pátek 29. září 2017

CAD Fórum 2017 a webinář - Polňačky

Dobrý den
ke konci týdne, doufáme, že už nepracujete a vydali jste se vstříc víkendovým dobrodružstvím. My už se také chystáme, ale ...


    ... Rádi bychom Vám ještě poděkovali za účast na CAD Fóru 2017 v Brně. Bylo to snad pro všechny příjemné setkání s hromadou jídla, zajímavými technologiemi, poznáváním nových trendů a snad i kolegů v oboru. Dle vašich hodnocení musíme konstatovat, že se akce vážně povedla. Bodování dopadlo následovně.
   
     Nejhorší hodnocení bylo 1,73. Což je super výsledek :). Naše přednášky týkající se Civilu pak získaly 1,14 a 1,19, takže těsně od sebe. Velmi nás to těší a především si ceníme komentářů k hodnocení, protože ty nás dokáží posouvat dál. Konstruktivní kritika vyjádřená slušnou formou prostě potěší :) Takže díky a příští rok někdy kolem 12.9. - 13.9. na viděnou!


    ... dnes se konal webinář na téma automatizace návrhu polních cest. Kdo chyběl a rád by se vzdělal, mrkněte na helpdesk do sekce webinářů a pátrejte po Webinář Civil 3D: Návrh polních cest. Celý webinář je na 24 min, takže nic zdlouhavého. V pondělí byste to tam mohli najít :)

     ... dnes rovněž vyšel nový Vehicle tracking 2018.1. Jak bylo řečeno na CF17, tyto větší aktualizace usnadní přechod k novým funkcím a měly by být přístupnější a pohodlnější k instalaci. Takže zkontrolujte vaši počítačovou aplikaci. Podrobněji se budeme změnám věnovat příští týden.

     Teď už hurá od pracovních počítačů, pěkný víkend.

úterý 19. září 2017

Transformátor - Silniční extravilánové v křižovatkových větvích

Krásný úterní ráno,
dnes pro vás máme přichystanou jednu novou podsestavu, která je poněkud netradiční a pro její použití budete potřebovat fištrón :). Podsestava je kompatibilní s verzí 2016 a její název je

Transformátor

Funkce a použití

     Podsestava je vážně trochu netradiční a dala by se přirovnat k podmíněným podsestavám přímo z továrny Autodesku. Jejím úkolem není vykreslovat sebe samu, ale pouze upravovat a předávat dále informace, které nese. Těmi informacemi může být šířka, odsazení či sklon jiných podsestav obsažených ve vzorovém řezu.

     Samotná práce s ní začíná být zajímavá, pokud potřebujete dědit opačné sklony, sklony kolmé, či násobky specifických šířek. Vzhledem k tomu, že se změny často počítají až při budování koridoru, nenechte se zmást vzhledem vašeho vzorového řezu.

Využití transformátoru

    Jedno praktické využití si ukážeme hned na našich Silničních extravilánových podsestavách. Konkrétně na sestavě, kterou využijete při budování křižovatkových větvích a různých dalších napojeních. Výsledná sestava vypadá takto.


    Pokud zaostříme na detail, všimněte si, že na základním vkládacím bodě leží trojúhelník, který symbolizuje právě naši podsestavu transformátor.


    V principu si transformátor načte sklon pruhu a pláně a změní mu znaménko. Tento upravený sklon pak přenášíme do rozhodovačů i do krajnic. Sestrojení a nastavení sestavy si můžete prohlédnout na krátkém videu níže. DWG s výslednou sestavou je pak ke stažení na Helpdesku a pro zákazníky zdarma - mrkněte do sekce Civil 3D - Podsestavy.

     Dwg se jmenuje CAD_Studio_Extravilanova_sablona - vetev. V dalších aktualizacích našich podsestav bude již součástí instalace.
 
     Dwg je ve verzi 2018. Pokud chcete podobný postup použít i v dřívějších verzích, bude si muset sestavu složit dle následujícího videa. 

    Další možnosti použití podsestavy transformátor ukážeme na CAD Fóru a určitě se jí budeme věnovat v dalších článcích či webinářích - konkrétně.
     

pondělí 11. září 2017

Navrhujeme polňačky - nová kritéria XML

Dobré dopoledne,

     CAD Fórum 2017 se nám pomalu blíží. Pokud jste se na něj nepřihlásili, je nám to líto a budeme se na vás těšit příští rok, jelikož dnešním dnem skončily oficiální přihlášky. Pokud jste úspěšně přihlášeni, doufáme, že si z konference odnesete řadu nových poznatků, osvěžíte ty staré a třeba nějakým i přispějete do našeho vývojářského týmu. :-)    Jedním takovým nápadem přispěl v hospodě i můj spolužák, kterého napadlo, proč ještě není zautomatizován návrh polních cest v Civilu. A vida, teď už bude :)

    Již dnes si můžete z našeho Helpdesku stáhnout soubor kritérií XML, který byl vytvořen v souladu s normou ČSN 73 6109. Na CAD Fóru se o něm účastníci dozvědí více. Pokud byste se rádi dozvěděli, jak kritéria nejefektivněji využít a bohužel se na CF17 dostavit nemůžete, nezoufejte.    Týden na to se můžete zúčastnit webináře, který se této problematice bude věnovat. Ukážeme si v něm, co a jak nastavit, aby vám to práci ulehčilo. Prozatím můžete testovat a zkoušet sami.

     Doufám, že vám tento soubor ulehčí navrhování. A co vy? Taky s námi zajdete na pivo, abychom společně vymysleli nějaká další vylepšení? :) Hezký den ...

pátek 1. září 2017

Zobrazení profilu - stejné svisličky pro více nivelet

Dobrý den,
čas od času se objeví dotaz na nastavení zobrazení podélného profilu, proč je to tak či onak. Rád bych tedy dnes vysvětlil, jak do zobrazení podélného profilu dostat více nivelet, aby se jejich výšky zobrazovaly na stejných svislicích.

Postup můžete použít na našich CAD Studio vodařských šablonách.

     Výsledek vypadá následovně. V zobrazení mám odděleny barevně tři hlavní nivelety a v proužcích vidím jejich výšky. Abych toho dosáhl, musím si vytvořit pomocný profil, který mi přesně definuje místa pro zobrazení svislic. Barva proužku odpovídá barvě příslušné nivelety. Svislice se mi generují v místech zlomů vybraného profilu.


     Proč tomu tak je? Můžete si sami odpovědět a pokud víte, nemusíte pokračovat ve čtení. Pokud ne, posunete se čtením zase o krok dále k mistrovství v Civilu. :)

    Pomocný profil je pro všechny proužky nastaven jako řídící Profil 1. Sloupec Profil 1 mi definuje polohu svislic, a proto je potřeba jej nastavit pro každý řádek v proužcích zobrazení, který ho potřebuje. Do dalšího sloupce, Profil 2, pak nastavuji nivelety, ze kterých chci číst výšky. Neboli...

     Profil 1 = Poloha = Kde?              Profil 2 = Hodnota = Co?     Horní svislice, ty nad srovnávací rovinou, jsou pak nastaveny zvlášť jako popisky příslušného profilu. V tomto případě jsem jako řídící profil zvolil profil pomocný, ten vybraný, a přidal mu popisky svislice HTU. Tím zajistím, že se mi v místech zlomů této pomocné nivelety spustí ke srovnávací linii čáry a plynule tak navážou na spodní proužky. Tento postup má však ještě jeden důsledek.

     Všimněte si žlutého proužku a jeho nastavení v zobrazení profilu, který má na starosti výpočet rozdílu dvou nivelet, konkrétně oranžové a zelené. Dalším důvodem, proč jsem si vybral pro oklikání geometrii oranžové nivelety pomocným profilem je fakt, že tento typ proužku potřebuje pro své fungování profily dva. Přečte si z obou výšky, jak ze sloupce Profil1 tak ze sloupce Profil2, a odečte je. Proto musí pomocný profil kopírovat geometrii oranžové nivelety. aby od ní následně odečetl výšky nivelety zelené. A jelikož platí rovnice

sloupec Profil 1 = Poloha svislic = Kde = Pomocný profil = výšky oranžové nivelety 

zobrazí se nám rozdíl správných nivelet na správných místech. :)


     Takže pokud bych chtěl, aby se mi svislice vykreslovaly až od horní červené nivelety, musel bych vrcholy pomocného profilu naklikat na její geometrii. Ale tím pádem bych změnil i definici proužku pro zobrazení rozdílu výšek.

     Snad vám článek pomůže osvětlit problematiku proužků a jejich nastavení. Naši zákazníci najdou zdrojový výkresový soubor na helpdesku v sekci Civil - jiné. Verze dwg je ve formátu 2018.

     A pokud stále tápete, rádi vám podrobnosti vysvětlíme na školení :) Věřte, že to nebude ztráta času.

-------------------------------------------------------------------

PS: Dnešním dnem můžete rovněž začít využívat další naše aplikace pro verzi 2018.

V Záboráku 2018 jsme doplnili nápovědu spustitelnou klávesou F1. Byl rovněž drobně vylepšen ukazatel průběhu práce při generování záborů v pásu libovolné šířky. Občas se totiž stávalo, že uživatelé nevydrželi čekat a manuálně ukončovali AutoCAD. Přitom Záborák pracoval o sto šest. :)

Dopravní značení bylo překlopeno na novou verzi 2018, žádné změny jsme neprováděli. Zřejmě je produkt dokonalý a četní uživatelé této knihovny značek nás tak o žádných chybách neinformují. :)

VFK2DWG pro práci s katastrem bylo aktualizováno na verzi 2018 a vylepšeno. V nové verzi jsou opraveny šipky směřující k parcelnímu číslu. Nemělo by se stávat, že začínají na jiné parcele a končí kdesi či nikde :)