pátek 28. června 2019

Souběhy a styly popisků

   Velice nás těší váš zájem o souběhy. Setkáváme se však s dotazy na styly popisků, které se vám ne vždy zobrazí v nabídce dialogového okna. V článku se tedy podíváme odkud styly získat, jak je naimportovat do výkresu, kde je v civilu najít a jak založit vlastní styl.
   Funkce souběhy ke správné funkci potřebuje "své" styly popisků, které jsou obsaženy v silniční šabloně _CADStudio Silnice v2018-1.6. Šablonu najdete na helpdesku CAD Studia.
   Nové výkresy proto doporučujeme zakládat na aktuální šabloně, která styly obsahuje a vy se tak vyhnete zbytečným komplikacím. Pokud však chcete funkci souběhy využít v již vytvořeném výkrese, kde styly chybí, můžete je z nové šablony naimportovat. Příkaz Import najdete na kartě Správa, panelu Styly. Vyberete šablonu, ze které styly popisků chcete importovat. Označte pouze zobrazení profilu > styly popisků > hloubka > souběhy. Možnost importovat nastavení zrušte.


   Naimportované styly najdete v prospektoru. Každý styl obsahuje nadřazenou položku Souběh_název_Obě platnou pro oboustranný souběh a dvě podřazené položky Souběh_název_Levý a Souběh_název_Pravý s levým a pravým souběhem. Tento princip je nutné dodržet i při vytváření vlastního stylu popisků.


   Ve vlastním stylu popisků jsou pro správnou funkci souběhů rozhodující dvě komponenty. CS_Text zapisuje do zobrazení souběhu v podélném profilu popis objektu. CS_Delka zapisuje délku objektu v souběhu. Obě tyto komponenty je nutné do vlastního stylu popisků přidat.


úterý 25. června 2019

Souběhy - fantastická a dlouho vyhlížená funkce do Civil Tools

   Ani v tropických dnech nepolevujeme v našem úsilí přinést vám užitečné funkce, které v praxi pravidelně využijete. Do bonus aplikace Civil Tools z dílny CAD Studia přidáváme další novou neuvěřitelnou funkci Souběhy. Doufáme, že se zde zařadí k oblíbeným a hojně využívaným funkcím po boku Klopení, Křížení inženýrských sítí a Hromadného cílování a zvýší vaši produktivitu projektování v Autodesk Civil 3D.

   Příkaz Souběhy funguje obdobně jako Křížení IS. Do zvoleného podélného profilu zakreslí souběh trasy a vybraných objektů, typicky příkopů, trativodů, protihlukových clon, svodidel nebo zdí a dalších. Podle uživatelského nastavení je pak souběh doplněn o popis počátečního a koncového staničení souběhu, skutečnou délku objektu a stranu, na které se objekt nachází.
      Mezi hlavní přednosti nové funkce patří:
 • Automatické generování souběhu trasy a objektu v podélném profilu
 • Aktualizace souběhů při změně návrhu jediným kliknutím
 • Vypsání skutečné délky objektu, nikoliv rozdílu staničení v ose 
 • Rozpoznání strany, na které se objekt nachází
 • Načtení hladin z výkresu i xrefu
 • Výpis souběhů do tabulky
Pro zákazníky CAD Studia jsou Civil Tools, včetně nové verze 2020.2/2019.2/2018.2, k dispozici zdarma ke stažení a k aktivaci na Helpdesku. Pro ostatní zájemce máme Civil Tools k dispozici formou subscription na našem CAD e-shopu.
Méně času u podélných profilů,
více času na osvěžení

pondělí 24. června 2019

Sběrné školení na Záborák

Dobré pondělní předprázdninové ráno. Pokud byste na konci července někdo potřeboval osvěžit, jak fungují všechny funkce Záboráku a k tomu se přiučit něco málo z GISových nástrojů Mapu 3D či Civilu 3D, vypsali jsme zatím 2 sběrná školení v Praze a v Brně.

Termíny:
23.7. - Praha
30.7. - Brno

Registrovat se můžete zde. Hledejte Záborák efektivně...:)

pátek 21. června 2019

Railway Tools nyní ještě dostupnější!

Naše vlastní nadstavba CAD Studio Railway Tools pro návrh železniční infrastruktury v C3D je ještě dostupnější. Ode dneška přecházíme, podobně jako u našich aplikací pro zpracování katastrálních dat, na nový licenční model formou ročního pronájmu. Výrazně se tím zjednoduší proces aktualizací jednotlivých verzí a možnost mít k dispozici instalačky pro tři poslední verze Autodesk Civilu 3D. Zároveň tímto krokem posílíme vývoj budoucích funkcí.

V tomto ohledu jsme uspořádali v Praze i v Brně dva workshopy, kde měli současní uživatelé možnost vyjádřit se ke stávajícím funkcím ale hlavně navrhnout funkce nové. Padly některé podněty jako např. automatické vyplnění proužku materiálů žel. svršku a spodku, podsestavy odvodnění s napojením na okolní terén, upřesnění některých výpisů dle SŽG či nástroj pro vygenerování trasy druhé koleje. Přítomným slibujeme, že budou mít možnost si prioritu jednotlivých funkcí odhlasovat...

Studenti, nezapomeňte, že máte Railway Tools pro školní potřeby stále zdarma!

pondělí 10. června 2019

Záborák 2018/2019/2020.3 - záborové elaboráty


Aplikace Záborák přichází s novou verzí 2018.3 / 2019.3 / 2020.3

    Jde o novou komerční verzi dostupnou pouze formou ročního pronájmu. Pozor, na tuto verzi/aktualizaci nelze použít dříve zakoupené trvalé licence!
   Aplikace Záborák je jeden z prvních produktů CAD Studia, které budou po vzoru Autodesku postupně přecházet z trvalých licencí na pronájmy. Vy tak budete mít jistotu stále aktuální verze produktu. Jedna licence je nyní platná pro verze 2018, 2019 a 2020. 

Aplikaci najdete na našem CAD e-shopu.

Hlavní novinky:
 •  Kompatibilita s řadou Autodesk 2020
 • Výrazné zlepšení výkonu při generování průniků záborů a jejich výpisů
 • Zjednodušení názvu souboru při hromadném ukládání více podobných výpisů
 • Polygonizace BPEJ hranic pro jejich pozdější využití u GIS analýz
 • Nová funkce pro načítání informací věcných břemen
 • Výpisy věcných břemen u vedení IS
 • Volitelně informace o věcných břemenech u podrobných záborových výpisů
 • Strojové výpisy CSV dle vlastníků nebo dle VB
 • Pás karet aplikace Záborák v CUI
 • Jedna licence pro verze 2018/2019/2020Více viz Záborák