Šikovné utility skoro pod stromečkem

Pro ty z vás, kteří byli na mých seminářích "Vyšší dívčí", to nebude uplná novinka, ale přesto si myslím, že nikomu neuškodí, když si zde podrobněji představíme mé oblíbené utility CadTown Tools šikovného kanadského projektanta Petera Yi. Je možné si je stáhnout pro AutoCAD Civil 3D verze 2008, 2009 i pro 2010. Mimochodem právě Peter je autorem zajímavého interaktivního editoru příčných řezů - Section 3D.

Po stažení a instalaci utilit CadTown Tools by se vám na ploše měla objevit ikona modrého kruhu s bílým křížem, kterou se udělátka spouštějí. Podmíkou je mít již otevřený Civil 3D.

Nyní si popíšeme jednotlivé příkazy podrobněji:
1) Příkaz Daylight polyline - Svahování 3D křivky

Funkce vytvoří z předem vybrané 3D křivky její horizontální/vertikální/odsazení ve sklonu. Dále pak vykreslí průsečík promítnutého svahování na vybraný povrch včetně svahových značek v odpovídajících hladinách a to ve 2D nebo 3D. Doporučuji při tvorbě 3D hran pro modelování zemních těles nebo povinných spojnic pro DTM (např. obruby)

2) Příkaz Alignment/Profile to 3D Polyline - Trasa/Profil na 3D křivku

Funkce převede Civil trasu a její podélný profil na 3D křivku, včetně nastavení jejího rozsahu a dalšího prostorového odsazení.

3) Geniální příkaz Alignment/Profile from 3D Polyline - Trasa/Profil z 3D křivky

Funkce velmi rychle převede 3D křivku na trasu s podélným profilem. Máte možnost si vybrat jednotlivé styly a popisky.

4) Příkaz Corridor Sections Report - Vytyčení hran koridoru z řezů.
Naprosto perfektní záležitost. Vyberete si hranu koridoru a dostanete kompletní texťák se staničením, X, Y, Z a odsazením od osy. Co si pro vytyčení přát více, že... :)

5) Příkaz Description Key to File/Excel - Export/Import popisné sady klíčů

Jedná se o zajímavou utilitu, která umí exportovat a importovat sadu popisných klíčů do Excelu a zpět. Pomocí sad klíčů je možné zautomatizovat stylizaci bodů při importu do výkresu. Vhodné hlavně pro geodety.

6) Příkaz Create 3D Polyline from a Point Group - Vytvoří 3D křivku ze skupiny bodů

Jak vidíte, spousta zajímavých funkcí, jak vytvořit 3D nebo 2D křivku ze skupiny bodů. Užitečná funkce je i křivka vytvořená z odsazených bodů od trasy.

7) Příkaz Import Points to Profile View - Zobrazí/Vytvoří body do/z PP

Funkce, která do zobrazení podélného profilu promítne skupinu bodů nebo jen výběr. Zároveň umí i vynést body z PP přímo do situace.

8) Příkaz Alignment/Profile Crossings into Profile View - Křížení tras a profilů do zobrazení podélného profilu.

Tato funkce v současném Civilu 3D z nějakého neznámého důvodu chybí. Je stejně jako v předchozím případě statická, ale učitě lepší něco než nic. Jednoduše ji můžete použít pro projekci křížení čehokoliv do zobrazení podelného profilu.

9) Příkaz "Project Points To Sample Lines" - Projekce bodů na stopy PR.
Funkce promítá a přesunuje COGO body na nejbližší stopu příčného řezu. Může pomoci při vytyčování po staničeních.

10) Příkaz Alignment/Profile Offset Report - Výpis souběhu tras nebo mimolehlosti bodů

Další výtečná funkce, která umí spočítat vzdálenost souběhu mezi dvěmi trasami (po staničení) nebo mimolehlost bodů vůči trase a to nejen horizontálně ale i vertikálně. Lze tak počítat různé odchylky od projektu atd.

11) Příkaz Find Direction Path by Slope -
Nalezení cesty podle sklonu

Tato funkce je trochu podobná "kapce vody" s tím rozdílem, že nalezne a vykreslí 3D křivku podle určeného podélného sklonu, tolerance a vzdálenosti.

Podobné "vychytávky" z praxe by se měly stát ideálně součástí normální instalace C3D případně jako další funkce tolik diskutovaného SAPu. Ale kdo ví...?

Komentáře