pátek 22. července 2016

Železnice v Civilu 3D???

Věřte nevěřte, ale posledních několik měsíců jsme se společně s firmou PROJEKT servis spol. s r.o. velmi intenzivně zabývali vývojem nadstavby pro projektování železniční infrastruktury na platformě AutoCAD Civil 3D. V první fázi jsme si vytyčili několik hlavních modulů, bez kterých to prostě v železnicích nejde...
  • Automatický výpočet a návrh železničního oblouku s převýšením včetně jeho podrobného popisu
  • Nástroje pro spojování a dělení tras
  • Generování podélných profilů s popisem materiálů železničního svršku či kompletní směrové poměry včetně geometrických parametrů oblouků a výhybek
  • Výhybkový modul umožňující vkládání jednoduchých, obloukových a křižovatkových výhybek
  • Vzorové šablony železničního svršku jednokolejné a dvoukolejné trati
  • Podsestavy kolejového lože automaticky generující správný tvar štěrkové konstrukce odpovídající typu stykované či bezstykové koleje
Konec řečí, podívejte se raději na video s rychlým průřezem několika funkcí našich nových Railway Tools.

úterý 12. července 2016

Import fotek na souřadnice dle GPS údajů

Tento problém zná minimálně každý projektant liniových staveb... Vyrazí do terénu, pořídí hromady dokumentačních fotografií a vrátí se do kanceláře, kde je stále dokola prochází a hledá snímek odpovídající nějakému místu v mapě nebo zaměření. Večer si doma celý znavený sedne k oblíbené detektivce a tam mu to dojde. Fotografie umístí do mapy. Případ vyřešen.

Správná detektivní nástěnka (zdroj: esquire.co.uk)
Jak si s tím ale v praxi co nejlépe poradit? Pomoct může náš oblíbený program Plex.Earth. Jedna z jeho doposud skrytých funkcí umožňuje uživateli načíst snímky přímo do JTSK (nebo jiného souřad. systému) na základě GPS údajů připojených k fotce. Pořízení GPS značky by neměl být v dnešní době problém. Zvládne to snad každý smartphone i velká část běžných digitálních fotoaparátů.

V české verzi Plex.Earth se funkce pro načítání fotografií s GPS značkou nachází již déle, ale jen jako příkaz bez ikony v ribbonu, což by se mělo s příští verzí změnit. Již teď ale můžeme funkci spustit pomocí příkazu PXPHOTOIMPORT. Po vybrání fotografií (lze i hromadně) dostaneme na výběr 3 způsoby importu.


  • Vložení fotek přímo do výkresu
  • Vložení ikony fotoaparátu s odkazem
  • Vložení vlastního bloku s odkazem
Pokud použijeme způsob s vložením libovolného symbolu, stačí na danou ikonu ve výkresu kliknout se stisknutou klávesou Ctrl a fotografie se otevře mimo AutoCAD v prohlížeči asociovanému s danou příponou.
Pro ukázku jsem vyběhl z naší pražské pobočky na Opatově a pořídil několik testovacích snímků na mobilní telefon. Výsledek je vidět na následujících obrázcích. Pro jistotu jen upozorním, že záznam polohy při pořizování fotografií bylo nutné zapnout v nastavení aplikace fotoaparátu. Obvykle bývá ve výchozím nastavení vypnutý z důvodu ochrany soukromí.

Prázdný výkres s načtenou mapou ZABAGED pomocí WMS
Vložení fotografií přímo do výkresu
Vložení zástupných ikon a otevření vybrané fotky kliknutím na daný symbol