čtvrtek 20. února 2014

Katastr ve vektorech zdarma!

Je mi velkou ctí dnes oznámit naši novou aplikaci VFK2DWG, která umožňuje konverzi bezplatných vektorových katastrálních dat. Velmi jednoduchá nadstavba umožňuje převést volně dostupné katastrální mapy ve formátu VFK (členěná po KÚ) na klasické entity AutoCADu. 

Výsledkem je vektorový výkres obsahující:
 • hranice KÚ
 • hranice parcel
 • parcelní čísla provázaná přes hyperlinkový odkaz na Nahlížení do katastru  
 • budovy včetně čísla popisného (je-li k dispozici)
 • vnitřní kresbu (na rozdíl od RÚIAN, kde tato vrstva chybí)
 • hranice BPEJ s jejich označením
 • značky druhu pozemků
 • významné vedení inženýrských sítí
 • podrobné body bodového pole
Podporována je nejnovější verze formátu VFK 5.0 ale i nižší. Konverzní utilita vám poběží na AutoCADu 2014 (32/64bit) a jeho vertikálách tzn. Civil 3D, Map 3D a další.

Živá ukázka sestřihaná naším "Spielbergem" Vláďou Michlem, mluví za vše :)

Závěrem bych velmi rád poděkoval naší GIS divizi do ČB, konkrétně Pavlovi Svobodovi, který tuto aplikaci naprogramoval a vyladil v rekordním čase (a přežil ve zdraví i některé naše připomínky).

sobota 15. února 2014

Infraworks 2014 čtvrté generace

Od 8. února je dispozici už čtvrté vydání aplikace Autodesk Infraworks 2014. Tato velmi zajímavá aplikace prodělává za několik posledních měsíců řadu dost zásadních změn. Měnil se název, licenční politika, uživatelské rozhranní i obsah funkcí. Aktuální a snad už také usazený stav je následující: 
 • Infraworks - základní samostatná verze, bez cloudových služeb, obsažená také v balíčcích Infrastructure a Building Design Suites
 • Infraworks 360 - vychází ze standardní verze rozšířitelná navíc o specializované moduly s kompletní podporou cloudových služeb pro sdílení datových modelů
Jak nám bylo ukázáno ve Vegas, Autodesk považuje tuto koncepční aplikaci za #1 v oblasti infrastruktury a je to na jejím vývoji docela vidět.

Vylepšený silniční modul obsahuje:
 • propojení mezi Civil 3D a Infraworks
 • trasovací funkce - horizontálně i vertikálně
 • možnost rychle rozdělit a změnit určitý úsek komunikace, rozšíření, autobusové zálivy
 • definovatelné sklony svahů
 • optimalizace návrhu koridorů včetně šířkového návrhu, mostů a tunelů
 • analýzu rozhledu - rozhledové trojúhelníky
 • automatické vytvoření úrovňových křižovatek na základě obalových křivek
 • snadné nástroje pro vytvoření prezentací a průjezdů  
Úplně nový mostařský modul obsahuje:
 • konstrukci betonových nebo ocelových mostů
 • nastavení počtu a polohy pilířů + opěry
 • úpravu výšky mostu na základě průjezdného profilu
 • základní rozpočet
Podívejte se hlavně na druhé video.
Další nový modul se týká odvodnění:
 • zobrazí a vypočítá povodí
 • je možné nadefinovat dynamický propustek různých profilů
 • parametry propustku jsou plně editovatelné
Autodesk přidal také zkušební verzi modulu Model Builder, který automaticky stáhne ve vybrané oblasti digitální model terénu, ortofotomapu, všechny pozemní komunkace a 3D budovy.(druhé video)

Prostě je toho tolik, že se mi to na jeden blog ani nevejde a nejlepší na tom je, že existuje kompletní trialka (se všemi moduly a ještě 25GB úložného prostoru pro vaše modely) Takže se toho vůbec nemusíte bát :) Apeluji teď hlavně na študáky, kterým se Infraworks musí na různé školní i neškolní studie hodit.

středa 5. února 2014

Jak prostorově omezit výpočet kubatur

Nestíhám zatím připravit podklady k videu pro nové silniční podsestavy, ale o jedno krátké video přece jenom nepříjdete. Na našem CAD Fóru se objevil dotaz, jak prostorově omezit výpočet kubatur např. podle hranic parcel či podle obvodu stavebního objektu.

Způsobů, jak tuto úlohu řešit je určitě více, ale já bych vám chtěl ukázat jisté kouzlo objemových povrchů a nového panelu Kubatury. Základem je vytvořit si objemový povrch ze stávajícího a upraveného terénu.Ještě bych rád doplnil, protože na videu to není vidět, že každý "sub" objemový povrch lze jinak pojmenovat, což celou záležitost hodně zpřehledňuje...

Verze C3D 2012 neměla tento dialog tak propracovaný a příkaz pro ohraničené objemy byl zde.


Výsledek se poté musel "vysosávat" z příkazového řádku.