pátek 28. července 2017

Sirková podsestava Povrch_Povrch_Sklon

Krásné dopoledne,
přinášíme vám novou sirkovou podsestavu, která umožňuje spojovat dva povrchy či zasypávat prohlubně. Podsestavu můžete použít od verze Civilu 2016 a její jméno je ...

Povrch_Povrch_Sklon.


    Podsestava potřebuje ke svému fungování vámi zadaný sklon, pevně nebo pomocí klopení, a následně alespoň jeden povrch, na který bude cílit.
     Pokud zvolíte pouze jeden povrch, předpokládá se, že se pokoušíte zasypat nějakou prohlubeň nebo modelovat vrstvu např. násypového tělesa.


     Pokud nacílujete i druhý povrch, můžete tak vytvářet např. rampy, zasypávky nebo cokoliv co vás zrovna napadne. :)


    Kódování si můžete částečně přizpůsobit a částečně je napevno. Tak snad se vám bude líbit :)


Hezký den ... :)

středa 19. července 2017

Extravilánové silniční podsestavy 2018 CS+

Ještě jednou krásný den,
v souvislosti s nově vydanou silniční šablonou  2018 v1.1 nám ještě zbývá uvést novou verzi našich extravilánových podsestav. V nové verzi jsme se zaměřili na odstranění chyb z předchozích verzí a pohráli jsme si i s kódováním. Změn je opravdu mnoho!

Vzhledem k provedeným změnám doporučujeme vaše aktuální projekty dokončit na stávající verzi Civilu a nové projekty začít s novou verzí 2018.


Chyby, které byly opraveny, jsou vyjmenovány níže ...

1) V násypu bylo opraveno vykreslování svahu v případě, že se výška násypu blížila hodnotám 3,05 m či 6,05 m. Zkrátka k hodnotám, kde se rozhoduje, jestli bude svah jednou či dvakrát lomený.

2) Tloušťka krajnice se nyní, jak pro násyp tak výkop, měří správně na svislici a není závislá na sklonu svahu, jak tomu bylo doteď.

3) Výstupní parametr výšky násypu pro svodidlo se nyní správně počítá ode dna příkopu, nikoli od bodu průsečíku násypu s terénem, ze kterého se určuje výška násypu pro definici lomených svahů.

4) Tloušťky vrstev v středním dělicím pásu se nyní dědí a definují správně - aneb 0,04 m je opravdu 0,04 m.

Vylepšení

1) Odskok krajnice lze nyní nastavit číselnou hodnotou, a to v rozmezí nula až tloušťka první vrstvy vozovky


2) Parametry, které je třeba vždy referencovat při sestavování šablony, jsou nyní označeny písmenem, ze které podsestavy se mají hodnoty nadefinovat v konstrukci sestavy.


(P) říká že se hodnota referencuje z jízdního pruhu, (R) zase z rozhodovače. Tyto hodnoty tak musíte vždy přepsat v podsestavě, ze které jsou referencované.

Dejme tomu, že bych chtěl odskok první vrstvy 0,02 - nemohu tak sáhnout přímo do výkopu či násypu, ale musím tuto hodnotu opravit v rozhodovači - to je ta hubená čárka :)

3) Do palety jsme přidali i sestavený 4 pruh, který zatím nemá 6% zlom pod vodicím proužkem

Změny

změn se dočkalo kódování, a to razantně. 

1) Úplně jsme odstranili nicneříkající kód Svah&Teren u bodů a ve spojnicích jsme ho nahradili jednoduchým Svah


2) Přidali jsme nové kódy NasypHran1 až NasypHran3 a VykopHran1 až VykopHran3, aby na sebe příslušné návrhové linie v koridoru pěkně navazovaly.


3) Nový kód stojící za zmínku je i TelesoHran, který by se měl shodovat s hranicí koridoru, a tvoří tak dlouhou návrhovku přes výkop i násyp. 

4) Z trativodu zmizel kód RefPovrch (všimněte si, že není červeně)


5) Kód NezpKrajnice nově neslouží k popisu ani vykreslení. Je ponechán pro použití ČSN podsestav. Pro popis sklonu a šířky krajnice používáme NezpKrajSklon a NezpKrajSirka... další změny najdete v příslušných Readme po stažení instalačního balíčku. V balíčku jsou rovněž nápovědy k podsestavám, takže si je můžete pročíst ještě před instalací.


Update CAD Studio silniční šablony 2018 v1.1

Dobrý den,
jak jsme slíbili minulý týden, tak přinášíme novou verzi CAD Studio silniční šablony pro verzi 2018. Šablonu si lze ode dneška stáhnout na našem Helpdesku a její pořadové číslo je 1.1 a nějaké drobné :).

Proč šablonu vydáváme?

     Vydáváme ji v důsledku překódování našich silničních extravilánových podsestav. Poměrně dost se toho na nich totiž změnilo, ač to na první pohled nemusí být zřejmé :). O tom ale v následujícím článku. Samozřejmě podsestavy nejsou jediným důvodem, ale jsou tím hlavním.
     

Dalšími vylepšeními v šabloně jsou např. 

1) upravené styly názvů tras a profilů, které vám napovídají, jakou čarou se kreslí


2) přibyly popisky - název trasy a název povrchu


3) Editor příčných řezů koridoru se nyní spouští v následujícím rozložení zobrazení


4) Snažili jsme se vytvořit nový styl pro zobrazení okružních křižovatek, tak aby se zobrazilo, jen to, co zřejmě využijete (vítány připomínky).


5) došlo k upravení stylů sady kódů Situace, PR, VPR a Editor PR právě v důsledku překódování extravilánu
6) další změny se týkají
     - tloušťka čáry hladin nastavena na 0,15 z původního Výchozí
     - přibyly nové hladiny C3D-OKR-* (pro okružní křižovatky)
     - přidali jsme i zapomenuté popisky pro využívání nástroje křížení IS v Civil tools 2018+

     Všechny změny jsou popsány i v přiloženém Readme, které najdete v zip archivu po stažení šablony. Změn tedy na první pohled není moc, ale vše je ukryto v bodě 5). Pokud tedy budete používat naše Extravilánové podsestavy, tak rozhodně s touto šablonou.


pátek 14. července 2017

Pozvánka na webinář a rychlé zprávy

Dobrý den,
dnes jen takový jednoduchý příspěvek.

    Možná jste již zaregistrovali na našich hlavních CAD Studio stránkách, že se dnes chystá webinář, ve kterém ukážeme používání naší nové utility pro Křížení inženýrských sítí a půjdeme pěkně do hloubky. Máte-li zájem ještě se přihlaste, začínáme v 12:30 :)


     Další dobrou zprávou je, že během příštího týdne vyjdou aktualizované Silniční extravilánové podsestavy společně s další verzí šablony vše pro verzi 2018. Máte se na co těšit :)

     V průběhu následujícího týdne byste se rovněž mohli dočkat nového XML souboru pro návrh polních cest dle ČSN 73 6109. Umožní vám jednoduše nastavit klopení pro různá šířková uspořádání a řídit rozšiřování odsazených tras.

    Pokusíme se přidat i nějaký ten článek s popisem různých funkcí. Stále však něco vytváříme a nemůžeme se od toho odtrhnout...

    Než se s vámi rozloučím, rád bych vás ještě upozornil na měsíc starý hotfix, který opravuje funkčnost mapových podkladů v AutoCADu obecně. Microsoft se rozhodl své Bing mapy aktualizovat na novější verzi 8, a tak na to Autodesk reaguje tímto hotfixem, aby vše fungovalo jak má. Jedná se o tuto funkci.


    Hezký den a víkend :)