pondělí 21. prosince 2009

Měřit kapra ve 2D nebo ve 3D?

Pomalu začíná vánoční čas...e-maily tiše spí ve svých poštovních schránkách. Telefony a mobily se konečně alespoň na chvilku odmlčely a pokud jste se na zledovatělých chodnících nezabili, tak máte za sebou určitě úspěšně i nákupní horečku. To je tedy nejlepší čas, abychom Vám popřáli klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně elánu, nápadů a co nejméně starostí ať už pracovních nebo soukromých.

Jelikož jsem si o víkednu také prošel (jako obvykle) vánočním nákupním peklem, omezíme se dnes na kratší tipy ohledně různého měření v AutoCADu Civil 3D 2010.

Nástroje měření jsou na kartě Analyzovat > panel Dotaz

1) Trasovač staničení - ukazuje dynamicky polohu kurzoru v situaci a současně i v podélném profilu. Lze vypnout, zapnout v jednom výřezu / ve všech výřezech

2) Nástroj pro vytváření dotazů - trochu opomenutá záležitost. Potřebujete-li rychle zjistit informace o geometrii kteréhokoliv C3D objektu ve výkres, je tento nástroj právě pro Vás. Doporučuji hlavně sekci Trasy, kde jedním kliknutím v situaci zjistíte X,Y, staničení, vzdálenost od osy a třeba i výšku nivelety nebo výšku na povrchu. RoadPACáři budou podobné nástroje důvěrně znát...

Po kliknutí na bod se objeví požadované informace:

3) Zjištění poloměru oblouku - lze použít i například u trasy

4) Měření výšek, spádu, sklonu ale hlavně 2D vzdálenosti mezi dvěma body - toto je podle mě jeden z nejužitečnějších příkazů pro práci ve 3D. Doporučuji si ho umístit do oblíbených...

Někdy jsou v Civilu 3D příkazy, o kterých nemáme ani potuchy...Nemám pravdu?

Ať Vám tedy pořádně naježí a doufám, že se zde setkáme zase v novém roce.
Martin Folber & Vladimír Michl

neděle 13. prosince 2009

Šikovné utility skoro pod stromečkem

Pro ty z vás, kteří byli na mých seminářích "Vyšší dívčí", to nebude uplná novinka, ale přesto si myslím, že nikomu neuškodí, když si zde podrobněji představíme mé oblíbené utility CadTown Tools šikovného kanadského projektanta Petera Yi. Je možné si je stáhnout pro AutoCAD Civil 3D verze 2008, 2009 i pro 2010. Mimochodem právě Peter je autorem zajímavého interaktivního editoru příčných řezů - Section 3D.

Po stažení a instalaci utilit CadTown Tools by se vám na ploše měla objevit ikona modrého kruhu s bílým křížem, kterou se udělátka spouštějí. Podmíkou je mít již otevřený Civil 3D.

Nyní si popíšeme jednotlivé příkazy podrobněji:
1) Příkaz Daylight polyline - Svahování 3D křivky

Funkce vytvoří z předem vybrané 3D křivky její horizontální/vertikální/odsazení ve sklonu. Dále pak vykreslí průsečík promítnutého svahování na vybraný povrch včetně svahových značek v odpovídajících hladinách a to ve 2D nebo 3D. Doporučuji při tvorbě 3D hran pro modelování zemních těles nebo povinných spojnic pro DTM (např. obruby)

2) Příkaz Alignment/Profile to 3D Polyline - Trasa/Profil na 3D křivku

Funkce převede Civil trasu a její podélný profil na 3D křivku, včetně nastavení jejího rozsahu a dalšího prostorového odsazení.

3) Geniální příkaz Alignment/Profile from 3D Polyline - Trasa/Profil z 3D křivky

Funkce velmi rychle převede 3D křivku na trasu s podélným profilem. Máte možnost si vybrat jednotlivé styly a popisky.

4) Příkaz Corridor Sections Report - Vytyčení hran koridoru z řezů.
Naprosto perfektní záležitost. Vyberete si hranu koridoru a dostanete kompletní texťák se staničením, X, Y, Z a odsazením od osy. Co si pro vytyčení přát více, že... :)

5) Příkaz Description Key to File/Excel - Export/Import popisné sady klíčů

Jedná se o zajímavou utilitu, která umí exportovat a importovat sadu popisných klíčů do Excelu a zpět. Pomocí sad klíčů je možné zautomatizovat stylizaci bodů při importu do výkresu. Vhodné hlavně pro geodety.

6) Příkaz Create 3D Polyline from a Point Group - Vytvoří 3D křivku ze skupiny bodů

Jak vidíte, spousta zajímavých funkcí, jak vytvořit 3D nebo 2D křivku ze skupiny bodů. Užitečná funkce je i křivka vytvořená z odsazených bodů od trasy.

7) Příkaz Import Points to Profile View - Zobrazí/Vytvoří body do/z PP

Funkce, která do zobrazení podélného profilu promítne skupinu bodů nebo jen výběr. Zároveň umí i vynést body z PP přímo do situace.

8) Příkaz Alignment/Profile Crossings into Profile View - Křížení tras a profilů do zobrazení podélného profilu.

Tato funkce v současném Civilu 3D z nějakého neznámého důvodu chybí. Je stejně jako v předchozím případě statická, ale učitě lepší něco než nic. Jednoduše ji můžete použít pro projekci křížení čehokoliv do zobrazení podelného profilu.

9) Příkaz "Project Points To Sample Lines" - Projekce bodů na stopy PR.
Funkce promítá a přesunuje COGO body na nejbližší stopu příčného řezu. Může pomoci při vytyčování po staničeních.

10) Příkaz Alignment/Profile Offset Report - Výpis souběhu tras nebo mimolehlosti bodů

Další výtečná funkce, která umí spočítat vzdálenost souběhu mezi dvěmi trasami (po staničení) nebo mimolehlost bodů vůči trase a to nejen horizontálně ale i vertikálně. Lze tak počítat různé odchylky od projektu atd.

11) Příkaz Find Direction Path by Slope -
Nalezení cesty podle sklonu

Tato funkce je trochu podobná "kapce vody" s tím rozdílem, že nalezne a vykreslí 3D křivku podle určeného podélného sklonu, tolerance a vzdálenosti.

Podobné "vychytávky" z praxe by se měly stát ideálně součástí normální instalace C3D případně jako další funkce tolik diskutovaného SAPu. Ale kdo ví...?

úterý 8. prosince 2009

Napojujeme toky

Tentokrát zase něco pro vodaře. Nedávno jsem byl požádán jedním budějovickým hydrokolegou o postup řešení při zaúsťování přítoků do hlavního říčního koryta. Lze zjednodušeně říci, že se vlastně jedná o T-křižovatku, a tak jsem se rozhodl vyzkoušet novou funkci C3D 2010 pro tvorbu křižovatek. Celý průvodce křižovatkou je na můj vkus až moc "ukecaný", ale přesto zkusme to...

1) Připravíme si trasy a nivelety hlavního toku a také přítoku.

2) Je potřeba nadefinovat si tvary vzorových příčných řezů, které mohou při křížení toku s přítokem nastat. V tomto případě jsem zvolil raději jednodušší variantu. Pozorně se podívejte na následující obrázek. Všechny vzoráky byly vytvořeny z modrých sirek z kombinace NapojeníŠířkyASklonu a NapojeníNaSklonKPovrchu.

Zkuste všechny vzoráky i podsestavy nějak geniálně pojmenovat...něco jako:

3) Je možné si také připravit trasy nebo hrany meandrujícího levého a pravého dna, případně jejich nivelety. Křižovatkový čaroděj se na ně pak zeptá.
4) V ribbonu Výchozí, zvolíme tlačítko Křižovatka a zvolíme průsečík obou tras.

5) První dialog nastavíme takto, protože chceme zachovat průběžný sklon dna hlavního toku.
6) V následujícím dialogu můžeme mapovat trasy a profily.

POZOR generování podélných profilů v hraně zaoblení nefunguje úplně, jak má...lépe řečeno - funguje to jen ze směru hlavní tok => přítok. V opačném případě to dělá nesmysly, které musíme později upravit ručně.
7) V posledním dialogu je potřeba přiřadit jednotlivé vzorové příčné řezy. Z přiloženého obrázku je vidět, že překladatelé Autodesku neměli asi svůj den...

8) Získáme koridor křižovatky, z kterého si necháme vytvořit povrch.
To už vypadá docela dobře...co myslíte?
9) Pro jistotu si ale necháme vykreslit hrany dna zaoblení a s hrůzou zjistíme, že jeden profil nenavazuje správně. Chybu tedy napravíme vložením vrcholu výškového polygonu. Vysledek by měl dopadnout takto.
10) Teprve nyní je koridor křížení OK. Doplníme ještě regiony před přítokem a za přítokem.
A jednoduché zaústění je hotové... Objekt křižovatky není určitě dokonalý, ale jistým způsobem vám to práci ušetřit může. Zvláště pokud se přítoky na trase vyskytují vícekrát.

pátek 4. prosince 2009

Civil3D Subscription Advantage Pack v češtině

Na Subscription Centru je nyní ke stažení i česká verze rozšiřujícího balíčku pro AutoCAD Civil 3D 2010 - "Subscription Advantage Pack" (SAP).

Po stažení 79MB instalačního souboru a jeho instalaci doplníte do vaší české verze Civilu 3D 2010 řadu rozšiřujících funkcí z oblasti práce s mraky bodů (shluky bodů), návrhů okružních křižovatek a obecných vylepšení.

Shluky bodů – Pomocí rozšíření "Point Clouds" můžete v Civilu3D importovat a vizualizovat velké sady dat shluků bodů, například datové sady 3D laserového skenování/LiDAR s miliony bodů. Funkce pro práci se shluky bodů umožňují např.:

 • importovat data LiDAR ve formátu LAS a ve všech formátech bodových souborů podporovaných aplikací AutoCAD Civil 3D 2010,
 • vizualizovat velké shluky dat ve 3D,
 • stylizovat bodová data na základě klasifikací LAS, RGB, výšky a intenzity,
 • filtrovat bodová data podle stylu,
 • využívat u standardních nástrojů aplikace AutoCAD uchopování k bodům ve shluku.

Mezi obvyklé oblasti použití dat LiDAR v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 patří využití dat shluků bodů pro geodetické zpracování, vytvoření představy o místním kontextu a digitalizaci rysů skutečného stavu (například půdorysů budov a obrubníků) pro návrhové projekty.

Rozvržení kruhových křižovatek – Pomocí funkce "Roundabout Layout" můžete rychleji rozvrhovat kruhové křižovatky včetně značek a pruhů a na základě obvyklých norem návrhů. Jakmile je definována horizontální geometrie kruhové křižovatky, můžete dynamicky přesouvat a upravovat kruhovou křižovatku v rámci procesu optimalizací.

Obecná vylepšení – Nejrůznější účinná vylepšení pro návrhování dopravních staveb, geodetickou práci, vizuální analýzu a obecnou výrobu vám pomohou optimalizovat stávající pracovní postupy v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010. Mezi nabízené možnosti patří:

Nástroje pro dopravní konstrukce
 • Nástroj pro tvorbu zarovnání s nejlepší vhodnou geometrií
 • Zarovnání rozdělení (vytvořené podsady)
 • Tečny ke spojům profilů (protažení tečen k vrcholu výškového polygonu průsečnicí sklonu)
 • Určení vrcholu výškového polygonu výškou a sklonem
 • Vytvoření spirály na základě úhlu tažení
 • Import klopení vozovky ze souborů aplikace Microsoft Office Excel (XLS)


Geodetické nástroje
 • Nástroj pro povinné spojnice křížení
 • Import geodetických dat (podpora formátu TSS)
 • Zpráva o geodetických změnách
 • Nástroj pro úpravy geodetických bodů a řetězů


Nástroje pro vizuální analýzu
 • "Průjezdová" vizualizace
 • Analýza přímé viditelnosti
 • Analýza vertikální vzdálenosti


Obecné produkční nástroje
 • Uložení ve formátu DGN
 • Vytvoření povrchu z dat GIS
 • Zoom na bod
 • Výpočet minimální vertikální vzdálenosti mezi povrchy
 • Výpočet minimální vertikální vzdálenosti mezi entitami
 • Rozdělení/oříznutí povrchu (vytvoření podsady pro použití v jiných výkresech)


Poznámka: Před instalací tohoto obsahu musíte mít nainstalovanou aktualizaci AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2. V případě problémů se stažením SAPu použijte odkaz Download na CADforum.cz.

neděle 29. listopadu 2009

Fungují Vám reporty?

No... nehlaste se všichni. Oni ve skutečnosti fungují (většina). Jen jim je třeba trochu pomoci. Volně navážu na jeden z předchozích tipů od Vládi Michla, protože je to poměrně zásadní rada všerada ohledně textových výstupů z C3D.

Máte-li vedle Internet Exploreru nainstalovanou např. Ohnivou lišku (Firefox) nebo nedejbože dokonce Hromového ptáka (Thunderbird) - sen každého správného muže... Ne, teď vážně, Thunderbird nemá na tuto funkci vliv... Objeví se Vám při téměř každém spuštění zprávy (reportu) následující hláška:

Report se skutečně spočítá, jen se nezobrazí (vlivem jiného prohlížeče než je IE). Proto všem doporučuji udělat si zástupce na výsledný HTML výpočet a umístit ho na plochu nebo do panelu Snadné spuštění. Je to řešení, které 100% funguje. Zástupce by mohl vypadat podobně jako na obrázku.
Příslušný report se po kliknutí na zástupce najednou objeví. Ale co ta hlavička?

Není to zrovna žádná sláva. Kam si tedy vyplnit ty správné firemní údaje? Není to nic těžkého, stačí kliknout vlevo nahoře na červený kufřík a v následujícím dialogu vyplnit požadované kolonky.

Některým z Vás se může stát, že nesedí jednotky staničení. Nehledě na americký formát staničení km 0+123.456. Pokud bude potřeba upravit (posunout desetinné místo pro stovky nebo tisíce), je nutné spustit tzv. LandXML Reporting (pro verzi 2010 se nachází zde C:\Program Files\Autodesk\LandXML Reporting 8)

Na záložce nastavení pak můžete upravit přesnost a formát staničení.

Výsledná zpráva je na obrázku níže.

POZOR na pořadí souřadnic X a Y. V některých reportech je první X-ová souřadnice, v jiných je jako druhá. Autodesk bohužel nevěnoval lokalizaci zpráv dostatečnou pozornost a čas, což je určitě velká škoda. Tak snad příště.

Pokud jsou mezi Vámi milovnící hranatých závorek a XSL, máte se v čem vyžívat...

sobota 21. listopadu 2009

Vylepšené klopení

Už dlouho si uvědomujeme, že způsob zadávání klopení v C3D není úplně nejšťastnější, a proto jsme doplnili stávající soubor klopení z českého Country Kitu o nové parametry pevných délek vzestupnic po 2 metrech v rozsahu od 10 do 100 metrů. Tento rozsah by měl v běžné silničařině stačit. Soubor je ke stažení na našem VIP serveru.
Nastavíme vše podle následujícího obrázku.
Nová rozbalená tabulka vzestupnic pak vypadá takto.

Doufáme, že se tímto způsobem výrazně zjednoduší nepřijemné vyplňování tabulky klopení (alespoň částečně...já vím).

V pátek jsme na konzultaci řešili rozsáhlé dopravní úpravy v rámci jednoho průmyslového areálu a narazili jsme na problém jednostranného příčného sklonu v nových ČSN silničních podsestavách. Nějak to pořád ne a ne znásilnit. Kryt se klopil v pořádku ale s plání se nic nedělo. Nebyl čas na hrdinství, takže jsme skončili u "modrých sirek", ale nedalo mi to a později jsem to i sebe ještě trochu potrápil. A nevymyslel jsem nic lepšího než použít nový směrově nerozdělěný jízdní pruh

a v tabulce klopení ve vlastnostech trasy nastavit následující.

S tímto nastavením by jste měli dosáhnout podobného výsledku v příčném řezu.
Zde je vidět levostranný dostředný sklon se zachováním minimální tloušťky konstrukce. Žádný zázrak to jistě není, ale funguje to.

V jednom z příštích článků bych se chtěl věnovat pláni v křižovatce, protože ve většině návodů a postupů je křižovatka řešena pouze na úrovni krytu a na pláň se rádoby zapomíná...ono se to nikomu nechce řešit, ale pokud máme dostat HTÚ, nic jiného nám nezbývá.

pátek 20. listopadu 2009

Civil 3D 2010 oficiálně podporuje Windows 7

AutoCAD Civil 3D 2010 je již oficiálně podporován i v novém operačním systému Windows 7. Autodesk oznámil podporu 32bitové i 64bitové verze Windows 7. Výhodou použití 64bitového operačního systému pro 32bitovou aplikaci, jakou je i Civil3D, je především možnost využití plných 4GB RAM.

Viz též přehled CAD verzí podporovaných ve Windows 7.

čtvrtek 19. listopadu 2009

Chyby při zobrazení zprávy

Změna systémových nastavení Windows může mít někdy nečekané následky. Pokud např. úmyslně nebo omylem potvrdíte nastavení alternativního web prohlížeče (Firefox, Opera, Google Chrome...) jako "implicitního" (výchozího) prohlížeče systému, pravděpodobně vám přestanou fungovat zprávy (reporty) Civilu 3D. Civil 3D má prostě raději Internet Explorer.

Možná řešení problému "Při zobrazení zprávy v registrovaném prohlížeči došlo k chybě. Zadaný soubor nebyl nalezen." popisuje Tip 7062 na CADforum.cz.

neděle 15. listopadu 2009

Povrch z koridoru trochu jinak

Je mi velkou ctí, že zde mohu uvést příspěvek jednoho z našich nejzkušenějších C3D uživatelů - Stanislava Vyskočila z ostravské silničářské projekce. Jde o další zajímavý způsob jak generovat dynamické povrchy přímo z koridoru. Jen tak dál, pane kolego :)

Taky by se vám občas při modelování sestavy vzorové šablony koridoru hodila autocadovská funkce prodluž? Jestli ano, tak se pohodlně usaďte a čtěte dál. Vybral jsem jedno z mnoha uplatnění, které nám bude sloužit jako vzorový příklad. Grafické znázornění problému vidíte na obrázku níže.

Pokud je někomu obrázek povědomý, tak se neplete. Jako příklad nám bude sloužit před nějakou dobou zveřejněný trik.
Pro toho, kdo ještě článek nečetl jen v rychlosti zopakuji pointu celého triku:

Pro jednoduchost vytvoříme jen velmi jednoduchý „kufr“ s jednoduchým násypovým svahem.
Podsestava 1 nám bude reprezentovat vozovku 3m širokou se základním sklonem 2,5% a možností klopení dle vnějšího jízdního pruhu (toto klopení se nastavuje ve vlastnostech trasy).
Dále pak podsestava 2 definuje nezpevněnou krajnici se sklonem 8%, šířky 0,5m, bez klopení.
Podsestavou 3 se dostáváme ke svahu zemního tělesa, abychom se nezdržovali, máme jen násypový svah ve sklonu 1:2 cílený ve vlastnostech koridoru na povrch terénu.
Podsestavou 4 si určíme tloušťku celé konstrukce, v našem případě tedy 0,5m.
A teď přijde to nejpodstatnější:
Podsestavou 5 si nadefinujeme pláň zemního tělesa. Pláni nyní samozřejmě můžeme přiřadit kýžený vlastní sklon, implicitně tedy 3%. Pláň můžeme taktéž libovolně klopit, zajistí nám to kolonka pro sklon vnější krajnice ve vlastnostech trasy.
V triku Jak klopit pláň ve třinácti krocích byl tento povrch vytvořen jako odpojený povrch z koridoru. Nemohl být vytvořen jako dynamický povrch, protože by tím vznikal cyklický odkaz, takže cílit na dynamický povrch koridoru Civil ani neumožňuje. Nevýhodou tohoto odpojeného povrchu je, že je statický, tudíž při změně definice sestavy šablony příčného řezu se nám pláň automaticky nezmění. Musíme znovu vytvořit pomocný povrch a pláň na něj zacílit.

V dnešním triku si však ukážeme, jak docílit toho, aby nám to celé fungovalo naprosto dynamicky. Pointa spočívá v tom, že pomocný povrch nevytvoříme jako povrch koridoru, ale jako běžný povrch.
Dále si pak vytvoříme Návrhové linie z koridoru spojené s koridorem. Tyto Návrhové linie pak vložíme do pomocného povrchu jako povinné spojnice. Tím jsme si vytvořili pomocný povrch, který se nám bude dynamicky měnit s koridorem. A na tento povrch již lze cílit naší pláň.
Pokud vám to ještě není jasné, tak pokračujte v následujících x krocích:
1. Vytvořte si terén, trasu, stopy příčných řezů a navrhněte niveletu. Niveletu volte tak, aby byla lehce v násypu. Ti pilnější si mohou nadefinovat i klopení ve vlastnostech trasy (Sklon vnějšího jízdního pruhu pro vozovku a Sklon vnější krajnice pro pláň).
2. Vytvořte sestavu vzorového řezu dle obrázku 2. Dodržte nastavení včetně nakódování.
3. Nyní si vybudujeme nový koridor…při vytváření ho nakrmte vaší trasou, niveletou a vzorovým řezem. Nechte vybudovat. Ve vlastnostech koridoru nadefinujte cílový povrch pro svah a nechte přebudovat.

4. V situaci se nám vytvořili návrhové linie koridoru. A přijde kouzlení: z návrhových linií koridoru B2 a B3 budeme vytvářet návrhové linie zemního tělesa těmto linií odpovídají body na obr. 2. Nejdříve se však ujistěte, že víte, které návrhové linie B2 a B3 jsou. Stačí nad NL najet kurzorem a chvíli podržet…vyjede informace s kódem, podle kterého NL identifikujeme.

Teď tedy vytvoříme NL zemního tělesa z koridoru. Nejdříve B2, pak B3.

A nastavíme...

Musíte zatrhnout Vytvořit dynamické spojení na koridor!
Obdobně pokračujeme s návrh. linií B3
5. Vytvoříme si pomocný povrch TIN.


6. Vytvořené dynamické návrhové linie NL_B2 a NL_B3 vložíme do povrchu.
Obě je označte a pravým vyvolejte místní nabídku, vyberte Přidat k povrchu jako povinnou spojnici.

Nastavte dle obrázku. Pozor, typ musí být Standard. A potvrďte.

7. Vybudoval se nám dynamický pomocný povrch, na který lze cílit. Tím už se blížíme k finále. Opět vyvolejte vlastnosti koridoru a nastavte druhý cílový povrch na PomPovrch. Potvrďte a nechte přebudovat koridor.

Tento postup má akorát jednu drobnou vadu, že se nám smyčkuje dynamický povrch z Nlinií a koridor. Proto v žádném případě u obou nenastavujte automatické přebudování, jinak pošlete celý C3D do věčných lovišť. Pokud tuto zásadu dodržíte...postup (s vykřičníkem) funguje.