Bridge Toolkit for Revit Structure 2009 - mosty z dat Civil 3D

Uživatelé BIM aplikace Autodesk Revit Structure 2009 si nyní mohou ze Subscription centra stáhnout bezplatnný rozšiřující modul "Bridge Toolkit for Revit Structure 2009". Ten umožňuje vytvářet mostní konstrukce z dat aplikace AutoCAD Civil 3D (terén, silnice, zemní práce).

Bridge Toolkit obsahuje potřebné informace, tipy, šablony, rodiny a nástroje pro projektování mostů. Dodávaný obsah zahrnuje palcové i metrické knihovny, včetně metodologie práce prefabrikovaných průvlaků a komorových nosníků.

S modulem Bridge Toolkit spojíte výhody aplikací Civil 3D a Revit.

Ukázky a příklady:

Most 1
Most 2
Most 3

Viz též Autodesk Revit

Komentáře