Update CAD Studio silniční šablony 2018 v1.1

Dobrý den,
jak jsme slíbili minulý týden, tak přinášíme novou verzi CAD Studio silniční šablony pro verzi 2018. Šablonu si lze ode dneška stáhnout na našem Helpdesku a její pořadové číslo je 1.1 a nějaké drobné :).

Proč šablonu vydáváme?

     Vydáváme ji v důsledku překódování našich silničních extravilánových podsestav. Poměrně dost se toho na nich totiž změnilo, ač to na první pohled nemusí být zřejmé :). O tom ale v následujícím článku. Samozřejmě podsestavy nejsou jediným důvodem, ale jsou tím hlavním.
     

Dalšími vylepšeními v šabloně jsou např. 

1) upravené styly názvů tras a profilů, které vám napovídají, jakou čarou se kreslí


2) přibyly popisky - název trasy a název povrchu


3) Editor příčných řezů koridoru se nyní spouští v následujícím rozložení zobrazení


4) Snažili jsme se vytvořit nový styl pro zobrazení okružních křižovatek, tak aby se zobrazilo, jen to, co zřejmě využijete (vítány připomínky).


5) došlo k upravení stylů sady kódů Situace, PR, VPR a Editor PR právě v důsledku překódování extravilánu
6) další změny se týkají
     - tloušťka čáry hladin nastavena na 0,15 z původního Výchozí
     - přibyly nové hladiny C3D-OKR-* (pro okružní křižovatky)
     - přidali jsme i zapomenuté popisky pro využívání nástroje křížení IS v Civil tools 2018+

     Všechny změny jsou popsány i v přiloženém Readme, které najdete v zip archivu po stažení šablony. Změn tedy na první pohled není moc, ale vše je ukryto v bodě 5). Pokud tedy budete používat naše Extravilánové podsestavy, tak rozhodně s touto šablonou.


Komentáře