úterý 23. září 2008

LIDAR technologie pro AutoCAD Civil 3D 2010 ?

Autodesk uzavřel licenční dohodu se společností Ambercore Software o využívání její technologie pro práci s rozsáhlými mračny bodů. Mračna bodů (mraky bodů, point-clouds) jsou rozsáhlé datové soubory nestrukturovaných prostorových souřadnic získané laserovým skenováním, LIDAR technologiemi a dalšími geodetickými metodami. Slouží k popsání tvaru rozměrných objektů - např. povrchu terénu, silničních staveb, pozemních staveb, rozměrných konstrukcí, porostů apod.

Úkolem technologií pro zpracování mračen bodů je vytvoření přesné 3D reprezentace objektu popsaného tímto rozsáhlým souborem souřadnic. Výsledný digitální model pak může být použit pro standardní CAD operace - pro vizualizace, simulace, analýzy projektu, odměřování, porovnání zaměřeného skutečného stavu a projektu, či podobně.

Dá se očekávat, že tyto technologie budou použity i v nových verzích geoprostorových a BIM aplikací Autodesku, tedy i v AutoCADu Civil 3D.

pondělí 15. září 2008

Blýská se na lepší časy aneb nové podsestavy pro AutoCAD Civil 3D 2009

Na webových stránkách zákaznické podpory Autodesk Subscription se objevily nové podsestavy, které si zkusíme na následujících řádcích trochu přiblížit. Vlastnosti a chování stávajících podsestav „z krabice“ nemusí každému úplně vyhovovat. Já sám mám skoro ke každé nějaké výhrady, a proto více než potěší, když máme možnost si doplnit naše oblíbené palety nástrojů ještě neprobádanými podsestavami.

Z tohoto odkazu máte možnost je stáhnout…

Stažené soubory s extenzí .pkt si uložte do nějakého vhodného adresáře a do palety nástrojů je naimportujte přes menu Koridory > Technické vybavení > Importovat podsestavy… a zde si otevřete složku s novými podsestavami a zároveň vyberete i paletu nástrojů, kde se mají ty nové zázraky objevit.

Importovat podsestavy z menu Koridory


Dialog pro import podsestav


Výsledná paleta nástrojů (první ikona patří mé oblíbené aplikaci Section3D)

Nechtěl bych zde popisovat všechny, ale pár zajímavých přece jenom zmíním. První „Střechovitý jízdní pruh“, na který jsem byl nejvíce zvědavý, mě nakonec dost zklamal, protože se opět nechová, jak jsou naši silničáři zvyklí. Ikona vypadá nadějně, ale klopení pláně se chová dost nestandardně. Řekněme, že je možné tuto podsestavu použít s menší chybičkou na kráse pro směrově nerozdělenou vozovku se střechovitým příčným sklonem v přímé.

Naopak velmi mile mě překvapila podsestava „ConditionalCutOrFill“ volně přeloženo jako PodmíněnýVýkopNeboNásyp, která umožňuje podle podmínek násypu/výkopu a minimální a maximální vertikální vzdálenosti vzhledem k povrchu pokračovat a použít jinou další navazující podsestavu. V kombinaci se všeobecnými podsestavami (modré úsečky) se jedná o velmi silnou dvojku, která může vyřešit většinu našich svahovacích problémů. Vřele doporučuji začít používat. Následující dva obrázky snad vše vysvětlují.

Řešení podmínky násyp/výkop


Podle výškové podmínky navazují další podsestavy

Další zajímavou podsestavou může být svahování „LiniePatySvahuSkálaVýkop“, které vychází ze základní podsestavy „ZákladníBočníSklonVýkopuPříkopu“ a je doplněné o možnost výběru dalšího cílového povrchu např. povrchu skály, kdy se pak podle existence/polohy uplatní různé sklony a řešení příkopů. V násypu a výkopu mimo skálu se bude chovat jako podsestava ZákladníBočníSklonVýkopuPříkopu. Opět obrázek napoví víc než tisíc slov.

Podsestava svahování „LiniePatySvahuSkálaVýkop“

Poslední dvě nové podsestavy, které můžete využít ve svých projektech, jsou „PříkopPotrubí2“ a „PříkopPotrubí3“. První zmiňovaná podsestava vytvoří výkop pro potrubí s rovným dnem a stejnými bočními sklony s možností doplnit a nadefinovat až 3 výplňové materiály. „PříkopPotrubí3“ se chová obdobně jako „PříkopPotrubí2“ s tím rozdílem, že je možné určit další sklony bočních svahů výkopu pro jinou geologickou vrstvu. Následující obrázky snad poslouží k lepšímu porozumění.

Podsestava „PříkopPotrubí2“


Podsestava „PříkopPotrubí3“ s dalšími bočními sklony svahů výkopu

Tímto článkem jsem chtěl také upozornit na to, že existují ještě i další možnosti, jak svůj AutoCAD Civil 3D stále vylepšovat o nové a zajímavé funkce, které ve výsledku můžete použít při svých projektech. Doufejme, že těchto prvních 6 vlaštovek nebylo také posledních a že se ještě nějakých nových podsestav dočkáme.

pondělí 8. září 2008

Dvě užitečné pomůcky pro české projektanty

V české projekční praxi se uživatelé AutoCADu Civil 3D často setkávají se dvěma požadavky, které sice nejsou přímo řešeny v této aplikaci, ale lze je velmi snadno do programu doplnit.

Je to jednak požadavek na práci s daty o vlastnících parcel (zábory, obesílání, právní kroky...) z Katastru nemovitostí a jednak potřeba zpracování map v rastrovém formátu .CIT.

První problém komplexně řeší aplikace CADstudio VFK Import. Ta umožňuje zpracování dat digitálního katastru nemovitostí (ISKN - Informační Systém Katastru Nemovitostí) v CAD a GIS produktech firmy Autodesk. Data Katastru ve standardním výměnném formátu "VFK" načítá aplikace VFK Import přímo jako objekty AutoCADu (hranice parcel, čísla, popisy...) a s nimi svázané databázové tabulky databáze MDB (MS Access). Podporuje produkty firmy Autodesk založené na AutoCADu (DWG) - tedy zejména AutoCAD, AutoCAD Map, AutoCAD Civil.

Další informace o této ověřené aplikaci viz VFK Import.

Druhý požadavek - zpracování rastrového formátu CIT - řeší utilita CADstudio CITin. Ta jednoduše doplní do všech standardních příkazů AutoCADu pro práci s obrázky podporu pro další rastrový formát - .CIT. V AutoCADu Map a AutoCADu Civil 3D, kde jsou podporovány georeference, je tak k dispozici i automatické umisťování vkládaného obrázku na souřadnice uložené v jeho hlavičce (t.j. georeferencování).

Další informace a trial verze ke stažení - viz CITin.