP013. Určen je pro automatizované procesy v rámci majetkoprávního vypořádání. A usnadní komunikaci mezi dodavateli a investory.

Pro plnohodnotné vyplnění elaborátů jsme přidali několik nových funkcí jako jsou informace o VFZE, které obsahují důležité údaje do hlavičky výpisu. Dále definici subjektů, které následně přiřazujete jako investory nebo nabyvatele k záborům. Ke stavebním objektům lze přidat nové nebo stávající ochranné pásmo.


Tato verze je určena pro Civil 3D 2019/2020/2021/2022. Obsahuje novou Holixa licenci, o které jsme psali v předcházejícím článku. Původní CS licenční klíč vám na helpdesku po vyžádání rádi převedeme pod nový Holixa účet.

Nová verze Záboráku 3.1.6 s novými strojově čitelnými výpisy je dostupná ke stažení zde.

pátek 4. června 2021

Porosty a vegetace v Autodesk Infraworks

Jednou z novinek aplikace pro urbanismus, development a koncepční modelování projektů infrastruktury - Autodesk Infraworks 2022 - je rozšířená knihovna porostů, travin, květin a keřů. Plánování a prezentace 3D modelů tak může zahrnovat i zeleň což pomůže plně zachytit vzhled, funkci a návrh vašich infrastrukturních projektů, včetně dopravních projektů - silnic, dálnic, železnic nebo developerských projektů výstavby. Přidáním rostlin, stromů, terénních prvků a další vegetace vytvoříte krajinářsky atraktivní projekt.

Funkce vegetace pomáhá účastníkům projektu poskytnout lepší představu o tom, jak bude jejich projekt vypadat po dokončení. Ale vegetační prvky v Infraworks nemusí sloužit jen jako dekorace. Projektanti je mohou využít i pro identifikaci problémů s rozhledovými parametry podél silnic a železnic. Keře a stromy také často pomáhají při snižování hluku na okrajích dálnic a frekventovaných silnic, pro zachování soukromí nebo vytvoření stínu oslunění.

Vegetaci lze přidávat jedním ze čtyř způsobů:

 • Single Plant (jednotlivé rostliny): Po poklepání na bod vložení se do modelu vloží jediná rostlina bez ohledu na to, který nástroj pro vegetaci je použit.
 • Row of Trees (stromořadí): Do modelu se umístí skupina rostlin podél jedné linie.
 • Stand of Trees (stromový porost): Skupina náhodně rozmístěných rostlin je umístěna do modelu, uvnitř polygonové hranice. Pokud vytváříte vegetaci podél linie nebo v polygonu, můžete nastavit počet zobrazených rostlin pomocí posuvníku Density (Hustota). Čím vyšší je hustota (posuvník posunutý doprava), tím více rostlin se zobrazí.
 • Roadside decoration (silniční alej): Modely vegetace můžete použít také jako "dekorace" na silnici vytvořené v programu Infraworks nebo na koridoru importovaném z programu Civil 3D.

Viditelnost vegetace je ve výchozím nastavení snížena, aby se zvýšil výkon aplikace. Vrstvy vegetace v modelu Infraworks povolíte tak, že přejdete na Manage > Model Explorer > Vegetation. Zde můžete kliknutím na zaškrtávací políčko povolit viditelnost vegetace. Stromy se v Průzkumníku modelu (Model Explorer) zobrazí jako vrstva Vegetace. Informace o nich se objeví v paletě Vlastnosti.

Subscription k Autodesk Infraworks můžete získat buď samostatně nebo jako součást projekční BIM sady Autodesk AEC Collection.

středa 2. června 2021

Jak správně aktivovat licenci Holixa

V našich aplikacích se nyní nově setkáte s licenční technologií Holixa. Aktuálně jsme tento nový systém nasadili u Civil Tools, Bim Feederu, Potrubáku a Záboráku. Postupně na něj však budeme přecházet se všemi produkty. Výhodou je přehlednější správa licencí a jejich jednodušší distribuce mezi uživatele. 

Chceme vám proto nyní představit správný způsob přihlášení k vaší licenci.

Aktivace licence


Aktivace zkušební verze


Podrobnější článek o Holixa najdete na oficiálním blogu Arkance Systems CZ

neděle 9. května 2021

Instalace Civil 3D 2022

Koncem minulého týdne byl uvolněn český country kit pro Civil 3D 2022. Těší nás, že se časová prodleva každoročně zkracuje a nastává tak správná chvíle k instalaci.
Letos bude náš tradiční článek s postupem o něco kratší, celý proces instalace byl totiž o dost zjednodušen. Nejprve si stáhnete instalační balík Civilu ze svého Autodesk účtu, osobně pořád preferuji stažení do prohlížeče. Sice údajně nejpomalejší varianta, ale spolehlivá. Rovnou si stáhněte také country kit buď ze stránek Autodesku nebo u nás.

A jdeme instalovat. Na začátku je potřeba odsouhlasit podmínky používání. Potom zvolíme umístění instalace. Nezapomeňte zaškrtnout možnost instalovat taky Subassembly Composer. A to je skoro vše, počkáme na doběhnutí instalace a restartujeme PC.


Teď už zbývá jen doinstalovat český country kit. Poté budeme mít na ploše dva zástupce Civil 3D 2022. Pro spuštění programu vždy použijeme Civil 3D 2022 Czech.

Pro předplatitele AEC kolekce jsou k dispozici ještě dva samostatné produkty pro Civil 3D. A to Project Explorer a Grading Optimization. Oba stahujte ze svého Autodesk účtu. Po nainstalování je najdete uvnitř Civilu na pásu karet.

pondělí 3. května 2021

Jak profil ke svému jménu přišel

Stane se vám někdy, že máte ve výkresu hromadu profilů povrchu pojmenovaných Terén-XX? Nejste si jistí, ke kterému povrchu profil patří? Přejmenováváte vytvořené profily ručně v prospektoru? A chcete, aby to skončilo? Tak čtěte dále.

Výchozí název Terén-XX je nastaven v šabloně pro pojmenování profilu uvnitř příkazu Profil z povrchu. Chceme-li nastavení příkazu změnit, musíme ho nejprve nalistovat v Prostoru nástrojů (Toolspace) v Civil 3D. Na záložce Nastavení pak hledáme položku Profil a pod ním složku Příkazy. Dvojím poklikáním otevřeme CreateProfileFromSurface, tedy vytvořit profil povrchu. A jsme u cíle, ve výchozím formátu názvu nastavíme šablonu tak, aby obsahovala informaci o názvu vzorového povrchu.

Na celý postup se můžete podívat v tomto videu.čtvrtek 15. dubna 2021

Novinky Autodesku pro infrastrukturu ve verzi 2022

Byly uvedené nové projekční nástroje Autodesku řady 2022 pro oblast infrastrukturních staveb. Co je v nich nového?

Civil 3D

Připojené trasy

Výrazně byly rozšířeny možnosti geometrie připojených tras. Pokud jste je dosud nevyužívali, tak je na čase to změnit. Stávající zaoblení pomocí prostého kružnicového oblouku je nyní doplněno o složený kružnicový oblouk a o uživatelské kombinace přechodnic a oblouků. Na výběr je klasické řešení v úhlu menším než 180°, nebo varianta vhodná například pro větve mimoúrovňových křižovatek, kdy je potřeba se otočit o více než 180°. A díky úchopům si výslednou geometrii můžete upravit i graficky. Dalšími novinkami je náhled na připojenou trasu ještě před jejím vytvořením a možnost zadat vstupní a výstupní odsazení. Tyto trasy můžete využít taky pro návrh nároží úrovňové křižovatky. Za mě určitě 👍 Užitečné vylepšení, které v praxi jistě najde uplatnění.

Plovoucí okna

Znáte je z internetových prohlížečů. A teď je budete moci používat i v Civilu a AutoCADu. Řeč je o kartách výkresů, které je nyní možné chytnout a vytáhnout do samostatného okna, třeba i na druhý monitor. Končí tak nutnost přepínání mezi výkresy. A nenechte se zmást chybějícím pásem karet v plovoucím okně. Není jen na pokoukání. Lze v něm plnohodnotně pracovat, máme odzkoušeno.

Sada AEC Collection

Grading Optimization

Zcela nový nástroj pro automatizaci a optimalizaci návrhu terénních úprav. Práce je velice interaktivní. Zadáte jednotlivé prvky požadovaného zemního tělesa, těmi jsou například dolní body, odvodňovací čáry, nádrže, parkoviště nebo zeminové desky. Nastavíte jejich parametry, jako například minimální a maximální povolená výška nebo sklon, obsah nádrže a šířka hráze. Tato část probíhá přímo v Civilu, prvky vybíráte z palety nástrojů podobně jako podsestavy. Vznikne tím sada omezení a cílů, kterých chceme dosáhnout.
Poté se dostáváme do prostředí aplikace Grading Optimization, kde se spustí algoritmus optimalizace a my můžeme se založenýma rukama sledovat, jak se povrch tvaruje k obrazu našemu. Výsledný povrch je následně vyexportován zpět do Civilu.
Dobrou zprávou je, že aplikace bude už od startu česky. Přestože název samotný si nejspíše ponechá v angličtině. Osobně jej řadím na pomyslné druhé místo mezi letošními novinkami. Hned za připojené trasy. Rozhodl především fakt, že jde o produkt pro menší část uživatelů, kteří se terénními úpravami zabývají.

Project Explorer

Tady lehce podvádím, máte pravdu. Project Explorer se objevil už v polovině loňského roku s updatem 2021.1. Jde však o natolik zajímavý nástroj, že by byla škoda jej nezmínit. A navíc jej v Autodesku přes zimu přeložili do češtiny.

Pokud jste o něm zatím neslyšeli, potom si ho můžete představit jako prospektor na steroidech. Dovolí vám prohlížet, revidovat a editovat velké množství AEC objektů v krátkém čase. O objektech vám zobrazí snad všechny myslitelné parametry. Podporuje tvorbu uživatelských reportů. A k zahození není ani funkce exportu vybrané sady AEC objektů do 2D AutoCADu.

Infraworks

Model Builder se už tradičně, jako snad každý rok, dočkal změny vizáže. Při porovnání s předchozí verzí musím uznat, že vypadá opět trochu lépe a moderněji. Funkčnost se však nemění, nic nepřibylo ani neubylo. Jen jsou dialogy jinak umístěny.

Bystrým okem si můžete všimnout zrychlení při práci s dekoracemi u komponentních silnic a importovaných koridorů. Po výběru prvku k osazení, například betonového svodidla nebo lampy, zvolíte návrhové linie jednoho nebo více koridorů a objekty se okamžitě vloží do modelu. Rychlejší by měla být také odezva při změně parametrů těchto dekorací. Asi mi bystré oko chybí, protože nedokážu vypíchnout, co je na tomto procesu nyní lepší. Tady jsme lehce zklamaní. No, podívejte se sami a pokud rozdíl mezi verzemi odhalíte, tak mi prosím dejte vědět v komentářích.

ReCap Pro

Nová funkce Scan to Mesh umožní vytvářet detailní 3D model z nasnímaného mračna bodů. Služba zpracuje vybranou oblast nebo celé mračno na cloudu a výsledný 3D mesh model uloží na Autodesk Drive, BIM 360 nebo do Autodesk Docs. Ten následně můžeme použít např. do Infraworksu.

Stejně jako některé další výpočetní služby na Autodesk cloudu je i tato zpoplatněna kredity. Více informací o kreditech, nákupu a cenách najdete na našich stránkách.

Trial verze těchto aplikací si můžete stáhnout na naší stránce Download.

Innovyze

Na konci února Autodesk oznámil nákup firmy Innovyze, významné společnosti specializující se na vodohospodářské stavby. V portfoliu se pyšní nástroji pro návrh a analýzu odvodňovacích systémů, vodovodních sítí, simulaci srážkových vod v terénu, chování stokových sítí a dalšími analytickými nástroji. Na konkrétní představení nových nástrojů si však musíme ještě počkat. Snad konečně dojde i na větší podporu potrubních tlakových sítí. A my budeme moci rozšířit naši aplikaci Potrubák o vodovody, o které si často říkáte.

Konference Autodesk LIVE 2022

Novinky v infrastruktuře představíme během živého přenosu ve středu 5. května. Stavebnictví budeme vysílat v odpolední části. Mluvit budeme o produktech Autodesku a také o aplikacích z naší vlastní dílny. Nezapomeňte se na konferenci zaregistrovat a především ji sledovat.

 

pondělí 15. března 2021

Hledá se konzultant/ka pro infrastukturu. Zn.: Spěchá

Do našeho AEC týmu k sobě sháním novou posilu na pozici BIM technického konzultanta pro oblast infrastruktury. Ideálně do Prahy nebo v Čechách. Člověka se znalostmi a zkušenostmi v projektování dopravních nebo vodohospodářských staveb. A hlavně nadšeného uživatele Civilu 3D, Infraworks, Subassembly Composeru a Dynama. 

Na své nové pozici budeš mít spoustu možností se rozvíjet, ale i povinností. Proškolíš zákazníky, odprezentuješ nabízené produkty, poskytneš radu na helpdesku a s vývojovým týmem otestuješ nové funkce. Na oddech natočíš krátké video, napíšeš článek na tento blog nebo navrhneš podsestavu.

Nudit se s námi nebudeš. To můžu slíbit. Tak třeba v květnu nás čeká výlet do televizního studia, odkud budeme živě vysílat. Naštěstí se z nás během pandemie stali poloprofesionální youtubeři a streameři. Kamery se už nelekneme.

Více oficiálních informací a kontakt na kolegyni z HR najdeš na stránkách CAD Studia. Dej nám o sobě vědět!

středa 10. března 2021

Změna frekvence na více koridorech

Včera jsme na technické podpoře obdrželi zajímavý dotaz. Věřím, že už nad ním přemýšlelo mnoho uživatelů Civilu. Jak rychle a efektivně nastavit frekvenci několika koridorů současně? Bez toho, abychom každý museli samostatně vybrat a ve vlastnostech upravit?

To si přímo říká o Dynamo skript! Díky pravidelným aktualizacím a online balíčkům se knihovna uzlů pro práci se civilovskými entitami pěkně rozrostla. A jeden z nich nám dovolí nastavit právě frekvenci.

Před použitím je potřeba dodržet dvě podmínky:

 1. Doinstalujeme si balíček Civil3DToolKit. Ve skriptu je totiž několik uzlů právě z něj.
 2. Koridory máme vytvořeny na základně typu Trasa a Profil. Základny typu návrhová linie zatím nejsou podporovány. Třeba příště.

V přehrávači skriptů Dynamo najdete většinu položek jako v klasickém okně s frekvencí. Zadáte vzdálenosti podél tečen, oblouků a přechodnic. Zvolíte zda použít také body směrového a výškového návrhu nebo kritické body klopení. Vyberete koridory a skript spustíte. A čekáte a čekáte. Podle počtu koridorů a hustoty frekvence může operace trvat notnou chvíli. Přiznávám, že v následujícím videu je střihem celý proces zrychlený.

Skript CS_Frekvence koridoru najdete ke stažení na Helpdesku CAD Studia.

pondělí 15. února 2021

Český country kit pro Infraworks

 V posledním měsíci se nám roztrhl pytel se školeními aplikace Autodesk Infraworks. A protože nechceme, abyste v tom pytli našli jen nějaké zajíce, přichystali jsme pro vás CAD Studio Country kit s obsahem podle českých norem. Mnozí jste se už určitě setkali s těmito národními balíčky ve svém Autodesk účtu. Náš český country kit si však stáhněte z Helpdesku, resp. ze stránky Download.


Celý distribuční archiv českého country kitu rozbalte do složky C:\ProgramData\Autodesk\InfraWorks ContentPacks a je hotovo. Country kit do modelu přidáte buď při jeho vytváření nebo v Model Properties.

A co najdete vevnitř? 

Především jsme se soustředili na silnice dle normy ČSN 73 6101. Od S 6,5 až po D 33,5. V paletě jsou silnice rozděleny podle počtu pruhů, u čtyř a šestipruhových můžete navíc volit asfaltový nebo cementobetonový kryt. Styly jsou přichystány pro planning i component roads.


Osobně považuji za největší tahák component road styly pro jednokolejnou a dvoukolejnou trať. S nimi tak můžete využít všechny jejich přednosti i pro železnici. Infraworks totiž s železnicí pracuje pouze v režimu planning road, a to, jak víme, není vždy výhra. Hlavně když potřebujete navrhnout novou trasu nebo vést trasu po mostě nebo tunelem.


Kompletní přehled veškerého obsahu najdete v přiloženém textovém souboru Readme. Nejlepší však bude, když jej sami prozkoumáte přímo v Infraworksu. Doufáme, že vám tento extra obsah zpříjemní, zrychlí a usnadní práci. Pokud máte nápad, co ještě doplnit, dejte nám vědět v komentářích.

pondělí 25. ledna 2021

Nové Civil Tools ke stažení

Dobré pondělní ráno všem. Díky našemu vývojářskému týmu mohu dnes představit novou funkci a některá další vylepšení v CAD Studio Civil Tools. Vzpomínáte si určitě někteří ze školení, že tabulka kubatur materiálů z hlediska jejich výstupů a našich zvyklostí nebyla a stále není zrovna žádná hitparáda. 

Náš Michal se do toho trochu obul a nová funkce je na světě.

Nástroj je možné spustit jak výběrem stopy příčného řezu (SPR) tak i zvolením jakéhokoliv příčného řezu. Pokud se pozorněji podíváte na dialog výše, tak zjistíte, že je možné oproti původní  "krabicové" verzi generovat nejen plochy a průběžné kubatury jednotlivých materiálů, ale nově i délky a plochy povrchů mezi příčnými řezy (SPR). Výsledek pak vypadá takto:


Staničení už vypadá normálně, v buňkách jsou uloženy vzorce, záhlaví a názvy jednotlivých materiálů či povrchů lze přejmenovat... Vzhledem ke klasickému výpočtu z ploch je třeba ověřit celkové součty, které jsou "deformovány" okrajovými staničeními.

V nové verzi se podařilo také vylepšit funkci Svahovky, kdy se délka krátké čárky počítá procentuálně oproti původní pevné délce. Viz obrázek:


Optimalizovali jsme dále funkci Odhumusování, kdy funguje lépe u povrchů tvořených z mračen bodů a také jsme upravili načítání licencí pro Hromadné cílování koridoru.

Závěrem jen připomínám, že jsme nadále otevření všem dobrým nápadům na nové funkce a nástroje pro Civil Tools.

čtvrtek 7. ledna 2021

Rychlejší mapy z ČÚZK

Věděli jste, že AutoCAD Map 3D a Civil 3D podporují od verze 2021 mapové služby WMTS? WMTS je zkratka Web Map Tile Service, kdy jsou jednotlivé mapové dlaždice již vygenerované a oproti stávajícímu WMS je proces načítání mapového podkladu rychlejší a stabilnější.

Jak tedy na to?

1) Příkazem MAPCONNECT spustíte hlavní dialog pro načítání různých GIS zdrojů a úplně dole vyberete WMTS a zadáte adresy níže.

Pro ortofotomapu zde:

http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto_wm/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml


Pro základní mapy ve standardní měřítkách až do 1:10 000 zde:Ještě přikládám odkaz na katastrální mapu slovenského katastru zde:2) Klikněte na tlačítko Přidat do mapy a je to!

Jak vidíte, Autodesk nejspíš podporuje pouze WMTS služby publikované v systému WGS84/ Web Mercator s kódem EPSG 3857. Nicméně důležitý je výsledek a transformace do JTSK dopadne dobře 😀.

Ukázka:

Jelikož oba zmíněné odkazy nejsou na "první pokus" veřejné, chtěl bych tímto poděkovat za spolupráci panu Ing. Vlčkovi ze Zeměměřičského úřadu, bez kterého bych si nevěděl úplně rady.

neděle 3. ledna 2021

PF 2021

Doufáme, že jste si vánoční svátky v klidu užili a v rámci možností jste si i odpočinuli 😀. Rád bych Vám tímto popřál za náš CAD Studio infra team do nového roku hodně štěstí, zdraví a co nejméně nepříjemných překvapení...


Nerad dělám nějaká novoroční předsevzetí, ale nějaké plány mít přece jenom musíme... Chtěli bychom zde na blogu zvýšit počet publikovaných článků a dále pokračovat ve vývoji všech našich stávajících i rozpracovaných nástrojů a aplikací. A jak víte, není jich zrovna málo. Na co se tedy můžete těšit?

Začátkem roku vydáme novou verzi Civil Tools s užitečnou funkcí pro výpočet kubatur. Čeká nás také důležitá aktualizace naší aplikace Záborák, aby si rozuměla s exportním formátem VFZE určeném pro výměnu dat záborových elaborátů dle předpisu ŘSD C3 a pokynu Správy železnic M20/MP013. Nemine nás ani revize silničních podsestav či Railway Tools. Takže hurá do toho a půl je hotovo...