čtvrtek 28. března 2013

Zabírejte se Záborákem

Chtěl bych Vás ještě všechny narychlo pozvat na zítřejší tj. páteční webinář (29.3.) od 13:30, který bude věnovaný naší, myslím, velmi vydařené aplikaci Záborák, určené ke generování záborových elaborátů z dat RÚIAN. Připravuji si nyní data, tak snad všechno klapne :)
Webinář je tentokrát veřejný a je určen pro kohokoliv, kdo se o danou problematiku zajímá. Přihlašte se prosím zde.

středa 20. března 2013

Záměna povrchů

Po trochu delší odmlce mám pro vás jeden rychlý a snad i zajímavý tip. Úloha zní jasně. V rozpracovaném projektu (podélné profily, koridory, příčné řezy) potřebujeme zaměnit původní zaměřený povrch jiným aktulizovaným povrchem, tak aby to prostě co nejméně bolelo.

Stávající terén je do výkresu vložen jako už vyčištěný XML soubor. Ze školení víte, že takto vytvořený povrch je pěkně vyčištěný a navíc i menší co do velikosti. Celá záměna by tedy měla proběhnout takto:

1) Aktualizovaný povrch vyexportujte do XML. Název tohoto povrchu se musí shodovat s názvem původního povrchu.
Ale název souboru XML zvolte jiný než původní, alespoň je do sebe odlišíte. Pokud chcete změnit název povrchu v XML ručně, lze to v notepadu.
2) Celá operace záměny probíhá ve vlastnostech původního povrchu, kde na záložce Definice nezaškrtněte operaci Vytvořit snímek.
3) Nyní je možné přesměrovat na nový XML soubor s aktualizovaným povrchem.
4) OK => Přebudovat povrch.

A je to -  podélné profily i příčné řezy jsou přebudované. Berte to jako drobnou inspiraci.  :)

pátek 8. března 2013

Neflákáme se

Tento týden jsme se opravdu neflákali. Už v úterý jsme oznámili oficiální verzi nadstavby Plex.Earth Tools v3.0 pro AutoCAD 2013. Jak asi už všichni víte, jedná se o uživatelsky maximálně přátelský plug-in, který umožňuje do AutoCADu (a jeho profesních verzí Map 3D, Civil 3D, Architecture) naimportovat ve zvoleném souřadnicovém systému barevné nebo černobílé ortofotomapy z populární aplikace Google Earth, mapy Bing Maps, OpenStreet Maps nebo jakékoliv mapové podklady z WMS serverů.

Pro pokrytí větší oblasti jsou snímky automaticky poskládány formou mozaiky s nastaveným překryvem. Aplikace podporuje též další funkce interakce AutoCADu s Google Earth - publikování CAD objektů do GE-map, import modelu terénu, výpočet kubatur, editace a „slepování“ rastrů atd.

Zahrál jsem si trochu na Spielberga a připravil jsem video, kde je většina nových funkcí ukázána. Snad se vám bude líbit...


Druhou významnou novinkou je naše nová aplikace Záborák 1.0, která umožňuje do výkresu vložit zdarma katastrální data RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) ve formě uzavřených polygonů, nad kterými lze po zadání různých typů záborů provést analýzu překrytí s výpisem dotčených parcel. Tento první výpis slouží jako podklad pro objednání podrobnějších dat ve formátu VFK. Po doplnění dat VFK aplikace vygeneruje přehledný záborový elaborát v tabulkové formě tříděné podle čísla záboru, listu vlastnictví nebo stavebního objektu.
Budete-li chtít vidět Záborak naživo, pořádáme na toto téma veřejný webinář. Zapište si do diářů pátek 29.3. od 13:30. Příště si už dáme zase nějaký trik...

pátek 1. března 2013

Dynamický profil z koridoru

Měl jsem včera trochu světlou chvilku. Nedávno jsme řešili úlohu, jak do zobrazení podélného profilu dostat profil jakékoliv hrany koridoru - pozor, ale dynamicky. To znamená, že hrana se musí měnit v závislosti na změnách v koridoru.

Předpokládejme jednoduchou trasu, niveletu nad terénem a jen základní vzorový příčný řez.
Civil 3D disponuje funkcí pro vytvoření profilu z libovolné hrany koridoru, ale tento profil není dynamický, tzn. nereaguje pak na další změny v koridoru. Není mi úplně jasné, proč Autodesk nepřidal volbu dynamický profil ANO/NE. Takže NE. Nedynamický profil se pak edituje podobně jako niveleta. Tuto funkci najdete zde...
Zkusme tedy vymyslet něco jiného. Existují 2 způsoby, jak se s toto úlohou poprat. První přes tzv. překrytý profil (o tom někdy příště) druhý a docela zajímavý je přes dynamickou návrhovou linii.
Vyberte požadovanou hranu koridoru a dialog vyplňte podobně. Trik je v zatržení dynamického propojení na koridor.
Takto vytvořenou návrhovou linii promítneme do zobrazení podélného profilu.

A návrhová linie se objeví v průmětu v zobrazení PP.
Průběh Nlinie je dynamicky navázaný na koridor a všechny změny jsou tedy okamžitě vidět. Jistou nevýhodou je nemožnost popisovat průmět datovými proužky nebo jinými popisky, ale pokud vám bude stačit pouze barva, typ čáry nebo tloušťka, tak budete spokojeni.