čtvrtek 29. září 2016

Povrch barevný jako velikonoční vajíčko

     Dobrý den, Velikonoce jsou ještě daleko, ale my si dnes pohrajeme s barvami a jako omalovánky nám poslouží povrchy. Nápad na tento článek dostal Martin Folber na jednom ze svých školení, tak se na něj podívejme. A kdo ví, třeba další článek vznikne po školení, které se bude konat právě u vás. :)

zdroj obrázku: https://goo.gl/U9Y5QG 

O co půjde?

     Jádro článku je následující. Máme hotový finální povrch našeho projektu a tím povrchem myslím jak povrch komunikací, tak násypů, zelených ploch, nezpevněných krajnic - zkrátka všeho, co má na svých spojnicích kód "Povrch". Místo jednoho velkého povrchu však vytvoříme hromadu malých, které barevně odlišíme, čímž velmi zpřehledníme např. orientaci v podélných profilech či příčných řezech. 
     Nejprve si ukážeme velmi jednoduchý příklad, pak se mrkneme na něco trochu složitějšího.

Jednoduchý příklad

     V příkladu použijeme jednoduchý model silnice se svahováním a příkopem. Sestava příčných řezů vypadá následovně.


     Vytvoříme si koridor a z něj povrchy. Ne jen jeden povrch ze spojnic "Povrch" ale celkem tři povrchy ze spojnic "Pruh", "Svah" a "Prikop". Těmto povrchům  určíme hranice, ale ne hranice jako meze koridoru, ale hranice automatické dle kódu spojnic. Pro povrch Svah hranice z návrhové linie Pruh a pro povrch Příkop z návrhové linie Svah.


Výsledné povrchy potom obarvíme styly.


     V podélném profilu pak přesně vidíme, kde který povrch začíná a končí, což můžeme využít ve složítějších poměrech, např. při modelování křižovatek, pokud se potřebujeme přesně napojit na 
konkrétní povrch.     To bylo myslím jednoduché, vymodelovat koridor je hračka a úpravy povrchů čtenáři našeho blogu zvládají levou zadní, ale podívejme se ještě na jeden trik.


Složitější případ

     V předchozím případě byly naše povrchy spojité, bez mezer. Představme si ale, že tímto způsobem budeme modelovat třeba výhybny, autobusové zastávky nebo povrchy, které budou ostrůvky v hromadě jiných, a tam už budeme muset trochu čarovat. Ale jak?

     První, co uděláme, bude, že si vyextrahujeme trojúhelníky z povrchu. Dostaneme tak 3D plochy, které můžeme rozházet do jednotlivých hladin a zapnout si jen ty, které potřebujeme. 3D Plochy, které vznikly omylem triangulací, smažeme. Vytvořili jsme tedy dva ostrovy 3D ploch, které teď vybereme a budeme je chtít ohraničit spojitou křivkou, již použijeme následně jako hranici povrchu. Spustíme příkaz LINEWORKSHRINKWRAP a hle, vytvořili jsme dvě hranice.


*** LINEWORKSHRINKWRAP někdy nemusí dát uspokojivé výsledky, zvláště pokud se ohraničovaná geometrie nachází ve 3D. Proto může být někdy třeba 3D plochy nejprve zploštit do 2D pomocí FLATTEN

    Posledním krokem bude přidání hranice SKRÝT na celý povrch zastávky a následně přidáme další hranice ZOBRAZIT - křivky vytvořené LINEWORKSHRINKWRAPem. A je to. Máme opět vytvořený povrch, který si obarvíme.


A co vy? Také sdílíte povrchy pomocí vyextrahovaných 3D ploch? Nebo jsme narazili na unikát? Hezký den
     

úterý 27. září 2016

CAD Forum 2016

     Dne 21.9. a 22.9. se již tradičně konala veliká akce naší firmy - konference CADfórum. Na akci se sjelo velké množství nadšenců a zájemců o nové technologie, zkrátka lidí z praxe i mimo ni, a náš tým si pro ně připravil zajímavý program.


     Konference byla rozdělena do dvou dnů, z nichž první byl zaměřen spíše na strojařinu a druhý na GIS a stavebnictví. Oba dny jste mohli sbírat zkušenosti od uživatelů, kteří již produkty zařadili do svého portfolia a rádi se podělili o své pozitivní i negativní zkušenosti. V průběhu konference proběhlo několik přednášek, na konci se konala debata u kulatého stolu, kde jste mohli položit vaše peprné dotazy, a zlatým hřebem pak bylo slosování cen tomboly a všemi oblíbený raut s dobrotami, o kterých se vám ani nesnilo. :)
     Celá akce byla velmi dobře hodnocena a to jak ze strany našeho týmu tak ze strany účastníků. A pro ty, kteří konferenci nestihli, jsme si připravili jen drobné shrnutí týkající se témat na našem bloku.

Civil 3D v praxi

     Úvodní přednášky týkající se našich témat se chopili Ing. Radim Čech a Ing. Jan Petrů, Ph.D. , kteří se podělili o své zkušenosti z praxe. Prohlédli jsme si projekty jako například rekonstrukce železničních přejezdů, problémy při jejich návrzích, rozpory s normou a "ekonomický" postoj drah, který se ve finále může značně prodražit. Další ukázkou bylo použití Subassembly composeru pro vytvoření průřezu tubosideru a variantní návrh cyklostezky.
     Za tyto ukázky velice děkujeme, děkujeme za přístup k přednáškám, ač na přípravu nebylo moc času, a děkujeme i za to, že jste byli schopni se odtrhnout od práce na svých projektech, což by pro některé mohl být velký problém.

InfraWorks 360 - liniovka od studie po vizualizaci 

     Tuto část jsme měl na starosti já osobně, a jelikož to byla má první velká prezentace, tréma byla trochu znát :). Během pár minut jsme si představili program Autodesk InfraWorks 360, jeho výhody a silné stránky a zbytek času do celé hodiny jsme na živo modelovali projekt, jehož cílem bylo ukázat variantní řešení pro rekonstrukci intravilánové komunikace. 
     Úkol zněl jasně, s téměř žádnými či jen volně dostupnými daty, během pár minut vymodelovat variantní řešení ve 3D na úrovni studie, popřípadě vytvořit videa či webovou stránku tak, aby si každý mohl řešení prohlédnout a hlavně jej pochopit. Model jsme si poté přesunuli do Civil 3D, kde jsme si jej doupravili pomocí přesné geometrie. Náš hotový projekt jsme ve finále přesunuli zpět do InfraWorks 360 a provedli konečnou vizualizaci.


Data použitá ve videu byla stažena automaticky přes InfraWorks 360 a to např. z oblasti Drachkov https://goo.gl/LcZEAK nebo z části obce Kunratice https://goo.gl/gaoOiGPro jejich stažení využijte funkci Model Builder přímo v programu

     Časový limit byl dodržen a laická veřejnost může jásat, protože si nemusí prohlížet čárové výkresy, ale mrkne na přehledné video. 

Civil 3D - buďte efektivní při návrhu dopravní infrastruktury

     Martinova část byla zaměřena na AutoCAD Civil 3D a na naše aplikace, které vyvíjíme, abychom Vám usnadnili projektování. Jeho nabitý program by určitě vystačil na několik hodin, ale bohužel jsme měli jen jednu, a tak jsme letěli jako šíp, abyste si udělali alespoň představu.
     Začali jsme jednoduchou aplikací VFK2DWG, abychom si připravili živnou půdu pro následující trumf, kterým byl nový Záborák 2017 a jeho funkce, kterým se budu věnovat v dalším článku. Již teď vám ale prozradím, že umíme pracovat s daty katastru, ať jsou digitální či nikoli, což dříve nebylo možné. 
Nový vzhled prostředí Záboráku - funkce později
     Dalšími aplikacemi, které byly představeny, byl Vehicle Tracking, nové upravené Civil Tools 2017 a v neposlední řadě Railway Tools. Tady si musíme trochu postesknout, ale v publiku nebyl jediný železničář, což je velká škoda! Na konci jsme si ještě řekli něco ke cloudovým službám.

Nové klopení v CivilTools 2017
     Zkrátka bylo toho hodně, co jsme neřekli, na to jste se zeptali a vše dopadlo, jak mělo. :) Pro všechny účastníky budou ke konci týdne dostupné prezentace a použité podklady a na Vás, kteří jste konferenci nestihli, se doufám těšíme za rok.
     
     Všem účastníkům děkujeme za báječnou atmosféru a kdybyste třeba rádi příští rok vystoupili na pódiu a podělili se o své zkušenosti, dejte nám vědět. A nebo nám dejte vědět jen tak, co můžeme zlepšit nebo co už zlepšit nejde. :)

sobota 17. září 2016

Přesná tloušťka skrývky ornice v Subassembly composeru

     Dobrý den příznivci Civil 3D. Dnes se v rychlosti podíváme na nějaké to grafické programování.

     Subassembly composer (SAC) je mocný nástroj a dají se s ním dělat skvělé věci, ale i on občas neumí vyřešit vše. Typickým problém je např. zadání skrývky ornice a její tloušťky. SAC sice nabízí funkci nazvanou OFFSET GEOMETRY, která umí vytvořit ekvidistantu k zadaným úsečkám, ale bohužel je potřeba její hodnotu nastavit na pevno. Zkrátka nelze použít parametr pro definici vzdálenosti odsazení. Jak tuto nepříjemnost vyřešit?


Varianta první

     Prvním řešením může být vytvoření seznamu proměnných, ze kterých si následně uživatel vybere přesně tu, která mu vyhovuje. Podle položky v seznamu pak rozvětvíme diagram a vytvoříme několik ODSAZENÝCH LINEK. Nevýhodou je, že vytvořený seznam má jen tolik položek, kolik mu 
zadáme, a uživatel je tak odkázán jen na naši předvídavost.
     Dále jsem v SACu narazil na problém s vykreslováním ODSAZENÉ GEOMETRIE v případě změny sklonu úsečky. Tento problém se bohužel promítá i do Civil 3D.
    Ona ta funkce ještě asi není úplně odladěná. Takže tudy cesta nepovede. No zkuste a uvidíte :-/

Jednoduchý diagram a jeho rozvětvení

Varianta druhá

     Další variantou je definování tloušťky odhumusování pomocí goniometrických funkcí. Tento postup je naprosto dynamický a nemusíme vytvářet žádné seznamy. Stačí si vytvořit pomocné linky, ze kterých určíme úhel α a pak už je to čistě jen geometrie základní školy. Překreslování probíhá okamžitě a není zde žádný problém.


Goniometrické funkce v praxi

     Může se zdát, že nepřesnost v zadávání tloušťky není tak velká. Ona vážně není, pokud se pohybujeme v malých sklonech, ale pokud se sklon zvětší, tak to zkreslení může být velmi znát, a kdo pak zaplatí všechnu tu hlínu, která na staveništi zůstane? 

Podsestava v SAC


Rychle stručně a od ruky schema výpočtu
VLEVO (správně): užití goniometrických funkcí - VPRAVO: bez použití goniometrie
v obou případech zadáno odhumusování 0,2 m
VLEVO: použití goniometrických funkcí - VPRAVO: problémová offset geometry
v obou případech zadáno odhumusování 0,2 m

čtvrtek 8. září 2016

Rozdílná poloha osy a vrcholu střechy komunikace

Zdravím čtenáře našeho blogu. Po mnoha informacích o nových servisních balíčcích jsme si pro vás opět připravili nějaké triky. Dnes se budeme věnovat modelování koridoru, který je typický např. pro extravilánové křižovatky.

     Na obrázku jsme se snažili popsat problém, kterému se budeme věnovat. Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci v extravilánu se střechovitým sklonem, kde osa leží ve vrcholu střechy. V místě křižovatky však přidáme další pruh pro odbočení vlevo, který nám způsobí, že osa už s vrcholem nekoresponduje. A to je to, co nás trápí, ale v dnešním článku vyřešíme.
     

     Nebudeme modelovat celou křižovatku, ale pouze část s odbočovacím pruhem vlevo a průběžné pruhy symetricky odsadíme. Trasa vede zleva doprava. Tak se do toho pusťme. 

Základní kámen - podsestavy

     Abychom mohli celý problém vyřešit, je třeba si sestavit správnou šablonu typických řezů. Které podsestavy ale použít?


      Krajní pruhy mohou být tvořeny podsestavami, které dokáží číst výstupní parametry. Takovým pruhem může být např. podsestava z našeho extravilánového balíčku, ale lze samozřejmě použít i jiné.

     Pro vnitřní pruh vpravo však potřebujeme podsestavu odlišnou a to takovou, která umí cílovat na obě strany. Civil takovou podsestavu v základu nabízí a jmenuje se - JízdníPruhOdZúženéhoStředníhoDělicíhoPásu1 - ale bohužel nerespektuje rozdílný sklon krytu a pláně, tak jak to požadují naše normy.

     Proto jsme pro naše zákazníky vytvořili podsestavu novou - CS_JPruh_cíl_obě_strany - kterou si mohou stáhnout na helpdesku.

Složení šablony

     Nejprve tedy připojíme náš nový pruh cílovaný na obě strany a k němu připojíme pruh vnější. Dále provedeme trik, kdy připojíme další pruh na vnitřní bod vnitřního pruhu. Jako připojovací bod je důležité vybrat kružnici a ne trojúhelník. Poslední vložený pruh následně ozrcadlíme na stejnou stranu a původní podsestavu vymažeme. Zrcadlení na stejnou stranu zaručí, že všechny pruhy o sobě vědí a reagují na sebe. Samotné zrcadlení provedeme přes vnitřní bod (kružnici nebo trojúhelník) pruhu ne přes základní bod šablony řezů.
    Tento postup doporučuji shlédnout na videu :) určitě to pro vás bude názornější.

Výsledné schéma - všechny pruhy jsou na Pravé straně 

Vykreslení cílových objektů

     Dalším krokem je nakreslení samotné geometrie pruhů a průběhu dělicích čar. Vytvoříme tedy dvě křivky, na které následně budeme cílovat vnitřní pruh. Všimněte si krásně vyšrafovaného dopravního stínu, který jsme vytvořili jedním kliknutím. Víte jak? Pokud ne, mrkněte na CAD Fórum


Vytvoření koridoru

     Nyní již máme všechno připravené k samotné tvorbě koridoru. Máme připravenou trasu, podélný profil, šablonu typických řezů a objekty, na které budeme šířkově cílovat. Vytvoříme koridor a horní křivku použijeme jako cíl pro vnitřní bod podsestavy, spodní křivku pro vnějšek. Přebudujeme a máme hotovo.
     Podsestava respektuje navrženou niveletu v ose a vrchol střechy se pohybuje po horní křivce. Paráda ne? :)


Video***
Podsestavu lze stáhnout na našem helpdesku. Líbil se vám článek? Bojujete v Civil s nějakými dalšími modelářskými "špíčky" ? Napište nám do komentářů a my se na to podíváme!


pátek 2. září 2016

Ještě jednou o servisním balíčku pro C3D 2017

Dobrý den. Poslední dobou je to tu na blogu samý opravný balíček. Bohužel i dnes budeme muset trochu navázat, ač neradi.

O problémech s opravným balíčkem pro Civil 3D 2017 jsem psali zde. V dnešním článku bych rád zdůraznil další chybu, na kterou nemusí úplně všichni narazit.

Po instalaci SP 1.0 se můžete potkat s problémem při kopírování. Nakreslíte si klasickou kružnici a při použití příkazu KOPÍROVAT nebo přes schránku vám Civil zahlásí problém s uložením výkresu. Zkrátka na vás vyskočí dialogové okno, které je třeba odkliknout, ale pak vše funguje bez problému. Já osobně jsem na problém nenarazil, ale kolega používající stále Windows 7 ano. Autodesk již o problému ví a snaží se ho vyřešit. Nejsme si jistí, jestli se tedy problém týká pouze Win 7 nebo i jiných verzí, ale můžete nám do komentářů sdělit, jestli jste se s podobnou chybou setkali.

Jak problém řešit? 

********
EDIT 5.9.2016
Problém s kopírováním by měl být vyřešen v SP 1.1, který stáhnete níže na CAD Fóru.

Pokud jste instalovali již SP 1.0 je nutné jej nejprve odinstalovat a až poté nainstalovat SP 1.1
*****

Pokud jste si SP 1.0 nainstalovali, lze problém vyřešit jeho odinstalováním přes OVLÁDACÍ PANELY (ve Windows) - PROGRAMY - ODINSTALOVAT AKTUALIZACE. Postup by měl fungovat a přinést vám klid při rýsování na nejnovější verzi Civil 3D.
SP 1.1.

Opravný balíček můžete opět stahovat u nás na CAD Fóru v sekci download. Instalujte až po ODINSTALOVÁNÍ SP 1.0

Doufáme, že je to poslední problém týkající se tohoto Service packu, ale zároveň rozumíme tomu, že ne vše je možné vyzkoušet při vývoji a na některé chyby se zkrátka narazí až při ostrém používání.

Na co se těšit dále?


Dále pro vás máme připravené další články, které budou už z jiného soudku. V následujících dnech se podíváme na příklad na zajímavý přístup, jak využít 3D shape pro tvorbu povrchu a jeho zobrazení v podélných či příčných řezech. Dalším lákadlem pro vás může být model křižovatky s odbočovacím pruhem vlevo z hlavní a s rozdílnou polohou osy komunikace a koruny vozovky.1) SP 1.1 - jedná se o opravu původního opravného balíčku SP 1.0