čtvrtek 22. října 2009

Není SAP jako SAP

Všichni uživatelé mající Subscription se mohou brzy těšit na nový naditý balíček plný zajímavých funkcí tzv. Civil SAP neboli Subscription Advantage Pack. Touto sadou nástrojů povýšíte váš Civil 3D na verzi 2010.7 (podmínkou je mít nainstalovaný SP2). Na lokalizaci do češtiny se v současné době ještě pracuje.

Pojďme tedy nahlídnout pod pokličku, co nás snad čeká a nemine:

Nové příkazy se nainstalují do záložky Sada nástrojů, odkud pak budou spouštěny.Trasy:
a) Vytvoření celé trasy metodou nejmenších čtverců tzn. včetně přechodnic, jednoduše od ZÚ po KÚ
b) Vytvoření nové trasy z již existující

c) Import klopení z XLS (to by nám hohlo hodně pomoci)


Dotazy:

a) Nejkratší vzdálenost mezi entitami
b) Nejkratší vzdálenost mezi povrchy
c) Nejkratší verikální vzdálenost mezi entitami

Body:
a) Je zaveden nový objekt Mračno bodů, které lze stylizovat
b) Zoom na bod

Podélný profil:
a) Vytvoření celé nivelety metodou nejmenších čtverců
b) Nové konstrukční nástroje pro výškový polygon


Okružní křižovatky

a) Kompletní dynamický 2D návrh okružní křížovatky včetně paprsků, ostrůvků a VDZ.Povrchy:
a) Oříznutý povrch v jiném výkresu
b) Vytvoření povrchu z GIS (tato funkce velice potěší díky přímému importu z SHP = ZABAGED)

c) Nástroje pro práci s povinnými spojnicemi (kontrola, křížení atd.)

Kontrola viditelnosti a rozhledu:

a) Viditelnost z vozidla


b) Viditelnost z bodu do bodu

c) Viditelnost podél koridoru (rozhledovým trojúhelníkům už odzvonilo - to se bude policejním úředníkům moc líbit)


d) Oblast viditelnosti objektu (vcelku zajímavá funkce např. při navrhování letišť nebo umišťování základnových stanic BTS - prostě zadáte poloměr, parametry sledovaného objektu a C3D ukáže odkud je objekt viditelný a kde už není)

Nástroje pro geodety:
a) Křížení spojnic
b) Import formátů TSS a SRV
c) Editace bodů a polygonů

Málem bych zapomněl na rychlou volbu "Uložit jako DGN" a také na aplikaci Autodesk ImageModeler 2009, která umožňuje z 2D digitálních snímků a fotogrametrického softwaru vygenerovat 3D modely.

Pro zájemce, kteří nemají na pracovišti ještě zakázané YouTube, je ke shlédnutí tato živá ukázka (angličtináři se jistě rádi pocvičí):
Snad si tam každý najde tu svou "vychytávku". :)

čtvrtek 15. října 2009

"Vyšší dívčí" v Civilu 3D

Vážení a milí pacienti,
rádi bychom Vás pozvali na dvě menší neformální posezení, kde bychom si popovídali o naši společné lásce - CIVILu 3D. První terapie proběhne 27.10. v Praze, druhá pak 29.10. v Brně. Podrobnější informace včetně registrace naleznete zde. Zdravotnický poplatek tentokrát netřeba.

Po uvedení do hluboké hypnózy se do Vás budu snažit nalít několikero tipů a triků - prostě co se do Vás vejde a po přestávce si probereme, jak správně používat nové oborové Xanadu šablony. Budou předvedeny i poslední hity v oblasti projektování potrubních sítí.

Zvláště apeluji na všechny pacienty se syndromem silničního projektování, protože zde budou vysvětleny základní principy fungování nových českých silničních podsestav včetně klopení pláně a rozšíření v obloucích.

Hoďte tedy všechny starosti za hlavu, nabrušte si tušky a přijďte se na nás podívat...:)

Civil 3D v duši
Martin Folber

úterý 13. října 2009

Uff 2 - Vodařská šablona už je také na světě

Od včera je na našem VIP serveru ke stažení speciálně upravená šablona pro projektování hydrotechnických staveb určená pro C3D 2010. Při tvorbě šablony jsem se snažil maximálně vyjít z výkresové normy ČSN 01 3469.

Mezi hlavní vlastnosti patří:
1) Kompletně přepracovaný systém hladin (předpona C3D, pokud to bylo možné, je téměř vše nastaveno na DleHlad atd.)
2) Odstraněny hladiny, které tam zůstaly z pravěku
3) Přidáná základní měřítka užívaná v našich končinách
4) Všechny styly jsou zjednodušené, chybějící jsou doplněné
5) Jako desetinný oddělovač je použita desetinná čárka - všude
6) Jsou připraveny dynamické bloky pro zaústění, křížení inženýrských sítí a ostatních objektů
7) Odstraněny zmatky ohledně "tiskových" a "modelových" stylů
8) Sjednocen vzhled všech tabulek
9) Vypuštěny veškeré styly pro potrubí, protože tudy cesta bohužel nevede...
10) Doplněny některé formáty pro import bodů (Excel apod.)
11) Podstatně upravena kriteria pro modelování zemních těles...nyní je lze zpětně editovat
12) Kótování v příčných řezech už nedělá takové brikule
13) U podélných profilů a příčných řezů je srovnávací rovina na svém místě
14) Svislice podle příčných řezů i v individuálním staničení
15) Speciální styly pro úpravy toku - situace a podélný profil (staničíme od ústí - ale ne nad Labem)
16) V příčných řezech je na výběr několik variant kótování
17) Kvůli pozdějšímu rozložení na ACAD entity bylo použito co nejméně masek
18) Kompletně přepracovány vytyčovací tabulky oblouků a popisy hlavních bodů geometrie
19) Staničení příčného řezu zleva nebo od osy
a mnoho dalšího...

Na ochutnávku 2 obrázky:

Výřez podélného profilu toku

Jeden z možných stylů příčného řezu

pátek 9. října 2009

Silničářům se letos naježilo dříve

Po dlouhých a těžkých porodních bolestech se včera narodila paterčata českých silničních podsestav, které odpovídají českým extravilánovým normám. Jsou určeny pouze pro AutoCAD Civil 3D verze 2010. Pojďme si je tedy narychlo představit.

1) Jízdní pruhy pro směrově nerozdělené a směrově rozdělené pozemní komunikace

- Vyřešeno klopení zemní pláně se standardním 3% sklonem
- Korektní průběh překlopení kolem nulového bodu s 20 metrovým přechodem
- 6 volitelných konstrukčních vrstev
- Rozlišena šířka jízdního pruhu a zpevněné krajnice včetně jejich kódů
- Volitelné lineární rozšíření v obloucích v závislosti na šířce jízdního pruhu (podle délky přechodnice / napevno 80m)
- Aplikace CADstudio Rozšíření umožňuje plnou kontrolu nad parametry rozšíření (délky náběhu, delta, staničení počátku a konce - více o této aplikaci v příštím blogu)
2) Nezpevněná krajnice

- Jednotlivé konstrukční vrstvy navazují na předcházející vrstvy jizdních pruhů
- Odvodnění povrchu a pláně zájišťuje volitelný rigol v kombinaci s drenáží
- Trativod je definován horní šířkou, hloubkou a šířkou dna (dno lze mapovat odsazením i výškově)
- Volitelná výška vyústění pláně nad terénem pro rozhodování výkop/násyp
- Funkce pro automatické rozšíření pro umístění svodidla v závislosti na výšce násypu
- Korektní nakódování spojnic => správné kótování v příčných řezech, případně šrafy v situaci
- Definice přesahů a úhlu na koncích jednotlivých konstrukčních vrstev
- Vrstva ŠD, plocha dosypávky krajnic
- Volitelné ohumusování
3) Svahování výkopu a násypu
- Svahuje odspodu od průsečíku s terénem
- Normové sklony násypu a výkopu v závislosti na výšce/hloubce
- Všechny parametry jsou editovatelné
- Možnost přidat bermy
- Volitelný patní příkop
- Uživatelsky definované zaoblení průsečíku svahů s terénem pro násyp a výkop
- Ohumusování svahů včetně vlastních kódů (lze je tedy v příčných řezech barevně odlišit)
4) Střední dělící pruh

- Jednotlivé konstrukční vrstvy navazují na předcházející vrstvy jizdních pruhů
- Odlišný sklon pláně pod vnitřní nezpevněnou krajnicí
- Šířku lze definovat vazbou na OznačenýBod
- Upravitelný sklon příkopu (je ověřován s minimální hodnotou)
- Trativod je definován horní šířkou, hloubkou a šířkou dna (dno lze mapovat odsazením od osy příkopu i výškově na profil)
- Definice přesahů a úhlu na koncích jednotlivých konstrukčních vrstev
- Volitelné ohumusování
Součástí podsestav je vedle podrobně zpracované nápovědy i výkres s připravenými vzorovými příčnými řezy v základních kategoriích S6.5, S7.5, S9.5, S11.5, R25.5, D27.5, D33.5. Hotové šablony stačí vložit do palety nástrojů a lze s nimi okamžitě pracovat.

Uživatelé Civilu 3D 2010 pod subscription mohou požádat o tento bezplatný balíček naši CADstudio technickou podporu.

Závěrem bych chtěl poděkovat duchovním rodičům, hlavně Tomášovi Lendvorskému, Tondovi Vojtěškovi do Afriky (kde se asi ještě pořád honí s antilopama :) ) a Ivoně Foltýnové za velký kus odvedené práce a dětičkám popřát, aby byla zdravá a moc nezlobila.

čtvrtek 8. října 2009

Aktualizujme!

Sice s křížkem po funuse, ale přesto je vhodné to zde zmínit. Na konci září vyšel SP2 pro AutoCAD Civil 3D, který mimo jiné obsahuje i opravy C3D SP1, AutoCADu SP1 a Mapu 3D SP1. Současně byl vydán i urychlovací patch pro Vault.

SP2 je ke stažení zde a horká fixa pro Vault zde.

Na VIP se včera také objevila drobně aktualizovaná HTU šablona pro C3D 2010.