Railway Tools nyní ještě dostupnější!

Naše vlastní nadstavba CAD Studio Railway Tools pro návrh železniční infrastruktury v C3D je ještě dostupnější. Ode dneška přecházíme, podobně jako u našich aplikací pro zpracování katastrálních dat, na nový licenční model formou ročního pronájmu. Výrazně se tím zjednoduší proces aktualizací jednotlivých verzí a možnost mít k dispozici instalačky pro tři poslední verze Autodesk Civilu 3D. Zároveň tímto krokem posílíme vývoj budoucích funkcí.

V tomto ohledu jsme uspořádali v Praze i v Brně dva workshopy, kde měli současní uživatelé možnost vyjádřit se ke stávajícím funkcím ale hlavně navrhnout funkce nové. Padly některé podněty jako např. automatické vyplnění proužku materiálů žel. svršku a spodku, podsestavy odvodnění s napojením na okolní terén, upřesnění některých výpisů dle SŽG či nástroj pro vygenerování trasy druhé koleje. Přítomným slibujeme, že budou mít možnost si prioritu jednotlivých funkcí odhlasovat...

Studenti, nezapomeňte, že máte Railway Tools pro školní potřeby stále zdarma!

Komentáře