Přesnost v reportech

Pokud chcete změnit přednastavenou přesnost desetinných míst u zpráv a výpisů, máte dvě možnosti v závislosti na typu reportu. Je-li report typu LandXML (to zjistíte zde):
pak přesnost např. pro výpis souřadnic bodů nastavíte v tomto dialogu:
 V případě, že je report nápsán v prostředí .NET (to zjistíte zde):
Potom je nutné zkombinovat dvě nastavení najednou. První - pro záhlaví zprávy (klient, vlastník) zeditujete již jednou zmiňovaný dialog Nastavení zprávy.
Druhé - v nastavení jednotek ve vlastním výkrese viz tento dialog:
Výsledný výpis výšek nivelety podle staničení by pak na 3des. místa dopadl přibližně takto:
Nezapomeňte prosím na to, že vlastní zprávy a vypisy můžete ukládat kromě HTML formátu také do obecného TXT, Wordu, Excelu či PDF.

Komentáře