Odhumusování aneb jak na skrývku ornice

Potřebujeme-li v aplikaci Civil 3D řešit odhumusování, máme v zásadě 2 možnosti jak na to. První způsob přes podsestavy je vhodný v případě, kdy skrýváme ornici pod koridorem omezeném prusečíky svahů s terénem - použijeme "OdstraňováníPovrchuVozovky" nebo, chceme-li ornici odebrat v libovolně širokých pásech kolem koridoru, pak použijeme podsestavu "OdstraňováníOrnice".

Paleta nástrojů:Aplikace Civil 3D - metrické jednotky > záložka Linie paty svahu

Podsestava "OdstraňováníPovrchuVozovky" - něco málo z nápovědy

Nyní, jak to již vypadá v samotné definici vzorového příčného řezu koridoru. Řekněme, že budeme chtít odstranit zeminu do hloubky 30cm.

Pomocí místního menu na pravém tlačítku ozrcadlíme...

A necháme si vybudovat koridor. V dialogu mapování cílů je nutno zadefinovat terén, od kterého budeme odhumusovávat.

Výsledný náhled i s 30cm skrývkou ornice nad i pod koridorem


Druhou možností je případ, kdy nemáme k dispozici koridor, a proto použijeme pár jednoduchých operací s povrchy. Nejprve je nutné příkazem KOPIE zkopírovat stávající povrch terénu. Ihned si ho přejmenujte např. na "Odhumusovaný terén" a v definici povrchu určete jeho hranici půdorysně, v mém příkladu je to kružnice. Posledním krokem je snížení nového odhumusovaného povrchu o požadovanou hloubku viz. následující screenshot.

Odhumusovaný povrch vytvořený jak ze spojnic koridoru nebo jen jednoduše snížením stávajícího zaměření poslouží následně pro výpočet kubatur zemních prací a doplní také zobrazení jednotlivých příčných řezů.

Volné pokračování tohoto tématu naleznete zde.

Komentáře