pondělí 21. prosince 2009

Měřit kapra ve 2D nebo ve 3D?

Pomalu začíná vánoční čas...e-maily tiše spí ve svých poštovních schránkách. Telefony a mobily se konečně alespoň na chvilku odmlčely a pokud jste se na zledovatělých chodnících nezabili, tak máte za sebou určitě úspěšně i nákupní horečku. To je tedy nejlepší čas, abychom Vám popřáli klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně elánu, nápadů a co nejméně starostí ať už pracovních nebo soukromých.

Jelikož jsem si o víkednu také prošel (jako obvykle) vánočním nákupním peklem, omezíme se dnes na kratší tipy ohledně různého měření v AutoCADu Civil 3D 2010.

Nástroje měření jsou na kartě Analyzovat > panel Dotaz

1) Trasovač staničení - ukazuje dynamicky polohu kurzoru v situaci a současně i v podélném profilu. Lze vypnout, zapnout v jednom výřezu / ve všech výřezech

2) Nástroj pro vytváření dotazů - trochu opomenutá záležitost. Potřebujete-li rychle zjistit informace o geometrii kteréhokoliv C3D objektu ve výkres, je tento nástroj právě pro Vás. Doporučuji hlavně sekci Trasy, kde jedním kliknutím v situaci zjistíte X,Y, staničení, vzdálenost od osy a třeba i výšku nivelety nebo výšku na povrchu. RoadPACáři budou podobné nástroje důvěrně znát...

Po kliknutí na bod se objeví požadované informace:

3) Zjištění poloměru oblouku - lze použít i například u trasy

4) Měření výšek, spádu, sklonu ale hlavně 2D vzdálenosti mezi dvěma body - toto je podle mě jeden z nejužitečnějších příkazů pro práci ve 3D. Doporučuji si ho umístit do oblíbených...

Někdy jsou v Civilu 3D příkazy, o kterých nemáme ani potuchy...Nemám pravdu?

Ať Vám tedy pořádně naježí a doufám, že se zde setkáme zase v novém roce.
Martin Folber & Vladimír Michl

neděle 13. prosince 2009

Šikovné utility skoro pod stromečkem

Pro ty z vás, kteří byli na mých seminářích "Vyšší dívčí", to nebude uplná novinka, ale přesto si myslím, že nikomu neuškodí, když si zde podrobněji představíme mé oblíbené utility CadTown Tools šikovného kanadského projektanta Petera Yi. Je možné si je stáhnout pro AutoCAD Civil 3D verze 2008, 2009 i pro 2010. Mimochodem právě Peter je autorem zajímavého interaktivního editoru příčných řezů - Section 3D.

Po stažení a instalaci utilit CadTown Tools by se vám na ploše měla objevit ikona modrého kruhu s bílým křížem, kterou se udělátka spouštějí. Podmíkou je mít již otevřený Civil 3D.

Nyní si popíšeme jednotlivé příkazy podrobněji:
1) Příkaz Daylight polyline - Svahování 3D křivky

Funkce vytvoří z předem vybrané 3D křivky její horizontální/vertikální/odsazení ve sklonu. Dále pak vykreslí průsečík promítnutého svahování na vybraný povrch včetně svahových značek v odpovídajících hladinách a to ve 2D nebo 3D. Doporučuji při tvorbě 3D hran pro modelování zemních těles nebo povinných spojnic pro DTM (např. obruby)

2) Příkaz Alignment/Profile to 3D Polyline - Trasa/Profil na 3D křivku

Funkce převede Civil trasu a její podélný profil na 3D křivku, včetně nastavení jejího rozsahu a dalšího prostorového odsazení.

3) Geniální příkaz Alignment/Profile from 3D Polyline - Trasa/Profil z 3D křivky

Funkce velmi rychle převede 3D křivku na trasu s podélným profilem. Máte možnost si vybrat jednotlivé styly a popisky.

4) Příkaz Corridor Sections Report - Vytyčení hran koridoru z řezů.
Naprosto perfektní záležitost. Vyberete si hranu koridoru a dostanete kompletní texťák se staničením, X, Y, Z a odsazením od osy. Co si pro vytyčení přát více, že... :)

5) Příkaz Description Key to File/Excel - Export/Import popisné sady klíčů

Jedná se o zajímavou utilitu, která umí exportovat a importovat sadu popisných klíčů do Excelu a zpět. Pomocí sad klíčů je možné zautomatizovat stylizaci bodů při importu do výkresu. Vhodné hlavně pro geodety.

6) Příkaz Create 3D Polyline from a Point Group - Vytvoří 3D křivku ze skupiny bodů

Jak vidíte, spousta zajímavých funkcí, jak vytvořit 3D nebo 2D křivku ze skupiny bodů. Užitečná funkce je i křivka vytvořená z odsazených bodů od trasy.

7) Příkaz Import Points to Profile View - Zobrazí/Vytvoří body do/z PP

Funkce, která do zobrazení podélného profilu promítne skupinu bodů nebo jen výběr. Zároveň umí i vynést body z PP přímo do situace.

8) Příkaz Alignment/Profile Crossings into Profile View - Křížení tras a profilů do zobrazení podélného profilu.

Tato funkce v současném Civilu 3D z nějakého neznámého důvodu chybí. Je stejně jako v předchozím případě statická, ale učitě lepší něco než nic. Jednoduše ji můžete použít pro projekci křížení čehokoliv do zobrazení podelného profilu.

9) Příkaz "Project Points To Sample Lines" - Projekce bodů na stopy PR.
Funkce promítá a přesunuje COGO body na nejbližší stopu příčného řezu. Může pomoci při vytyčování po staničeních.

10) Příkaz Alignment/Profile Offset Report - Výpis souběhu tras nebo mimolehlosti bodů

Další výtečná funkce, která umí spočítat vzdálenost souběhu mezi dvěmi trasami (po staničení) nebo mimolehlost bodů vůči trase a to nejen horizontálně ale i vertikálně. Lze tak počítat různé odchylky od projektu atd.

11) Příkaz Find Direction Path by Slope -
Nalezení cesty podle sklonu

Tato funkce je trochu podobná "kapce vody" s tím rozdílem, že nalezne a vykreslí 3D křivku podle určeného podélného sklonu, tolerance a vzdálenosti.

Podobné "vychytávky" z praxe by se měly stát ideálně součástí normální instalace C3D případně jako další funkce tolik diskutovaného SAPu. Ale kdo ví...?

úterý 8. prosince 2009

Napojujeme toky

Tentokrát zase něco pro vodaře. Nedávno jsem byl požádán jedním budějovickým hydrokolegou o postup řešení při zaúsťování přítoků do hlavního říčního koryta. Lze zjednodušeně říci, že se vlastně jedná o T-křižovatku, a tak jsem se rozhodl vyzkoušet novou funkci C3D 2010 pro tvorbu křižovatek. Celý průvodce křižovatkou je na můj vkus až moc "ukecaný", ale přesto zkusme to...

1) Připravíme si trasy a nivelety hlavního toku a také přítoku.

2) Je potřeba nadefinovat si tvary vzorových příčných řezů, které mohou při křížení toku s přítokem nastat. V tomto případě jsem zvolil raději jednodušší variantu. Pozorně se podívejte na následující obrázek. Všechny vzoráky byly vytvořeny z modrých sirek z kombinace NapojeníŠířkyASklonu a NapojeníNaSklonKPovrchu.

Zkuste všechny vzoráky i podsestavy nějak geniálně pojmenovat...něco jako:

3) Je možné si také připravit trasy nebo hrany meandrujícího levého a pravého dna, případně jejich nivelety. Křižovatkový čaroděj se na ně pak zeptá.
4) V ribbonu Výchozí, zvolíme tlačítko Křižovatka a zvolíme průsečík obou tras.

5) První dialog nastavíme takto, protože chceme zachovat průběžný sklon dna hlavního toku.
6) V následujícím dialogu můžeme mapovat trasy a profily.

POZOR generování podélných profilů v hraně zaoblení nefunguje úplně, jak má...lépe řečeno - funguje to jen ze směru hlavní tok => přítok. V opačném případě to dělá nesmysly, které musíme později upravit ručně.
7) V posledním dialogu je potřeba přiřadit jednotlivé vzorové příčné řezy. Z přiloženého obrázku je vidět, že překladatelé Autodesku neměli asi svůj den...

8) Získáme koridor křižovatky, z kterého si necháme vytvořit povrch.
To už vypadá docela dobře...co myslíte?
9) Pro jistotu si ale necháme vykreslit hrany dna zaoblení a s hrůzou zjistíme, že jeden profil nenavazuje správně. Chybu tedy napravíme vložením vrcholu výškového polygonu. Vysledek by měl dopadnout takto.
10) Teprve nyní je koridor křížení OK. Doplníme ještě regiony před přítokem a za přítokem.
A jednoduché zaústění je hotové... Objekt křižovatky není určitě dokonalý, ale jistým způsobem vám to práci ušetřit může. Zvláště pokud se přítoky na trase vyskytují vícekrát.

pátek 4. prosince 2009

Civil3D Subscription Advantage Pack v češtině

Na Subscription Centru je nyní ke stažení i česká verze rozšiřujícího balíčku pro AutoCAD Civil 3D 2010 - "Subscription Advantage Pack" (SAP).

Po stažení 79MB instalačního souboru a jeho instalaci doplníte do vaší české verze Civilu 3D 2010 řadu rozšiřujících funkcí z oblasti práce s mraky bodů (shluky bodů), návrhů okružních křižovatek a obecných vylepšení.

Shluky bodů – Pomocí rozšíření "Point Clouds" můžete v Civilu3D importovat a vizualizovat velké sady dat shluků bodů, například datové sady 3D laserového skenování/LiDAR s miliony bodů. Funkce pro práci se shluky bodů umožňují např.:

 • importovat data LiDAR ve formátu LAS a ve všech formátech bodových souborů podporovaných aplikací AutoCAD Civil 3D 2010,
 • vizualizovat velké shluky dat ve 3D,
 • stylizovat bodová data na základě klasifikací LAS, RGB, výšky a intenzity,
 • filtrovat bodová data podle stylu,
 • využívat u standardních nástrojů aplikace AutoCAD uchopování k bodům ve shluku.

Mezi obvyklé oblasti použití dat LiDAR v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 patří využití dat shluků bodů pro geodetické zpracování, vytvoření představy o místním kontextu a digitalizaci rysů skutečného stavu (například půdorysů budov a obrubníků) pro návrhové projekty.

Rozvržení kruhových křižovatek – Pomocí funkce "Roundabout Layout" můžete rychleji rozvrhovat kruhové křižovatky včetně značek a pruhů a na základě obvyklých norem návrhů. Jakmile je definována horizontální geometrie kruhové křižovatky, můžete dynamicky přesouvat a upravovat kruhovou křižovatku v rámci procesu optimalizací.

Obecná vylepšení – Nejrůznější účinná vylepšení pro návrhování dopravních staveb, geodetickou práci, vizuální analýzu a obecnou výrobu vám pomohou optimalizovat stávající pracovní postupy v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010. Mezi nabízené možnosti patří:

Nástroje pro dopravní konstrukce
 • Nástroj pro tvorbu zarovnání s nejlepší vhodnou geometrií
 • Zarovnání rozdělení (vytvořené podsady)
 • Tečny ke spojům profilů (protažení tečen k vrcholu výškového polygonu průsečnicí sklonu)
 • Určení vrcholu výškového polygonu výškou a sklonem
 • Vytvoření spirály na základě úhlu tažení
 • Import klopení vozovky ze souborů aplikace Microsoft Office Excel (XLS)


Geodetické nástroje
 • Nástroj pro povinné spojnice křížení
 • Import geodetických dat (podpora formátu TSS)
 • Zpráva o geodetických změnách
 • Nástroj pro úpravy geodetických bodů a řetězů


Nástroje pro vizuální analýzu
 • "Průjezdová" vizualizace
 • Analýza přímé viditelnosti
 • Analýza vertikální vzdálenosti


Obecné produkční nástroje
 • Uložení ve formátu DGN
 • Vytvoření povrchu z dat GIS
 • Zoom na bod
 • Výpočet minimální vertikální vzdálenosti mezi povrchy
 • Výpočet minimální vertikální vzdálenosti mezi entitami
 • Rozdělení/oříznutí povrchu (vytvoření podsady pro použití v jiných výkresech)


Poznámka: Před instalací tohoto obsahu musíte mít nainstalovanou aktualizaci AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2. V případě problémů se stažením SAPu použijte odkaz Download na CADforum.cz.