Příspěvky

LIDAR technologie pro AutoCAD Civil 3D 2010 ?
Autodesk uzavřel licenční dohodu se společností Ambercore Software o využívání její technologie pro práci s rozsáhlými mračny bodů. Mračna bodů ( mraky bodů, point-clouds ) jsou rozsáhlé datové soubory nestrukturovaných prostorových souřadnic získané laserovým skenováním, LIDAR technologiemi a da…

Blýská se na lepší časy aneb nové podsestavy pro AutoCAD Civil 3D 2009
Na webových stránkách zákaznické podpory Autodesk Subscription se objevily nové podsestavy, které si zkusíme na následujících řádcích trochu přiblížit. Vlastnosti a chování stávajících podsestav „z krabice“ nemusí každému úplně vyhovovat. Já sám mám skoro ke každé nějaké výhrady, a proto více než …

Dvě užitečné pomůcky pro české projektanty
V české projekční praxi se uživatelé AutoCADu Civil 3D často setkávají se dvěma požadavky, které sice nejsou přímo řešeny v této aplikaci, ale lze je velmi snadno do programu doplnit. Je to jednak požadavek na práci s daty o vlastnících parcel (zábory, obesílání, právní kroky...) z Katastru nemov…