neděle 29. listopadu 2009

Fungují Vám reporty?

No... nehlaste se všichni. Oni ve skutečnosti fungují (většina). Jen jim je třeba trochu pomoci. Volně navážu na jeden z předchozích tipů od Vládi Michla, protože je to poměrně zásadní rada všerada ohledně textových výstupů z C3D.

Máte-li vedle Internet Exploreru nainstalovanou např. Ohnivou lišku (Firefox) nebo nedejbože dokonce Hromového ptáka (Thunderbird) - sen každého správného muže... Ne, teď vážně, Thunderbird nemá na tuto funkci vliv... Objeví se Vám při téměř každém spuštění zprávy (reportu) následující hláška:

Report se skutečně spočítá, jen se nezobrazí (vlivem jiného prohlížeče než je IE). Proto všem doporučuji udělat si zástupce na výsledný HTML výpočet a umístit ho na plochu nebo do panelu Snadné spuštění. Je to řešení, které 100% funguje. Zástupce by mohl vypadat podobně jako na obrázku.
Příslušný report se po kliknutí na zástupce najednou objeví. Ale co ta hlavička?

Není to zrovna žádná sláva. Kam si tedy vyplnit ty správné firemní údaje? Není to nic těžkého, stačí kliknout vlevo nahoře na červený kufřík a v následujícím dialogu vyplnit požadované kolonky.

Některým z Vás se může stát, že nesedí jednotky staničení. Nehledě na americký formát staničení km 0+123.456. Pokud bude potřeba upravit (posunout desetinné místo pro stovky nebo tisíce), je nutné spustit tzv. LandXML Reporting (pro verzi 2010 se nachází zde C:\Program Files\Autodesk\LandXML Reporting 8)

Na záložce nastavení pak můžete upravit přesnost a formát staničení.

Výsledná zpráva je na obrázku níže.

POZOR na pořadí souřadnic X a Y. V některých reportech je první X-ová souřadnice, v jiných je jako druhá. Autodesk bohužel nevěnoval lokalizaci zpráv dostatečnou pozornost a čas, což je určitě velká škoda. Tak snad příště.

Pokud jsou mezi Vámi milovnící hranatých závorek a XSL, máte se v čem vyžívat...

sobota 21. listopadu 2009

Vylepšené klopení

Už dlouho si uvědomujeme, že způsob zadávání klopení v C3D není úplně nejšťastnější, a proto jsme doplnili stávající soubor klopení z českého Country Kitu o nové parametry pevných délek vzestupnic po 2 metrech v rozsahu od 10 do 100 metrů. Tento rozsah by měl v běžné silničařině stačit. Soubor je ke stažení na našem VIP serveru.
Nastavíme vše podle následujícího obrázku.
Nová rozbalená tabulka vzestupnic pak vypadá takto.

Doufáme, že se tímto způsobem výrazně zjednoduší nepřijemné vyplňování tabulky klopení (alespoň částečně...já vím).

V pátek jsme na konzultaci řešili rozsáhlé dopravní úpravy v rámci jednoho průmyslového areálu a narazili jsme na problém jednostranného příčného sklonu v nových ČSN silničních podsestavách. Nějak to pořád ne a ne znásilnit. Kryt se klopil v pořádku ale s plání se nic nedělo. Nebyl čas na hrdinství, takže jsme skončili u "modrých sirek", ale nedalo mi to a později jsem to i sebe ještě trochu potrápil. A nevymyslel jsem nic lepšího než použít nový směrově nerozdělěný jízdní pruh

a v tabulce klopení ve vlastnostech trasy nastavit následující.

S tímto nastavením by jste měli dosáhnout podobného výsledku v příčném řezu.
Zde je vidět levostranný dostředný sklon se zachováním minimální tloušťky konstrukce. Žádný zázrak to jistě není, ale funguje to.

V jednom z příštích článků bych se chtěl věnovat pláni v křižovatce, protože ve většině návodů a postupů je křižovatka řešena pouze na úrovni krytu a na pláň se rádoby zapomíná...ono se to nikomu nechce řešit, ale pokud máme dostat HTÚ, nic jiného nám nezbývá.

pátek 20. listopadu 2009

Civil 3D 2010 oficiálně podporuje Windows 7

AutoCAD Civil 3D 2010 je již oficiálně podporován i v novém operačním systému Windows 7. Autodesk oznámil podporu 32bitové i 64bitové verze Windows 7. Výhodou použití 64bitového operačního systému pro 32bitovou aplikaci, jakou je i Civil3D, je především možnost využití plných 4GB RAM.

Viz též přehled CAD verzí podporovaných ve Windows 7.

čtvrtek 19. listopadu 2009

Chyby při zobrazení zprávy

Změna systémových nastavení Windows může mít někdy nečekané následky. Pokud např. úmyslně nebo omylem potvrdíte nastavení alternativního web prohlížeče (Firefox, Opera, Google Chrome...) jako "implicitního" (výchozího) prohlížeče systému, pravděpodobně vám přestanou fungovat zprávy (reporty) Civilu 3D. Civil 3D má prostě raději Internet Explorer.

Možná řešení problému "Při zobrazení zprávy v registrovaném prohlížeči došlo k chybě. Zadaný soubor nebyl nalezen." popisuje Tip 7062 na CADforum.cz.

neděle 15. listopadu 2009

Povrch z koridoru trochu jinak

Je mi velkou ctí, že zde mohu uvést příspěvek jednoho z našich nejzkušenějších C3D uživatelů - Stanislava Vyskočila z ostravské silničářské projekce. Jde o další zajímavý způsob jak generovat dynamické povrchy přímo z koridoru. Jen tak dál, pane kolego :)

Taky by se vám občas při modelování sestavy vzorové šablony koridoru hodila autocadovská funkce prodluž? Jestli ano, tak se pohodlně usaďte a čtěte dál. Vybral jsem jedno z mnoha uplatnění, které nám bude sloužit jako vzorový příklad. Grafické znázornění problému vidíte na obrázku níže.

Pokud je někomu obrázek povědomý, tak se neplete. Jako příklad nám bude sloužit před nějakou dobou zveřejněný trik.
Pro toho, kdo ještě článek nečetl jen v rychlosti zopakuji pointu celého triku:

Pro jednoduchost vytvoříme jen velmi jednoduchý „kufr“ s jednoduchým násypovým svahem.
Podsestava 1 nám bude reprezentovat vozovku 3m širokou se základním sklonem 2,5% a možností klopení dle vnějšího jízdního pruhu (toto klopení se nastavuje ve vlastnostech trasy).
Dále pak podsestava 2 definuje nezpevněnou krajnici se sklonem 8%, šířky 0,5m, bez klopení.
Podsestavou 3 se dostáváme ke svahu zemního tělesa, abychom se nezdržovali, máme jen násypový svah ve sklonu 1:2 cílený ve vlastnostech koridoru na povrch terénu.
Podsestavou 4 si určíme tloušťku celé konstrukce, v našem případě tedy 0,5m.
A teď přijde to nejpodstatnější:
Podsestavou 5 si nadefinujeme pláň zemního tělesa. Pláni nyní samozřejmě můžeme přiřadit kýžený vlastní sklon, implicitně tedy 3%. Pláň můžeme taktéž libovolně klopit, zajistí nám to kolonka pro sklon vnější krajnice ve vlastnostech trasy.
V triku Jak klopit pláň ve třinácti krocích byl tento povrch vytvořen jako odpojený povrch z koridoru. Nemohl být vytvořen jako dynamický povrch, protože by tím vznikal cyklický odkaz, takže cílit na dynamický povrch koridoru Civil ani neumožňuje. Nevýhodou tohoto odpojeného povrchu je, že je statický, tudíž při změně definice sestavy šablony příčného řezu se nám pláň automaticky nezmění. Musíme znovu vytvořit pomocný povrch a pláň na něj zacílit.

V dnešním triku si však ukážeme, jak docílit toho, aby nám to celé fungovalo naprosto dynamicky. Pointa spočívá v tom, že pomocný povrch nevytvoříme jako povrch koridoru, ale jako běžný povrch.
Dále si pak vytvoříme Návrhové linie z koridoru spojené s koridorem. Tyto Návrhové linie pak vložíme do pomocného povrchu jako povinné spojnice. Tím jsme si vytvořili pomocný povrch, který se nám bude dynamicky měnit s koridorem. A na tento povrch již lze cílit naší pláň.
Pokud vám to ještě není jasné, tak pokračujte v následujících x krocích:
1. Vytvořte si terén, trasu, stopy příčných řezů a navrhněte niveletu. Niveletu volte tak, aby byla lehce v násypu. Ti pilnější si mohou nadefinovat i klopení ve vlastnostech trasy (Sklon vnějšího jízdního pruhu pro vozovku a Sklon vnější krajnice pro pláň).
2. Vytvořte sestavu vzorového řezu dle obrázku 2. Dodržte nastavení včetně nakódování.
3. Nyní si vybudujeme nový koridor…při vytváření ho nakrmte vaší trasou, niveletou a vzorovým řezem. Nechte vybudovat. Ve vlastnostech koridoru nadefinujte cílový povrch pro svah a nechte přebudovat.

4. V situaci se nám vytvořili návrhové linie koridoru. A přijde kouzlení: z návrhových linií koridoru B2 a B3 budeme vytvářet návrhové linie zemního tělesa těmto linií odpovídají body na obr. 2. Nejdříve se však ujistěte, že víte, které návrhové linie B2 a B3 jsou. Stačí nad NL najet kurzorem a chvíli podržet…vyjede informace s kódem, podle kterého NL identifikujeme.

Teď tedy vytvoříme NL zemního tělesa z koridoru. Nejdříve B2, pak B3.

A nastavíme...

Musíte zatrhnout Vytvořit dynamické spojení na koridor!
Obdobně pokračujeme s návrh. linií B3
5. Vytvoříme si pomocný povrch TIN.


6. Vytvořené dynamické návrhové linie NL_B2 a NL_B3 vložíme do povrchu.
Obě je označte a pravým vyvolejte místní nabídku, vyberte Přidat k povrchu jako povinnou spojnici.

Nastavte dle obrázku. Pozor, typ musí být Standard. A potvrďte.

7. Vybudoval se nám dynamický pomocný povrch, na který lze cílit. Tím už se blížíme k finále. Opět vyvolejte vlastnosti koridoru a nastavte druhý cílový povrch na PomPovrch. Potvrďte a nechte přebudovat koridor.

Tento postup má akorát jednu drobnou vadu, že se nám smyčkuje dynamický povrch z Nlinií a koridor. Proto v žádném případě u obou nenastavujte automatické přebudování, jinak pošlete celý C3D do věčných lovišť. Pokud tuto zásadu dodržíte...postup (s vykřičníkem) funguje.

sobota 7. listopadu 2009

Aktualizace Xanadu oborových šablon

Nejprve zdravím všímavé kolegyně do Krnova, které objevily určitou nepřesnost v kótě srovnávací roviny, a děkuji za jejich připomínky. Chybičku jsem opravil ve všech třech oborových šablonách, které jsou nyní ke stažení na našem VIP serveru jako aktualizace 2. U silniční šablony neseděla hladina pro datových proužek nivelety v SPR - taktéž opraveno. Jak vidíte, člověk je tvor chybující a já už jsem z těch šablon ke konci viděl trojmo...

Takže pro podélné profily, zásada č.1 - vzdálenost mezi srovnávací rovinou a nejnižším profilem je určena takto:

Abych mohl opravit kótu srovnávací roviny bylo nutné někde použít masku textu. Dobře víte, že masky kvůli pozdější editaci v ACADu nerad používám, ale asi to zatím nejde jinak. Na oplátku nabízím několik tipů jak na ně (předpokládám, že je výkres už rozbitý):

1) Maska se při exportu do ACADu změní v šrafu (SOLID) v barvě 0,0,0, což je moderní černá. V tiskovém náhledu uvidíme, že to není pravé ořechové a je tedy nutné barvu změnit. Pro hromadný výběr použijeme zázračný příkaz Vybrat podobné a nastavíme barvu 255,255,255, pak by snad neměl být problém.
2) Další možností je hromadně šrafu odstranit a svislici pod textem ořezat ale jak?
a) Určitě si tam můžeme udělat 2 pomocné ořezávací rovnoběžky

b) Efektnější je ale použít klasický příkaz OŘEŽ(TRIM), který umí ořezávat entity pod textem i Mtextem. Kliknete na OŘEŽ, zadáte ENTER pro všechny a výběrem NAPŘÍČ protnete všechny texty.

c) Použijete náš lisp CISTEXT
d) Manuálnější metodou - příkazem EXTRIM...kolik z vás zná schválně tento Express příkaz?

Vyberte si jeden ze způsobů, který Vám nejlépe vyhovuje a podélňáky budou vypadat, jak mají.

pondělí 2. listopadu 2009

Študáci a školáci radujte se :)

Pokud máte EDU licenci Civilu 3D 2010 a pošlete nám na support CAD Studia požadavek s uvedením jména a sériového čísla kvůli ověření pravosti, máme slavnostně povolení poskytnout vám pro školní účely nové české silniční podsestavy. To budou diplomky a semestrálky...radost pohledět.

neděle 1. listopadu 2009

Uff 3 - Silniční šablona ušitá přímo od silničáře

Nejdříve bych chtěl poděkovat všem svým pacientům za čas a pozornost, kterou mi během mé neumělé přednáškové terapie věnovali. A doufám, že se zase někdy společně uvidíme, tipů a triků mám v rukávu snad ještě dost.

Ostatním, kteří nebyli na sezení, bychom rádi oznámili, že je na světě (už od pondělí minulého týdne) poslední z řady slíbených šablon - šablona silniční. Její zdržení bylo způsobeno hlavně čekáním na nové české silniční podsestavy, o kterých již byla řeč v minulých článcích.

Mezi její hlavní výhody patří:
1) Pořádek v hladinách
2) Několik předpřipravených stylů tras
3) Vylepšené sklonovníky v trase
4) Vcelku koukatelné tabulky oblouků R, L, A
5) Podélné profily dle ČSN 01 3466
6) Přehledný a podrobný podélný profil se srovnávací rovinou na svém místě
7) Kótování tečen výškového polygonu
8) Vlastní připravené kódy pro situaci, vzorový příčný řez a příčné řezy (cca 140 kódů)
9) Styly pro staničení příčných řezů
10) Křížení inženýrských sítí v PP a PR
11) Křížení objektů v PP
12) Příčné řezy dle ČSN 01 3466
13) Sjednocený vzhled tabulek
14) Kompletně předělané styly kótování (čislice si už nedělají, co je napadne)
a mnoho dalších drobností, které snad silničního projektanta potěší :)

Příčný řez s ohumusováním, který využívá nové ČSN podsestavy

V Brně od jednoho kolegy padnul záludný dotaz ohledně individuálního vypínání viditelnosti popisků přes panel Vlastnosti. Postup přes Ctrl a výběr levým tlačítkem.
Ve Vlastnostech pak dílo zkázy dokonáte. Po popisku se slehne zem, ale co když ho budeme chtít zobrazit zpět? Není vidět, proto ho nelze vybrat... Jediné řešení, které mě zatím napadlo a funguje, je následující:

1) Levým tlačítkem klikněte a vyberte skupinu příslušných popisků, mezi kterými se schovává ten neviditelný syčák.
2) Pravé tlačítko a Resetovat všechny popisky skupiny

3) Máme ho :)

Možná přijdete i na lepší způsob..., ale zpět k šabloně. Je to první vydání a pokud budete mít připomínky a bude reálné je splnit, zkusíme je postupně zapracovat.