pondělí 17. listopadu 2008

Odhumusování aneb jak na skrývku ornice

Potřebujeme-li v aplikaci Civil 3D řešit odhumusování, máme v zásadě 2 možnosti jak na to. První způsob přes podsestavy je vhodný v případě, kdy skrýváme ornici pod koridorem omezeném prusečíky svahů s terénem - použijeme "OdstraňováníPovrchuVozovky" nebo, chceme-li ornici odebrat v libovolně širokých pásech kolem koridoru, pak použijeme podsestavu "OdstraňováníOrnice".

Paleta nástrojů:Aplikace Civil 3D - metrické jednotky > záložka Linie paty svahu

Podsestava "OdstraňováníPovrchuVozovky" - něco málo z nápovědy

Nyní, jak to již vypadá v samotné definici vzorového příčného řezu koridoru. Řekněme, že budeme chtít odstranit zeminu do hloubky 30cm.

Pomocí místního menu na pravém tlačítku ozrcadlíme...

A necháme si vybudovat koridor. V dialogu mapování cílů je nutno zadefinovat terén, od kterého budeme odhumusovávat.

Výsledný náhled i s 30cm skrývkou ornice nad i pod koridorem


Druhou možností je případ, kdy nemáme k dispozici koridor, a proto použijeme pár jednoduchých operací s povrchy. Nejprve je nutné příkazem KOPIE zkopírovat stávající povrch terénu. Ihned si ho přejmenujte např. na "Odhumusovaný terén" a v definici povrchu určete jeho hranici půdorysně, v mém příkladu je to kružnice. Posledním krokem je snížení nového odhumusovaného povrchu o požadovanou hloubku viz. následující screenshot.

Odhumusovaný povrch vytvořený jak ze spojnic koridoru nebo jen jednoduše snížením stávajícího zaměření poslouží následně pro výpočet kubatur zemních prací a doplní také zobrazení jednotlivých příčných řezů.

Volné pokračování tohoto tématu naleznete zde.

pondělí 3. listopadu 2008

Snadné přidání stylů do výkresu

Asi to také znáte. Dostanete nebo vytvoříte DWG výkres, ale ten buď nepoužívá vůbec žádné styly, nebo používá jiné styly než jste zvyklí. Nyní tedy do něj potřebujete rychle dostat hromadu stylů, které máte už vypiplané v jiném, starším výkresu nebo firemní výkresové šabloně (DWT).

Jednou z cest je samozřejmě přenést požadované styly pěkně jeden po druhém, přetažením myší (drag-and-drop). Jenomže tato cesta je pro větší množství požadovaných stylů (a že jich Civil používá opravdu hodně) velmi pracná, prakticky nepoužitelná.

Naštěstí existuje jednoduchá cesta, která funguje i pro jiná nastavení, i v holém AutoCADu. Využívá toho, že příkaz VLOŽ vkládá nejprve tabulky (styly, hladiny, atd.) a pak teprve samotné entity vkládaného bloku/výkresu.

Stačí tedy v onom cizím, bezstylovém výkresu spustit příkaz VLOŽ (nebo -VLOŽ, _-INSERT) a vybrat váš standardizovaný výkres nebo šablonu. Nyní to podstatné: na výzvu AutoCADu Vyberte vkládací bod nesmíte zadat souřadnice bodu, ale pouze stiskněte klávesu ESC - tedy příkaz přerušte. Tím zajistíte, že nebude vložena žádná geometrie z vkládaného výkresu, ale pouze jeho styly, tabulky symbolů a definice. Příkaz si lze předpřipravit i do nástrojového panelu.

sobota 1. listopadu 2008

Proužek SKLON/DÉLKA v podélném profilu

Před několika týdny jsem na školení v Krnově dostal od kolegů vodařů domácí úkol, kde jsem měl upravit styl datového proužku v zobrazení podélného profilu tak, aby v jednotlivých tečnách nivelety byly zobrazovány jejich sklony a délky. Nebyl to velký problém, šlo jen o to jak správně nastavit jednotlivé komponenty daného stylu. Pro zájemce uvádím následující postup...

Na začátku si dovolím trochu přeskočit a ukázat výsledný popisek, aby jste si udělali představu, co je cílem těchto úprav.

Výsledný proužek SKLON/DÉLKA v podélném profilu


Nyní už jednotlivé kroky:

Obecně platí, že k datovým proužkům je možné dostat se několika způsoby. Osobně nejraději vyberu myší zobrazení podélného profilu a kliknu pravým tlačítkem pro místní nabídku.

Volba Vlastnosti náhledu profilu

Pokračujeme na záložku Proužky, kde si vytvoříme nový styl datového proužku typu Vertikální geometrie.

Důležité je přepnout se na správné tlačítko.

Nyní se již dostáváme k samotné editaci stylu, kdy je nejprvé nutné nadefinovat vzhled a obsah popisku Tečna do spádu a Tečna se spádu. Nad překladem trochu kroutím hlavou, ale při trochu dobré vůle zřejmě vytušíte, čeho se popisky týkají.

Po kliknutí na tlačítko Sestavit popisek... se otevře dialog Tvůrce stylu popisku, kde pečlivě opíšeme nastavení a hodnoty z obrázku. Názvy a velikosti textů i barvy samozřejmě nechávám na vás.

Dialog Tvůrce popisku

Po nastavení základních parametrů popisku si konečně nadefinujeme jeho obsah. A to tak, že na řádku Obsah klikneme vpravo na tlačítko s třemi tečkami. Objeví se Editor komponent textu, kde si v jeho levé části vybereme proměnné Spád tečny a Délka horizontální tečny. Nezapomeňte pokaždé kliknout na modrou šipku, která jednotlivé proměnné vkládá do textového editoru vpravo.

Nadefinování obsahu popisku

Pokud máte hotovo, stačí dialog zavřít tlačítkem OK. Ještě jednou OK a vrátíte se do základního dialogu na záložku Detaily proužku, kde zopakujete předchozí kroky i pro Tečnu se spádu, aby popisek fungoval pro oba případy. Nyní se přepněte do záložky Zobrazení, kde dochází k největšímu kouzlu, a proto si pečlivě pozhasínejte komponenty podle následujícího obrázku.

Potvrďte OK a vrátíte se do hlavního dialogu zobrazení podélného profilu, kde již stačí kliknout vpravo nahoře na tlačítko Přidat>> a váš horko těžko připravený styl bude přídán do seznamu proužků. Šipkami a vzdáleností ve sloupci Mezera je pak možné doladit jeho konečnou polohu, aby to tak nějak ladilo projektantskému oku...