Civil3D Subscription Advantage Pack v češtině

Na Subscription Centru je nyní ke stažení i česká verze rozšiřujícího balíčku pro AutoCAD Civil 3D 2010 - "Subscription Advantage Pack" (SAP).

Po stažení 79MB instalačního souboru a jeho instalaci doplníte do vaší české verze Civilu 3D 2010 řadu rozšiřujících funkcí z oblasti práce s mraky bodů (shluky bodů), návrhů okružních křižovatek a obecných vylepšení.

Shluky bodů – Pomocí rozšíření "Point Clouds" můžete v Civilu3D importovat a vizualizovat velké sady dat shluků bodů, například datové sady 3D laserového skenování/LiDAR s miliony bodů. Funkce pro práci se shluky bodů umožňují např.:

 • importovat data LiDAR ve formátu LAS a ve všech formátech bodových souborů podporovaných aplikací AutoCAD Civil 3D 2010,
 • vizualizovat velké shluky dat ve 3D,
 • stylizovat bodová data na základě klasifikací LAS, RGB, výšky a intenzity,
 • filtrovat bodová data podle stylu,
 • využívat u standardních nástrojů aplikace AutoCAD uchopování k bodům ve shluku.

Mezi obvyklé oblasti použití dat LiDAR v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 patří využití dat shluků bodů pro geodetické zpracování, vytvoření představy o místním kontextu a digitalizaci rysů skutečného stavu (například půdorysů budov a obrubníků) pro návrhové projekty.

Rozvržení kruhových křižovatek – Pomocí funkce "Roundabout Layout" můžete rychleji rozvrhovat kruhové křižovatky včetně značek a pruhů a na základě obvyklých norem návrhů. Jakmile je definována horizontální geometrie kruhové křižovatky, můžete dynamicky přesouvat a upravovat kruhovou křižovatku v rámci procesu optimalizací.

Obecná vylepšení – Nejrůznější účinná vylepšení pro návrhování dopravních staveb, geodetickou práci, vizuální analýzu a obecnou výrobu vám pomohou optimalizovat stávající pracovní postupy v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010. Mezi nabízené možnosti patří:

Nástroje pro dopravní konstrukce
 • Nástroj pro tvorbu zarovnání s nejlepší vhodnou geometrií
 • Zarovnání rozdělení (vytvořené podsady)
 • Tečny ke spojům profilů (protažení tečen k vrcholu výškového polygonu průsečnicí sklonu)
 • Určení vrcholu výškového polygonu výškou a sklonem
 • Vytvoření spirály na základě úhlu tažení
 • Import klopení vozovky ze souborů aplikace Microsoft Office Excel (XLS)


Geodetické nástroje
 • Nástroj pro povinné spojnice křížení
 • Import geodetických dat (podpora formátu TSS)
 • Zpráva o geodetických změnách
 • Nástroj pro úpravy geodetických bodů a řetězů


Nástroje pro vizuální analýzu
 • "Průjezdová" vizualizace
 • Analýza přímé viditelnosti
 • Analýza vertikální vzdálenosti


Obecné produkční nástroje
 • Uložení ve formátu DGN
 • Vytvoření povrchu z dat GIS
 • Zoom na bod
 • Výpočet minimální vertikální vzdálenosti mezi povrchy
 • Výpočet minimální vertikální vzdálenosti mezi entitami
 • Rozdělení/oříznutí povrchu (vytvoření podsady pro použití v jiných výkresech)


Poznámka: Před instalací tohoto obsahu musíte mít nainstalovanou aktualizaci AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2. V případě problémů se stažením SAPu použijte odkaz Download na CADforum.cz.

Komentáře