Povrch z koridoru trochu jinak

Je mi velkou ctí, že zde mohu uvést příspěvek jednoho z našich nejzkušenějších C3D uživatelů - Stanislava Vyskočila z ostravské silničářské projekce. Jde o další zajímavý způsob jak generovat dynamické povrchy přímo z koridoru. Jen tak dál, pane kolego :)

Taky by se vám občas při modelování sestavy vzorové šablony koridoru hodila autocadovská funkce prodluž? Jestli ano, tak se pohodlně usaďte a čtěte dál. Vybral jsem jedno z mnoha uplatnění, které nám bude sloužit jako vzorový příklad. Grafické znázornění problému vidíte na obrázku níže.

Pokud je někomu obrázek povědomý, tak se neplete. Jako příklad nám bude sloužit před nějakou dobou zveřejněný trik.
Pro toho, kdo ještě článek nečetl jen v rychlosti zopakuji pointu celého triku:

Pro jednoduchost vytvoříme jen velmi jednoduchý „kufr“ s jednoduchým násypovým svahem.
Podsestava 1 nám bude reprezentovat vozovku 3m širokou se základním sklonem 2,5% a možností klopení dle vnějšího jízdního pruhu (toto klopení se nastavuje ve vlastnostech trasy).
Dále pak podsestava 2 definuje nezpevněnou krajnici se sklonem 8%, šířky 0,5m, bez klopení.
Podsestavou 3 se dostáváme ke svahu zemního tělesa, abychom se nezdržovali, máme jen násypový svah ve sklonu 1:2 cílený ve vlastnostech koridoru na povrch terénu.
Podsestavou 4 si určíme tloušťku celé konstrukce, v našem případě tedy 0,5m.
A teď přijde to nejpodstatnější:
Podsestavou 5 si nadefinujeme pláň zemního tělesa. Pláni nyní samozřejmě můžeme přiřadit kýžený vlastní sklon, implicitně tedy 3%. Pláň můžeme taktéž libovolně klopit, zajistí nám to kolonka pro sklon vnější krajnice ve vlastnostech trasy.
V triku Jak klopit pláň ve třinácti krocích byl tento povrch vytvořen jako odpojený povrch z koridoru. Nemohl být vytvořen jako dynamický povrch, protože by tím vznikal cyklický odkaz, takže cílit na dynamický povrch koridoru Civil ani neumožňuje. Nevýhodou tohoto odpojeného povrchu je, že je statický, tudíž při změně definice sestavy šablony příčného řezu se nám pláň automaticky nezmění. Musíme znovu vytvořit pomocný povrch a pláň na něj zacílit.

V dnešním triku si však ukážeme, jak docílit toho, aby nám to celé fungovalo naprosto dynamicky. Pointa spočívá v tom, že pomocný povrch nevytvoříme jako povrch koridoru, ale jako běžný povrch.
Dále si pak vytvoříme Návrhové linie z koridoru spojené s koridorem. Tyto Návrhové linie pak vložíme do pomocného povrchu jako povinné spojnice. Tím jsme si vytvořili pomocný povrch, který se nám bude dynamicky měnit s koridorem. A na tento povrch již lze cílit naší pláň.
Pokud vám to ještě není jasné, tak pokračujte v následujících x krocích:
1. Vytvořte si terén, trasu, stopy příčných řezů a navrhněte niveletu. Niveletu volte tak, aby byla lehce v násypu. Ti pilnější si mohou nadefinovat i klopení ve vlastnostech trasy (Sklon vnějšího jízdního pruhu pro vozovku a Sklon vnější krajnice pro pláň).
2. Vytvořte sestavu vzorového řezu dle obrázku 2. Dodržte nastavení včetně nakódování.
3. Nyní si vybudujeme nový koridor…při vytváření ho nakrmte vaší trasou, niveletou a vzorovým řezem. Nechte vybudovat. Ve vlastnostech koridoru nadefinujte cílový povrch pro svah a nechte přebudovat.

4. V situaci se nám vytvořili návrhové linie koridoru. A přijde kouzlení: z návrhových linií koridoru B2 a B3 budeme vytvářet návrhové linie zemního tělesa těmto linií odpovídají body na obr. 2. Nejdříve se však ujistěte, že víte, které návrhové linie B2 a B3 jsou. Stačí nad NL najet kurzorem a chvíli podržet…vyjede informace s kódem, podle kterého NL identifikujeme.

Teď tedy vytvoříme NL zemního tělesa z koridoru. Nejdříve B2, pak B3.

A nastavíme...

Musíte zatrhnout Vytvořit dynamické spojení na koridor!
Obdobně pokračujeme s návrh. linií B3
5. Vytvoříme si pomocný povrch TIN.


6. Vytvořené dynamické návrhové linie NL_B2 a NL_B3 vložíme do povrchu.
Obě je označte a pravým vyvolejte místní nabídku, vyberte Přidat k povrchu jako povinnou spojnici.

Nastavte dle obrázku. Pozor, typ musí být Standard. A potvrďte.

7. Vybudoval se nám dynamický pomocný povrch, na který lze cílit. Tím už se blížíme k finále. Opět vyvolejte vlastnosti koridoru a nastavte druhý cílový povrch na PomPovrch. Potvrďte a nechte přebudovat koridor.

Tento postup má akorát jednu drobnou vadu, že se nám smyčkuje dynamický povrch z Nlinií a koridor. Proto v žádném případě u obou nenastavujte automatické přebudování, jinak pošlete celý C3D do věčných lovišť. Pokud tuto zásadu dodržíte...postup (s vykřičníkem) funguje.

Komentáře

Okomentovat