pátek 16. května 2014

Balíky Infrastructure konečně česky!

Zákazníci s balíky řady Infrastructure Design Suite 2015 se 19.května 2014 konečně dočkají částečně lokalizované verze. Aplikace jako AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Recap a Revit na vás promluví už hezky česky :)

pondělí 12. května 2014

Přesnost v reportech

Pokud chcete změnit přednastavenou přesnost desetinných míst u zpráv a výpisů, máte dvě možnosti v závislosti na typu reportu. Je-li report typu LandXML (to zjistíte zde):
pak přesnost např. pro výpis souřadnic bodů nastavíte v tomto dialogu:
 V případě, že je report nápsán v prostředí .NET (to zjistíte zde):
Potom je nutné zkombinovat dvě nastavení najednou. První - pro záhlaví zprávy (klient, vlastník) zeditujete již jednou zmiňovaný dialog Nastavení zprávy.
Druhé - v nastavení jednotek ve vlastním výkrese viz tento dialog:
Výsledný výpis výšek nivelety podle staničení by pak na 3des. místa dopadl přibližně takto:
Nezapomeňte prosím na to, že vlastní zprávy a vypisy můžete ukládat kromě HTML formátu také do obecného TXT, Wordu, Excelu či PDF.

pátek 2. května 2014

Instalace AutoCADu Civil 3D 2015 CZ

AKTUALIZOVÁNO: Podívejte se na poslední odstavec tohoto článku.

Rok se nám s rokem sešel, alespoň u Civilu, a je naše povinnost stejně jako u předchozích verzí ukázat postup instalace C3D 2015, která je pro zákazníky už přes týden ke stažení na Subscription Centru. Nečekejte nic obtížného, takže směle do toho... Ještě poznámka k operačnímu systému. 2015 je už pouze 64bitová a jediné podporované OS jsou Windows 7 nebo Windows 8.

1) Úvodní obrazovka
 2) Licenční ujednání
3) Informace o produktu - zde zadejte vaše sériové číslo, najdete ho třeba na Subscription Centru (CAD manažer) a klíč k produktu 237G1. Rozhodněte se také, budete-li instalovat C3D samostatně či síťově. Zajímavé je, že po dokončení instalace máte k dispozici zkušební verzi až na 60 dní, což je výrazné prodloužení testovacího období.
 4) Konfigurace instalace - V základním seznamu je vám nabídnuta aplikace Autodesk ReCap, umožňující zpracovat a zobrazit  rozsáhlá mračna bodů. Na rozdíl od předchozí verze zde přibyla komponenta Autodesk 360 pro komunikaci se službami serveru Autodesk 360.
5) Podrobnější nastavení. Zde se zaměříme blíže, co je a není třeba k vlastnímu C3D 2015.
6) Poté stačí nechat tento dialog zarolovat zpět a kliknutím na tlačítko Instalovat spustit celý proces.
A je hotovo...
Tradičně, doporučuji zkopírovat si soubor definic typů čar ze složky C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Support\Linetypes do složky C:\Users\USER\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2015\csy\Support.

Musím to ověřit ješte na více mašinách, ale vypadá to, že instalace českého "Country Kitu" neprobíhá zcela korektně. Přesněji se jedná o toto: Soubor s překladem českých kódů C3DStockSubassemblyScripts.codes ve složce C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\csy české kódy ve skutečnosti neobsahuje a šablony se tak nechovají, jak mají... Pomoc je relativně snadná. Soubor si můžete vypůjčit z C3D 2014 (C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2014\csy) nebo zkopírovat a přejmenovat soubor C3DStockSubassemblyScripts_cz-CZ.codes (originál ponechte) na C3DStockSubassemblyScripts.codes. Pak už se koridory v šablonách měly chovat dobře...