Souběhy a styly popisků

   Velice nás těší váš zájem o souběhy. Setkáváme se však s dotazy na styly popisků, které se vám ne vždy zobrazí v nabídce dialogového okna. V článku se tedy podíváme odkud styly získat, jak je naimportovat do výkresu, kde je v civilu najít a jak založit vlastní styl.
   Funkce souběhy ke správné funkci potřebuje "své" styly popisků, které jsou obsaženy v silniční šabloně _CADStudio Silnice v2018-1.6. Šablonu najdete na helpdesku CAD Studia.
   Nové výkresy proto doporučujeme zakládat na aktuální šabloně, která styly obsahuje a vy se tak vyhnete zbytečným komplikacím. Pokud však chcete funkci souběhy využít v již vytvořeném výkrese, kde styly chybí, můžete je z nové šablony naimportovat. Příkaz Import najdete na kartě Správa, panelu Styly. Vyberete šablonu, ze které styly popisků chcete importovat. Označte pouze zobrazení profilu > styly popisků > hloubka > souběhy. Možnost importovat nastavení zrušte.


   Naimportované styly najdete v prospektoru. Každý styl obsahuje nadřazenou položku Souběh_název_Obě platnou pro oboustranný souběh a dvě podřazené položky Souběh_název_Levý a Souběh_název_Pravý s levým a pravým souběhem. Tento princip je nutné dodržet i při vytváření vlastního stylu popisků.


   Ve vlastním stylu popisků jsou pro správnou funkci souběhů rozhodující dvě komponenty. CS_Text zapisuje do zobrazení souběhu v podélném profilu popis objektu. CS_Delka zapisuje délku objektu v souběhu. Obě tyto komponenty je nutné do vlastního stylu popisků přidat.


Komentáře