sobota 24. ledna 2009

Pracujeme s návrhovými liniemi - snížený obrubník

Na Autodesk University jsem objevil moc pěkný tip jak pracovat s návrhovými liniemi. Bylo tam publikováno několik zajímavých příkladů a já jsem z nich vybral postup, kterým podél komunikace vytvoříme sníženou obrubu v místech vjezdů či přechodů pro chodce.

Jak jistě dobře víte, návrhová linie je taková "chytřejší" 3D křivka. Pro její editaci máme k dispozici množství příkazů - některé v menu na pravém tlačítku a další pak na jejich vlastním panelu nástrojů.

Menu pravého tlačítka pro editaci Nlinie (návrhová linie angl. feature line)

Panel nástrojů Návrhové linie

K problému dochází pokud se Nlinie navzájem kříží. AutoCAD Civil 3D pak určuje výšku v místě průsečíku podle poslední upravované Nlinie. Toto chování právě využijeme pro tvorbu sníženého obrubníku u vjezdu. Nejprve si ale připravíme jednoduchý nástroj, který nám Nlinii "vyresetuje" jako poslední upravovanou. Postup je následující:

1) Pravé tl. na panelu nástrojů Návrhové linie > Vlastní...
2) Klikněte na ikonu nový příkaz
3) Vyplňte dialog podle následujícího obrázku
4) Ze seznamu příkazů přetáhněte (Drag and Drop) tento právě vytvořený příkaz do panelu nástrojů Návrhové linie a dialog uživatelských úprav (CUI) uzavřete tlačítkem OK.

Nyní již můžeme konečně přistoupit k návrhu sjezdu přes chodník se sníženou obrubou.

1) Pomocí příkazu "Stupňovité odsazení" (ikona 2 černých obloučků se šipkami na koncích)vytvořte Nlinie chodníku s obrubou podle následujícího schématu. Nezaškrtávejte žádný styl pro Nlinii.

Prosím berte to jako zjednodušený návrh. Neřešíme zde konkrétní tvar obruby, výšky podstupnice, případně příčný sklon chodníku. Jenom aby jste si udělali představu.
2) Nakreslíme si 8 pomocných kružnic v místěch, kde se bude povrch chodníku lámat.
3) Do středů těchto kružnic vložíme nové vrcholy příkazem "Vložit výškový bod" (11. ikona zleva) POZOR Nlinie vybírejte jednotlivě, aby měly správné výšky. Mělo by to nyní vypadat zhruba takto.
4) Pomocí příkazu "Nakreslit návrhovou linii" nakreslete 6 Nlinii. V dialogu nezaškrtávejte "Styl". Snad se podaří vytvořit podobnou kresbu jako je tato.
Ve 3D to ale není pořád ono.

5) Použijeme tedy náš nový příkaz a Nlinie "vyresetujeme" na jejich původní výšky.
A ověříme ve 3D.

6) Nyni již stačí vybrat 2 vnitřní svislé hrany a opět použít příkaz Reset Nlinie.
Podíváme-li se na 3D náhled, zjistíme, že jsme se dobrali konečného výsledku.

Kdybychom kvůli odvodnění potřebovali obrubník vysadit třeba 2cm nad vozovku. Použili bychom ještě jednu kratší Nlinii mezi vnitřními svislými hranami.

Jak jste si určitě na tomto příkladu všimli, Nlinie se dají pomocí vhodných příkazů velmi dobře ovládat a je už pak na uživateli do jakých podrobností se při reálném projektování pustí.

čtvrtek 22. ledna 2009

Bridge Toolkit for Revit Structure 2009 - mosty z dat Civil 3D

Uživatelé BIM aplikace Autodesk Revit Structure 2009 si nyní mohou ze Subscription centra stáhnout bezplatnný rozšiřující modul "Bridge Toolkit for Revit Structure 2009". Ten umožňuje vytvářet mostní konstrukce z dat aplikace AutoCAD Civil 3D (terén, silnice, zemní práce).

Bridge Toolkit obsahuje potřebné informace, tipy, šablony, rodiny a nástroje pro projektování mostů. Dodávaný obsah zahrnuje palcové i metrické knihovny, včetně metodologie práce prefabrikovaných průvlaků a komorových nosníků.

S modulem Bridge Toolkit spojíte výhody aplikací Civil 3D a Revit.

Ukázky a příklady:

Most 1
Most 2
Most 3

Viz též Autodesk Revit

středa 21. ledna 2009

Update 2 pro Civil 3D 2009

Pokud jste tak již neučinili, nezapomeňte si nainstalovat "Service Pack 2" (tedy přesněji "Update 2") pro váš AutoCAD Civil 3D 2009 (všechny jazykové verze).

SP2 řeší desítky problémů, které byly Autodeskem nebo uživateli objeveny v aplikaci Civil 3D. Update lze jako obvykle aplikovat i na administrátorský síťový instalační obraz.

Stahujte na www.autodesk.com/civil3d-updates nebo www.cadstudio.cz/download?ccat=6

sobota 10. ledna 2009

Jak připravit soubor bodů zaměření

Zdravím vás všechny v novém roce. Doufám, že jste si o svátcích pěkně odpočinuli a můžeme se tedy hned vrhnout do další práce. Dnes bych možná trochu odbočil od Civilu 3D a zaměřil se spíše na přípravnou fázi zpracování textového souboru bodů, který získáme od našeho dvorního geodeta.

Ideální případ je jednoduchý textový soubor s číslem bodu, správnými souřadnicemi, výškou a případně i poznámkou, kde byl bod zaměřen.

Například:
001 -673386.005 -1057646.615 207.255 vozovka
002 -673548.256 -1057865.232 206.365 vpust
003 ...

Ne vždy se nám ale takto upravený soubor podaří získat. Setkal jsem se často s případem, kdy 2D výkres zaměření byl správně ve III. kvadrantu (JTSK) tzn. osy -X,-Y, ale souřadnice v textovém souboru byly v I. kvadrantu - kladné X,Y. Existuje samozřejmě několik řešení jak tento stav napravit. Jak tedy změnit kladné souřadnice X,Y na záporné?

1) Úprava v textovém editoru
Doporučuji používat textový editor, který umí tzv. sloupcové bloky. Tato metoda je při zpracování seznamu bodů poměrně efektivní. Rád bych zde jmenoval např. freewarový PSPad, DanielSoft Editor, Crimson Editor a další. Z komerčních pak třeba TextPad nebo UltraEdit. Funkce sloupcových bloků je obsažena i v MS Word, kde pomocí stisknuté klávesy Alt a myši můžete vybírat jednotlivé sloupce. Zpět ale k samotné úpravě na záporné znaménko. Sloupcovým blokem si nejdříve označím sloupec mezer před sloupcem X a použiji funkci "Najít a Nahradit", kde v dialogu nastavím mezeru za mínus viz. obrázek.

Stejně tak budete postupovat i u druhého sloupce s Y souřadnicemi. Tento způsob je poměrně rychlý a máte výhodu, že neporušíte formátování s mezerami. AutoCAD Civil 3D pak bez problému načte takto upravený soubor jako PXYZ případně PXYZD.

2) Použitím MS Excelu nebo podobné aplikace
Soubor otevřete v MS Excelu jako ".txt" a automaticky se spustí průvodce importem. Dejte si pozor na oddělovač sloupců a také na formát desetinné tečky nebo čárky. Jednotlivé sloupce se pak správně převedou na čísla. Nyní jen převést X,Y souřadnice na záporné. Určitě je možné použít vzorce, kopírovat je do jiného listu atd., ale jednodušší bude napsat kdekoliv číslici "-1", zkopírovat si ji do schránky. Poté označit sloupce X,Y a spustit funkci "Vložit jinak", kde zatrhnete volbu "Násobit". Na závěr už jen odmažete "-1". A je to.

Jediný problém je trochu v exportu, protože Excel neumožňuje uložit text v jenoduchém formátu s oddělenými sloupci čárkou nebo mezerou. Nejbližší použitelný formát je ze zkušenosti "CSV" - text oddělený středníkem.

AutoCAD Civil 3D nemá standardně tento formát předpřipravený, a proto si ho musíme sami vytvořit. Postupujeme například přes menu Body > Importovat/Exportovat body > Importovat body > Formát souboru bodů viz. následující screenshot:

Tímto způsobem tedy naimportujete souřadnice bodů, které jsou vzájemně odděleny středníkem. Jako oddělovač můžete použít libovolný znak.

3) Pomocí makra
U zkušených uživatelů jsem pak viděl způsob úpravy textových souborů pomocí speciálního makra. Takto lze celý proces značně zautomatizovat, ale vyžaduje větší znalosti na straně uživatele.

Obecně lze říci, že postupů je určitě několik. Každý editor má trochu jiné funkce a i soubory bodů mohou mít různé další formáty. Jednotlivé postupy mají určitě své výhody i nevýhody a je už na uživateli, kterému dá nakonec přednost.