pátek 27. listopadu 2015

Vytvoření extravilánové šablony typických řezů s podsestavou pro CAD Studio klopení

V tomto příspěvku si ukážeme návod, jak zkombinovat podsestavu jízdního pruhu CS_SmerNerozdelJPruhKlopeniCZ s podsestavami ČSN nezpevněné krajnice a svahování, které jsou součástí českého Country Kitu. Podsestavu CS_SmerNerozdelJPruhKlopeniCZ je totiž nutné používat, pokud chcete využívat funkci klopení z CAD Studio Civil Tools. Jedině tato podsestava zajistí správnou funkčnost klopení, včetně pláně vozovky.

Pro maximální jednoduchost je ve videu přidávána krajnice se svahováním z již sestavené šablony silnice S11,5. Díky tomu stačí následně provázat jen krajnici s jízdním pruhem a není nutné ještě manuálně propojovat krajnici se svahováním.

středa 25. listopadu 2015

Přenášení C3D objektů mezi výkresy přes schránku

Při našich školeních vždy doporučujeme pro přenášení objektů Civilu 3D mezi výkresy používat formát LandXML nebo datové zkratky. I tak se ale poměrně často setkáváme s tím, že uživatelé schránku (clipboard) Windows používají. Kupříkladu pro kopírování povrchů z výkresu do výkresu - přeci jen zmáčknout notoricky známou kombinaci kláves Ctrl+C a Ctrl+V je asi nejintuitivnější. Schválně jsem to tedy vyzkoušel a snažil se odhalit případné problémy nebo chování, na které si je třeba dát pozor. Určitě se mi ale nepodařilo vyzkoušet všechno a tak prosím napište do komentářů, pokud máte nějaké jiné poznatky či zkušenosti.

COGO Body - Zde je použití schránky naprosto bezproblémové. Body se kopírují včetně nastaveného stylu a to dokonce i v případě, kdy je styl nataven ve skupině bodů. Skupiny, do kterých body spadají, s sebou však body nevezmou.

Povrchy - Opět bez problémů. Kopírování trvá občas trochu déle, ale nakonec se provede. Přenos objektů probíhá včetně nastavení ve vlastnostech povrchu (maximální délka trojúhelníků atd.), i včetně všech definičních dat, jako jsou skupiny bodů, povinné spojnice nebo úpravy povrchu.

Samotná trasa nebo návrhová linie - I v tomto případě je možné daný objekt zkopírovat naprosto bez problémů. Samotné kopírování se provádí bez popisků. U trasy bychom tedy přišli o popisky staničení hlavních bodů či hektometry. Pokud ale před kopírováním označíme i tyto popisky, přenesou se také.

Trasa s profily (trasa s vytvořeným podélným profilem) - jakmile budeme kopírovat trasu, jsou kopírovány také všechny podřízené objekty, tedy profily včetně zobrazení profilů. Jeden z profilů je také obvykle vytvořen z povrchu a tudíž dojde i ke zkopírování povrchu včetně všech definičních objektů, jako jsou body, povinné spojnice atd. Pokud před zmáčknutím Ctrl+C označíme i popisky, tak se také všechny zkopírují, ale bez proužků. Ty přes schránku nelze přenášet.

Proužky v podélném profilu nelze přenášet

Koridor - U koridoru je možné narazit na první zásadní problém. Na první pohled totiž přenese vše, co potřebuje, tedy obvykle téměř celý výkres. Problém ale je se zkopírováním šablony typických řezů. Ta se totiž zkopíruje bez nezacílovaných podsestav (moc toho z ní tedy nezbude). Lze to ale spravit tak, že před kopírováním označíme celou šablonu typických řezů včetně všech podsestav. Pak již vše funguje, jak má.

Zemní tělesa - Zemní tělesa se mi nepodařilo zkopírovat vůbec.

Ve výsledku se tedy kopírování přes schránku jeví jako poměrně funkční. Pro kopírování jednoduchých, s ostatními objekty neprovázaných, objektů je jistě užitečné a rychlé. Např. kopírování celého koridoru už ale asi není úplně běžně použitelné. Nezkopírujeme totiž jen samotný koridor, ale v podstatě celý výkres a je tak otázkou, jestli není lepší zkopírovat raději rovnou celý soubor.

úterý 10. listopadu 2015

Dávkový převod DGN do DWG

Autodesk produkty rodiny AutoCAD již delší dobu přímo podporují formát DGN - nejprve jej podporoval AutoCAD Map, poté AutoCAD Civil 3D a nyní již všechny varianty AutoCADu, včetně AutoCADu LT. Pokud tedy dostanete projekční podklad ve formátu .DGN, můžete jej přímo načíst v AutoCADu - buď jako podložení (xref) nebo pomocí importu - a následně jej uložit do běžného výkresového formátu DWG.

Pokud ale potřebujete převést desítky DGN souborů najednou, byl by ruční způsob převodu po jednom souboru zdlouhavý. Proto jsme připravili jednoduchou utilitu DGNconvert, pomocí níž lze snadno převést najednou celý seznam DGN souborů do formátu DWG ve zvolené verzi. Tuto LISP aplikaci spustíte v prázdném výkresu AutoCADu, v dialogu stromu prohlížeče a pomocí tlačítka "Add" zvolíte soubory pro převedení, vyberete verzí cílového formátu DWG a spustíte dávkový proces.


Aplikace DGNconvert je bonus utilita řady "CS+", takže zákazníci CAD Studia si ji mohou spolu s dalšími bonusy bezplatně stáhnout na Helpdesk serveru. Stažený VLX soubor načtete do AutoCADu přetažením myší nebo příkazem _APPLOAD a zadáte příkaz DGNCONVERT. Poté už stačí jen vyčkat na dokončení dávkové operace.

pondělí 9. listopadu 2015

Nová podsestava středního dělicího pásu

Od posledního článku již utekla delší doba, než bývá obvyklé. Důvodem byla usilovná práce na nové podsestavě středního dělicího pásu. Dnes jsem odladil poslední chyby, které se mi podařilo odhalit a tak mohla být podsestava vystavena na helpdesk.cadstudio.cz.

Podsestava středního dělicího pásu

A proč vlastně střední dělicí pás? Mezi podsestavami v AutoCAD Civil 3D registrujeme 2 hlavní slabiny. Podsestavu krajnice s přilehlým svahováním a pak podsestavu středního dělicího pásu. První pokusy o zkonstruování podsestavy nezpevněné krajnice v Subassembly Composeru narazily na technické možnosti tohoto programu a tudíž jsem to s ní na chvíli vzdal a přistoupil ke tvorbě (na první pohled jednodušší) podsestavy SDP. Nezoufejte však, s krajnicí jsme to nevzdali nadobro a pokusíme se postupně vytvořit větší množství jednodušších podsestav, které by nahradily problémovou podsestavu z českého Country Kitu.

Střední dělicí pás

Kdo někdy potřeboval v Civil 3D navrhnout směrově rozdělenou vozovku, s poměrně velkou pravděpodobností mohl narazit na omezení, které v sobě nese podsestava StředníDělicíPruhCZ z českého Country Kitu. Ta totiž nedokáže propojit jízdní pásy, jakmile na nich jsou body připojení v různé výšce. Nedokáže tedy propojit jízdní pásy klopené podle osy každého z těchto jízdních pásů, případně jízdní pásy vedené úplně nezávisle na sobě. Naše nová CAD Sudio podsestava středního dělicího pásu tento nedostatek odstraňuje a navíc přidává mnoho dalších možností.

Řez s využitím nové podsestavy SDP


Nová podsestava vykreslí SDP včetně všech konstrukčních vrstev či ohumusování. Na povrchu lze nadefinovat až dva lomy terénu, použít odvodňovací tvárnice či jejich kombinace. Na pláni pak lze nadefinovat až 2 trativody libovolných rozměrů. Všechny tyto prvky je možné cílovat a to jak směrově, tak výškově.

Nezapomeňte na nápovědu

Podsestava obsahuje poměrně velké množství vlastností. Pro jejich vysvětlení doporučuji nahlédnout do nápovědy, která je k podsestavě připojena. Velkou pozornost věnujte především postupu, jakým je třeba zkonstruovat šablonu typických řezů tak, aby byla podsestava plně funkční.

Na závěr už jen dodám, že na helpdesku můžete stahovat také aktualizovanou silniční šablonu, do které byly doplněny nové kódy a styly, které střední dělicí pás používá.