pátek 25. března 2011

Co nás čeká v C3D 2012?

Ve úterý byly oficiálně uvolněny některé americké verze Autodesk produktů řady 2012. Co nás tedy čeká a nemime v AutoCADu Civil 3D 2012? Na první pohled se zdá, že nic zásadního. Na druhý pohled začnete objevovat pár vylepšených a přidaných funkcí, které určitě zpřijemní ovládání aplikace. Na třetí, už trochu pekelnický pohled, ale objevíte změny, které jsou vcelku revoluční a měli bychom si o nich dozvědět více.

Nebojte se, novinkám budou věnovány speciální webináře i semináře, ale aby se bylo na co těšit, pojďme si udělat krátký přehled těch důležitějších.

Podpora firemních standardů a týmová spolupráce
1) Správce stylů a nastavení - každý CAD manažer nebo prostě ten borec v každé firmě, který je zapálenější o trochu více než ty ostatní, určitě přivítá nového správce Civil 3D stylů a nastavení, jenž umožňuje hromadně importovat, čistit a přepisovat styly z různých šablon.
2) Popisky - rotace popisku ve stylu, možnost zadat maximální šířku popisku na řádku
3) Spolupráce s aplikací Autodesk® Vault Collaboration AEC 2012 - sdílení dat v rámci pracovního týmu, integrace se správcem sady listů, správa dokumentace

Návrh liniových staveb

1) Vylepšené trasování - jednotlivé elementy se po označení v panoramatické tabulce
vysvicují (určitě potěší a povede k lepší orientaci na dlouhé trase)2) Geometrické vazby - výborná záležitost, jak zachovat dynamickou spojitost oblouků
3) Geometrické vazby i v XML - vzpomínáte určitě, když jste importovali trasu z XML souboru, tak byly všechny prvky pevné a při editaci oblouků nám to dělalo takové ty "zadky". Této "zadkovitosti" lze při importu nyní předejít volbou Volné a plovoucí oblouky.
4) Popisek pro vrchol tečnového polygonu - nový popisek se určitě bude hodit při popisování vytyčovacích výkresů.
5) Volba polohy osy klopení - usnadní klopení kolem vodícího proužku (vyžaduje vlastní podsestavu)

Koridory a příčné řezy
Teď to hlavní. V koridorech došlo k zásadním změnám, které považuji za opravdu revoluční.
1) Více vzorových šablon či více koridorů v řezu - velké vylepšení hlavně v křižovatkách, v souběhu navržené a provizorní komunikace, soutoky koryt řek, potoků a podobně.

2) Šikmý příčný řez koridorem - další ohromné vylepšení, pokud se dříve změnila stopa příčného řezu mimo kolmý směr na trasu, řez koridoru se odporoučil neznámo kam. Nyní zůstává a díky dynamickým popiskům koridoru se vše i okótuje - příčné sklony a vzálenosti. Tato funkce je užitečná třeba u řezu propustkem.

3) Upravený editor příčného řezu koridoru - vždycky říkám, tato funkce by mohla být jednou z nejlepších v celém C3D. Bohužel rychlost odezvy editace a přepínání mezi staničeními editor stále trochu degraduje. Nicméně přibylo pár zajímavých funkcí.
a) lze nastavit uspořádání výřezů (situace, PP, řez koridorem)
b) více šablon i koridorů je zobrazeno v okně editoru
c) trasování řezu v situaci a v PP
d) možnost zobrazit různé C3D entity
e) v editoru lze vyměnit VPR za VPR
f) vylepšena uzlová editace podsestav
g) podsestavu lze v regionu lokálně cílovat např. na jiný povrch

Povrchy
1) Optimalizace detailů podle úrovně zoomu - s menším zoomem se zobrazuje méně detailů a práce s výkresem je tím pádem rychlejší
2) Analýza povrchů - přibyla možnost zadat interval a srovnávací rovinu

Vodařina
1) Import potrubní sítě ze souborů SHP - docela zajímavá záležitost jak propojit GIS s potrubní stavařinou a modelem terénu. Je trochu s podivem, že import nepodporuje vlastní Autodesk formát SDF.
2) Nový objekt povodí (spádová oblast) s křivkou odtoku a navázáním na výpočty v externí aplikaci Storm and Sanitary Analysis
3) Aplikace Storm and Sanitary Analysis je součástí instalace C3D 2012 (bývalý StormNET od firmy BOSS International) Pozor, to nejsou ty hadříky :)

4) Autodesk Connection Point - nový speciální typ objektu, který umožnuje napojit Civil 3D potrubní síť na potrubí aplikace AutoCAD Plant 3D.

Vizualizace
Autodesk Civil View exporter - vizualizační exportní plugin do 3ds Max Design se stal součástí instalace a uživatelského prostředí C3D. Nejde bohužel o žádnou převratnou novinku. Plugin je součástí tzv. Autodesk Civil Visualization Extension, jehož druhá "aktivní" část je určena pro 3ds Max Design. Sada už byla delší dobu ke stažení na Subscription stránkách pro verze 2010 a 2011.
Osobně jsem čekal více funkcí pro vodaře(tokaře), změnu dialogu klopení, nový editor podsestav (představený na Autodesk Labs) a více druhů obecných modrých sirek. Na druhou stranu ale novinky u koridorů v Civilu 3D 2012 stojí určitě za to a posunují aplikaci zase o kousek výše.

sobota 19. března 2011

Dopravácké utility - výpisy

Tento týden jsem měl trochu napilno, takže se k blogu dostávám bohužel až v sobotu. Volně navážeme na předchozí článek o "dopraváckých" utilitách, ale tentokrát se zaměříme na nové zprávy a výpisy. Po instalaci se v sadě nástrojů objeví pouze jeden report.

Takže hra na schovávanou z minulého článku pokračuje...

Připravte se tedy na to, že kromě jednoho příkazu, budete všechny ostatní zadávat z příkazového řádku. Pro přehlednost jsou příkazy rozděleny podle Civil 3D objektů.

Trasy
AlignGeomReport - vypíše volitelné geometrické parametry pro tečny, oblouky a přechodnice. Pokud na trase leží COGO body, je zapsáno jejich staničení u příslušné entity, na které nebo u které se body nacházejí.

AlignPointsReport - vypíše volitelné parametry u COGO bodů ležící na trase nebo u trasy. Zobrazí hlavně staničení bodů na trase. Vhodné pro vytyčování.

Koridory
CorridorPointsReport - vypíše vybrané parametry zvolených bodových kódů koridoru vzhledem k referenční trase. Vhodné pro souběh tras. Hlavně staničení a odsazení. Bohužel staničení nefunguje korektně :(

Slope Stake Report
- vyjímka (ze sady nástrojů) - vypíše nebo vcelku pěkně schématicky vykreslí příčný řez koridoru včetně tabulky, kde jsou zobrazeny příčné sklony a výšky v lomech.

COGO Body
CogoPointReport - vypíše volitelné parametry COGO bodů. Body je možné vybírat podle různých kritérií a filtrů. Určitě doporučuji vyzkoušet. Může se hodit, hlavně pro geodety.

PointProxReport - vypíše duplicitní body, které odpovídají zadané horizontální a/nebo vertikální vzdálenosti. Funkce vyhledává ve výkrese nebo v geodetické (survey) databázi.

RadialConsecutiveInvReport - vypíše X,Y,Z souřadnice, úhly a další parametry vybraných bodů v závislosti na zadaném referenčním bodu. Lze použít radiální nebo následnou (po sobě jdoucí body) metodu. Může se hodit hlavně geodetům.

Profily
ProfGeomReport - vypíše geometrii nivelety a srovná její parametry s normovými poloměry pro zastavení a předjíždění. Kritéria návrhu musí být již před výpočtem přiřazena pro trasu i profil. V našich podmínkách je kontrola návrhu bohužel podstatně složitější než soubor kritérií nabízí.

Survey (geodézie)
MetesAndBoundsReport - slovně (anglicky) popíše trasu, parcelu nebo polygon

SurveyFigureReport - vypíše volitelné vlastnosti polygonů podle různých filtrů a kritérií.

SurveyPointsReport - vypíše volitelné vlastnosti všech bodů z geodetické databáze.

SurveyFigureNodeReport - vypíše volitelné vlastnosti vrcholů polygonů podle různých filtrů a kritérií.

Obecné C3D entity
ObjectReport - vypíše jednoduché vlastnosti u tras, profilu, povrchu a bodů. Report má problém s výpisem X a Y souřadnic bodů u povrchu a u COGO bodů. Výpis je až příliš jednoduchý, tak ho berte spíš do počtu.

Jednoduše tyto zprávy a výpisy prostě vyzkoušejte, v realizační fázi stavby se mohou některé jejich funkce hodit.

čtvrtek 10. března 2011

Dopravácké utility ke stažení

Nedávno se na stránkách Autodesku objevily ke stažení dopravácké utility pro C3D 2011. V angličtině AutoCAD® Civil 3D 2011 Transportation Extension. Nutno podotknout, že název zní podstatně honosněji, než to, co najdete ukryté v balíčku. Jedná se o jakýsi pelmel různých příkazů a reportů, které vznikly na základě něčích požadavků. Přiložený manuál v PDF ne zcela odpovídá nainstalovaným funkcím, některé příkazy fungují, některé částečně, některé jsou už součástí C3D a některé tam vůbec nejsou. No, prostě z toho mám dost smíšené pocity. Ale jak se říká: "Darovanému koni na zuby nekoukej!". Budu se tedy řídit touto radou a zkusíme si zde vypíchnout funkce a zprávy, které stojí za zmínku. Článek bude rozdělen do dvou dílů - 1. funkce a příkazy a 2. zprávy a výpisy.

Z odkazu výše stáhnete odpovídající verzi extenze. Pozor nestahujte všechno, Caltrans Content Kit (kalifornský country kit) nám v našich zeměpisných šířkách moc nepomůže. Při zavřeném C3D nainstalujte a po opětovném spuštění se hned podíváme na tu krásu.

Už slyším...tak málo nových funkcí???. Nebojte se, Autodesk s vámi hraje takovou hru "Najdi si svůj příkaz". Některé funkce, které jsou v panelu, nejsou v manuálu zdokumentovány, a naopak příkazy, které jsou v manuálu, nejsou pro změnu v panelu. Doufám, že to dává smysl...

Včera jsem si tedy zahrál a zkusím projít ty zajímavé - viditelné i ty tajné.

1) Alignment (Trasa) > Check Alignment Geometry (Kontrola geometrie trasy) - vcelku zajímavá funkce, která kontroluje mezery (díry) a nespojitost v trase a umí ji sama opravit. Zadává se tolerance mezery a úhlu. Používá prodloužení tečen, oblouků do poloviny vzdálenosti mezery a směr tečny upraví, aby byla skutečně spojitá k oblouku či přechodnici. Funkce se může hodit hlavně při konverzi trasy z křivky.

2) Cross Section (Příčné řezy) > Quick Cross Sections (Rychlé příčné řezy) - příkaz, který funguje na podobném principu jako všeobecně velmi oblíbený Rychlý profil. Pracuje ve dvou režimech - pouze jeden řez či více řezů. Po zadání povrchu, počátku, konce pomocné osy, intervalu a šířky se příčné řezy vykreslí a po stisku kláves Enter / Esc zase rychle zmizí. Funkce je bohužel omezena na jeden povrch.

3) Pssst, teď jeden tajný. Zadejte z příkazového řádku CreateSectionsFromObjects (VytvořitŘezyZObjektů). Tato funkce promítá 2D nebo 3D křivky do stop příčných řezů a následně do příčňáků a z jednotlivých hran vytváří dočasný statický povrch, který se zobrazuje pouze ve vykreslených příčňácích. Křivkám v situaci od počátku přiřaďte výšku. Dokážu si představit tento nástroj jako vhodný pro rychlé vynesení liniových objektů (hran) do příčných řezů (možná i inženýrských sítí) a jejich jednoduché okotování. Podotýkám, že nevznikne žádný další povrch a příkaz není dynamický.

4) Surface (Povrch) > Surface High / Low points (Nejvyšší / nejnižší body na povrchu) - příkaz vytvoří COGO body v nejvyšších a nejnižších bodech jednotlivých povodí.

5) Zase tajný...ImportBreaklines (Import povinných spojnic) - importuje do povrchu různé typy povinných spojnic podle hladin. Nejde o nic zásadního, ale může ušetřit pár kliků.


6) Survey (Zaměřování) > Import Raw Data (Import surových dat) - pro geodety, konverze Star*Net .DAT formátu do Civil 3D polního zápisníku .FBK

7) Survey (Zaměřování) > Create Surface from Photogrammetric Data (Vytvořit povrch z fotogrametrických dat) - zjednodušuje proces vytváření nového nebo přidávání do stávajícího povrchu pomocí hladin u AutoCAD 3D objektů (úsečky, oblouky, křivky a body). Opět nic závratného, ale ušetří práci.

8) A zase jeden tajný DivideLineArc (Rozdělit úsečku/oblouk) - rozdělí existující úsečku nebo oblouk na určený počet stejně dlouhých segmentů. Lze doplnit i COGO body, poměrem vzdálenosti a dalšími parametry.


9) Utilities > Export Civil Data - exportuje trasu, profil a koridor do formátů geodet. přístrojů Trimble .tp5 nebo Tripod Data Systems .rd5. Geodeti musí posoudit, jestli jsou schopni tyto formáty zužitkovat.

10) Utilities > Show/Hide Labels (Ukázat/Skrýt popisky) - ukáže nebo skryje C3D popisky. Na našich českých šablonách funguje pouze částečně...

11) Utilities > Export layout to DGN (Export rozvržení do DGN) - funkce exportuje sadu listů s rozvrženími do Microstation formátu .dgn. Kombinuje příkaz ExportLayout a DGNExport.

Po pravdě jsem od toho čekal trochu více, ale možná si některý z nových příkazů oblíbíte a skutečně vám pomohou. Příště si doprobereme nové zprávy a výpisy.

úterý 1. března 2011

Ruční klopení při rekonstrukci

Byl jsem požádán jedním šikovným kolegou, abych na blogu publikoval postup, jak při rekonstrukcích v C3D ručně klopit vozovku. Představme si situaci, že máme za úkol vyprojektovat nový kryt v intravilánu (staré centrum) se zachováním všech stávajících vpustí a vjezdů do okolní zástavby. Návrhová rychlost je 30km/h, takže odstředivou sílu zanedbáme a budeme si s levou a pravou polovinou vozovky dělat, co se nám zlíbí.

Nový dialog klopení v C3D 2011 nepatří pro tyto případy zrovna k nejšťastnějším, přesto kdyby si ho někdo zamiloval, padlo zde a zde několik článků, jak klopení ovládat.

Zapomeňme tedy na dialog klopení a pojďme využít stařičké ale stále užitečné C3D funkcw, jakou je mapování horizontálních a vertikálních cílů v parametrech koridoru.

1) Nejdříve jednoduchá situace, kde jsou vyznačeny stávající vjezdy a vpusti.
Vpusti jsou 2D bloky a vjezdy jsou vyznačeny jako 2D křivky.

2) Necháme si vykreslit podélný profil a přes projekci objektů, promítneme bloky (položené na povrch - příkaz AeccMoveBlocksToSurface) a 2D křivky (zkonvertované na 3D křivky - příkaz AeccConvertPlines a také položené na povrch - příkaz AeccFeatureElevsFromSurf) do podélného profilu. Před konverzí doporučuji ještě 2D křivky na místě zkopírovat, protože po konverzi ztratí 3D křivka informaci o její tloušťce, případně to řešit tiskovou tloušťkou čáry. POZOR na levou a pravou stranu. Musíme v PP rozlišit, co se děje vlevo a vpravo od osy. V mém případě mám fialově zobrazeny vpusti a šachty vpravo a tmavě modře šachty a vpusti vlevo.
Při uchopování na promítnuté bloky používejte volbu Vložit, u vjezdů klasicky koncový bod.

3) Vytvoříme si jednoduchý koridor pro pomocné zobrazení výšek hran při standardní střeše 2.5% nebo 2%. Vzorák bude vypadat takto:

Niveletu zkusíme navrhnout...bude víceméně kopírovat stávající terén.

4) Z vytvořeného koridoru si necháme do PP vynést hranu pomocné vozovky, abychom si udělali výškovou představu, kde se zhruba pohybujeme v profilu při střeše 2.5% případně 2%.

POZOR hrana při 2.5% není dynamická a při změně nivelety se v PP automaticky nezaktualizuje. Je třeba ji tedy vynést znovu.

5) Nyní navrhneme výškový průběh (nivelety) levé a pravé hrany s tím, že můžeme použít pomocného hranového profilu v 2.5% a zároveň se v místech vpustí a vjezdů přichytit promítnutých objektů. Hrany lze výškovými oblouky i trochu "učesat".

6) Připravíme si finální vzorový příčný řez, kde již bude navržena konečná úprava. Lze použít témeř všechny podsestavy s cílováním hrany.

A v parametrech nového koridoru vše správně namapujeme:

Tento způsob určitě není extra rychlý a je i poměrně pracný, na druhou stranu ale máte plnou kontrolu nad výškovým i směrovým průběhem obou hran a navíc se nemusíte prát s dialogem klopení.