středa 30. listopadu 2011

Modelování terénu - kinderstube version

Tak trochu jiné 3D modelování terénu, vlastníma rukama, si můžete vyzkoušet na Západočeské univerzitě.Toto hi-tech pískoviště využívá jako 3D snímač polohy/hloubky Microsoft Kinect a propojení na standardní projektor (promítá barvy). Jak říkala už teta Kateřina - kůň je jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem - takže už se těším do školky.

via Smartmania

pátek 25. listopadu 2011

Není záliv jako záliv

Mám na mysli třeba autobusový záliv. Během pátečního webináře jsem byl požádán o vysvětlení a ukázku použití odsazené šablony typických řezů. A právě autobusový záliv se jako příklad výborně hodí.

1) Připravíme si trasu včetně odsazených hran zpevnění. Pokud chceme využít všechny dynamické funkce Civilu 3D, zvolíme příkaz pro vytvoření trasy odsazení a tu následně rozšíříme. Za odměnu získáme hrany svázané s hlavní trasou.
2) Navrhneme niveletu hlavní trasy, případně klopení. V tomto příkladu jsem dal niveletu hodně nad terén, aby bylo vidět zemní těleso. Pro odsazenou šablonu potřebujeme také niveletu, a proto je nutné vyrobit si nějaký pomocný povrch. Doporučuji si udělat jednoduchý koridor ze dvou sirek NapojeníŠířkyaSlonu a z něho vytvořit povrch pro získání nivelety odsazení. Postup je zdlouhavější, ale máme jistotu správného klopení a dynamiku nivelety.

3) Vytvoříme vzorový příčný řez - tentokrát už jak má být. Odsazenou šablonu přilepíme na hranu krytu vozovky.
Na ni pak připojíme obrubník, chodník a svah.

4) Vygenerujeme nový koridor a vše správně nacílujeme. Podívejte se do parametrů odsazené šablony.
5) A výsledný koridor autobusového zálivu je hotov s tím, že svahy a obruby jsou vynášeny kolmo na odsazenou hranu a ne na osu.
A o to nám přece šlo :)

sobota 19. listopadu 2011

Service Pack 1 pro C3D 2012 je venku

Nebudu se tady dlouze rozepisovat. Service Pack obsahuje všechny opravy zahrnující i AutoCAD 2012 a Map 3D 2012. Podrobnější informace najdete zde. Za zmínku určitě stojí také zpráva, že bylo opraveno velmi nestandardní chování při editaci jednořádkového textu. Prostě a jednoduše stahujte a instalujte. V odkazech najdete 32-bit a 64-bit verzi.

neděle 13. listopadu 2011

Konečně - nová silniční šablona pro C3D 2012!

Uff, všichni vytrvalci, kteří čekali až ze mě vypadne nová šablona pro AutoCAD Civil 3D 2012, se konečně dočkali. Šablony budou vydávány v pořadí 1.silničařská, 2.vodařská, 3.zemařská. Nyní je tedy možno na našem Helpdesku stáhnout první fungl novou šablonu určenou pro projektanty pozemních komunikací. Jednoduše se nalogujte > volba Databáze znalostí > DOWNLOAD > a máte ji na očích.

A proč to trvalo tak dlouho? Nebojte se, vycházíme z původní Xanadu silniční šablony 2011, které byla ale na základě praktických připomínek od uživatelů celá upravena. Mezi některé změny a vylepšení patří například:

 • sjednocený metrický seznam měřítek
 • téměř všechny styly nastaveny DleBlok
 • zmenšení standardní výšky písma na 2mm (je krize a musí se šetřit), přesto má většina popisků hodnotu výšky textu nastavenou jako proměnnou
 • v zobrazení profilu byly doplněny styly pro změny v horizontální a vertikální geometrii
 • sjednotila se čitelnost (orientace) písma
 • opraveny styly klopení pro chodníky a cyklostezky
 • na žádost některých uživatelů, jsem do šablony vrátil styly pro potrubí. Funkce a možnosti potrubařiny v samotném Civilu 3D jsou slušně řečeno více než omezené. Znásilnil jsem tedy, co se dalo...
 • doplněny očíslované tabulky oblouků včetně vrcholů tečnového polygonu
 • byla přidána některá kritéra u zemních těles
 • změna v kódování ČSN silničních podsestav si vyžádala změny v sadě stylu kódů
 • pro příčné řezy se podařilo překvapivě přednastavit styl pro příčné řezy
 • doplněny některé referenční popisky
A ještě spousta menších drobností. Celá koncepce šablony je nastavena na jednodušší manipulaci se vzhledem entit bez znalostí podrobného nastavení stylů. Kvůli některým změnám už není nutné prokousávat se všemi dialogy. Stačilo, že jsem se jimi musel prokousat sám. Prostě to funguje tak, že když není čas na hrdinství a potřebujete rychle změnit barvu či typ čáry, uděláte to jednoduše přes ACAD vlastnosti. Pokusím se v nejbližší době vyrobit krátkou videoukázku.

Civil 3D šablonám zdar!
Nazdar!

čtvrtek 3. listopadu 2011

Spočítejte si kubíky

Čas od času se na Subscription Centru objeví nějaká více či méně zajímavá aplikace nebo rozšíření stávajícího C3D 2012. Tentokrát se jedná o Volumes Dashboard Extension, kterou předplatitelé Subscription naleznou mezi dalšími utilitami zde:
Jde o podstatné vylepšení původního dialogu pro výpočet kubatur z rozdílů dvou povrchů... Zavzpomínejte na ribbony.
Panoramatické okno rozšíříme o podobnou záložku, tentokrát určenou pro výpočet objemových povrchů s řadou nových docela zajímavých příkazů. Po nainstalování se panel schovává v sadě nástrojů.
Nelekejte se, je to v angličtině. Autodesk už delší dobu podobná rozšíření prostě nepřekládá. Krátký popis každé funkce je na snímku níže.

Pár důležitých poznámek:
1) Jednotlivé řádky z objemovými povrchy zůstávají v dialogu i po jeho zavření oproti původní funkci, kde jste po zavření dialogu o všechno přišli.
2) Fajfkou v prvním sloupci zahrnujete daný objemový povrch do výpočtů či naopak ho vynecháte.
3) Pro každou oblast kubatur výkopu či násypu lze nastavit jinou Piškvorcovu konstantu. S tím, že ve finále dostanete celkový součet.
4) V HTML výpisu kubatur máte jen ty objemové povrchy, které jste si dříve sami vybrali.
5) Tabulka kubatur se do výkresu vloží jako nepojmenovaný blok. Je nepřehledná, nedynamická, no prostě hrůza. Tady už byli hoši programátoři evidentně unavení, takže žádná hitparáda.

Pokud to ale shrneme, jasně vedou 4 velká plus x 1 malé mínus. Myslím, že hlavně zemařům se tahle utilitka bude líbit asi nejvíc.