Dvě užitečné pomůcky pro české projektanty

V české projekční praxi se uživatelé AutoCADu Civil 3D často setkávají se dvěma požadavky, které sice nejsou přímo řešeny v této aplikaci, ale lze je velmi snadno do programu doplnit.

Je to jednak požadavek na práci s daty o vlastnících parcel (zábory, obesílání, právní kroky...) z Katastru nemovitostí a jednak potřeba zpracování map v rastrovém formátu .CIT.

První problém komplexně řeší aplikace CADstudio VFK Import. Ta umožňuje zpracování dat digitálního katastru nemovitostí (ISKN - Informační Systém Katastru Nemovitostí) v CAD a GIS produktech firmy Autodesk. Data Katastru ve standardním výměnném formátu "VFK" načítá aplikace VFK Import přímo jako objekty AutoCADu (hranice parcel, čísla, popisy...) a s nimi svázané databázové tabulky databáze MDB (MS Access). Podporuje produkty firmy Autodesk založené na AutoCADu (DWG) - tedy zejména AutoCAD, AutoCAD Map, AutoCAD Civil.

Další informace o této ověřené aplikaci viz VFK Import.

Druhý požadavek - zpracování rastrového formátu CIT - řeší utilita CADstudio CITin. Ta jednoduše doplní do všech standardních příkazů AutoCADu pro práci s obrázky podporu pro další rastrový formát - .CIT. V AutoCADu Map a AutoCADu Civil 3D, kde jsou podporovány georeference, je tak k dispozici i automatické umisťování vkládaného obrázku na souřadnice uložené v jeho hlavičce (t.j. georeferencování).

Další informace a trial verze ke stažení - viz CITin.

Komentáře